Rok 1925

1925 – 1.června

Slabé krupobití

Na svatodušní pondělí asi o 2 hod. a 30 min. odpolední z malého mráčku spustil se déšt a kroupy. Netrvalo to dlouho. Kroupy poškodily málo. Jen některá pole na Kamenitém a to jen jedním směrem.

 

1925 – 12.července

Slavnost 100 výročí založení školy

Ruce k dílu přiložilo učitelstvo zdejší a pomocnou ruku podal sbor dobrovolných hasičů zdejších, jejich jednatel Jindřich Simandl , říd.učitel je cvičil. Děti pilně cvičily prostná a provedli je při doprovodu hudby ku všeobecné spokojenosti četného obecenstva domácího i z dalekého okolí. Hasiči spojili se slavností touto okrskové cvičení, při němž ukázali prostná se sekarkami, školové cvičení se stříkačkou a poplach.Vše se jim dobře zdařilo a korunováno výsledkem mravním i hmotným. Sešlo se 155 hasičů z okrsku našeho i sousedního. Sbor pojbucký provedl cvičení s motykami. Ve škole uspořádána slušná výstavka prací žákovských a těšila se hojné návštěvě a všeobecnému uznání práce učitelstva. Milá vzpomínka navždy zůstane všem, kteří na slavnosti spolupracovali, i těm, kteří se jí zůčastnili.

1925-15.července

Vrchlabský stěhování

Pan Jindřich Vrchlabský, bankovní uředník v.v .stěhuje se do Pacova do zámku, aby udělal místo novému pánu Dr. Weisovi.

1925 -22.července

 Správce Klein – stěhování

Správce Klein stěhuje se do Pacova k dceři na panský hostinec. Vše má tady, něco ve škole, něco u paní Vojtěchové, choti učitele a v obecním špýcharu mnoho věcí. .

1925-17.září

Klein – odevzdání funkce

Byl předsedou místní školní rady,kteréžto funkce se vzdal.

Ve špýcharu se mu ztratily boty, mnoho bot, četnictvo vyšetřovalo, ale nic nevyšetřilo. Škoda kryta pojištěním. Ožních znovu byl kryt špýchar novými taškami. Několik dní byl bez tašek a za velikého deště napršelo silně p. správci na věci tam složené.Jako zaměstnanec velkostatku obdržel zbytkový statek Vestec u Jistebnice. Odejel bohat statky vezdejšími a hojně zásoben.V kufrech bednách a skříních bylo samé obilí.

1925 -9.srpna

Weiss se nastěhoval

Majitel Dr.Adolf Weiss nastěhoval se do Těchobuze,z tenčeného velkostatku o polovinu půdy parcelací r 1924 provedenou, která u nás nadělala mnoho zlé krve, že nebylo vždy přihlíženo k nejpotřebnějším.

Josef Kohoutek, jediný dědic 100 měrového hospodářství, dostal též příděl a dosti velký, asi 15 měr polí a louku.

1925-25.září

Otec dr. Weise

Otec Dr. Adolfa Weisse zemřel a pochován v Rakousích 1.10.1925

1925-1.září

Pošta

Pošta přestěhována z domu Koubova do staré fořtovny – domku patřícího velkostatku.

1925-8.září

Biřmování

Biřmování bylo ve Zhoři.

1925- 28.října

Den svobody.

Den svobody u nás se málo slaví. Jen ve škole.V kostele o něm ani zmínky. Někteří lidé světí den ten z porozumění, avšak vyskytují se mnozí, kteří hrubé práce polní. Kovář Novotný František poslal učedníka svážet kámen s polí. Ruský legionář Macko jel s potahem. Malou čest působí legionářům. Obchodník Růžek potajmu prodával. Na staré poště prapor nevisel, ač prapor mají. Těžko si myslet proč. Jsou tam jen 2 ženy, 1 stará přes 80 let a druhá stižená neduhem tělesným.

1925- 15.listopadu

Volby do Národního shromáždění.

Před volbami pořádala volební schůze strana republikánská, čsl. socialistů a lidová v hostinci u Baťhů. Nejbouřlivější byla lidová. Neuvědomělé ženy nadělali nejvíce křiku.

 

Při volbách obdržela strana do poslanecké sněmovny hlasů do senátu hlasů
Agrární a konserv.(Prášek) 3 1
Živnostenská 18 17
Strana práce 1 2
Malozemědělská 1 0
Národní demokratická 6 5
Čsl.socialistů 42 43
Republikánská        74 63
Lidová           62 57

1925- 26- 27 . listopadu

Herecké představení 

V hostinci u Baťhů, majitel Jindřich Najfus, sehrála společnost několik představení lehčích ,neb čítala 3 osoby. Nejlépe hrál komik Palán. Měli svoje jednoduché jeviště a sami si obstarali hudbu v přestávkách a po divadle. Housle, harmoniku, buben.

1925- 6.prosince

Dětské představení.

Děti školní zahrají často divadlo. Na Mikuláše zahrály představení „Mikuláš“ četně navštívené a dobře provedené. Čistý výtěžek dávají na pořízení pomůcek ke školnímu vyučování. Mají svou čítárnu a svoje obrazy k výzdobě tříd za to pořízeny.

1925- 26.prosince

Rvačka

Na koledu byla v hostinci p. Pfeffra taneční zábava. I byl tam také náš poštovní expedient Josef Špirk, který rád si přihne a chlubí se rád svojí silou. Též tam byl p. Kadlec, dělník z Pacova, který má dceru p. Veseckého, kostelníka. Ten je znám, že se rád pere. Mezi oběma přišlo k nedorozumění a často na sebe vypadali. Na konec se dostali před hostinec a tam to skončilo. Kadlec byl pobodán nožem a kopnut do břicha. Někteří byli přívrženci Kadlecovi a Špirk viděl, že nejlépe udělá když prchne. Byl stíhán do druhého hostince u Baťhů, mezi nimi byl též rol. Vincenc Stejskal. Ale hostinský pustil Špirka zadem. Celá věc má soudní dohru.

Kadlec žaluje Špirka, žádá bolestné, náhradu za oblek a za zameškání času, neb se dal prohlédnouti od lékaře a nepracoval. Špirk snad také žaluje.Věc soudní není skončena.

1925- 31.prosince

Divadlo

Na silvestra sehráli ochotníci zdejší veselohru „ Automobilista“. Hrálo se tentokrát u Pfeffrů ač dříve hrálo se vždy u Baťhů. Ochotníci se pro něj rozhodli, jelikož p. Pfeffer je též živnostník a podporuje vždy všechny počiny kulturní a vždy ochotně půjčuje ochotníkům židle a různé rekvizity k divadlu a tedy jaksi, aby mu též se něčím vyšlo vstříc. Čin ten však na druhé straně a v příbuzenstvu p. Najfusa byl jinak posuzován a nemile nesen a dávána příliš nelibost najevo. Divadlo se dobře vydařilo a četně bylo navštíveno.

Počasí

Žně byly špatné , stále pršelo , ovsy se sklízely nejhůře a zrno bylo černé. Trvaly až do 10 září. Rok byl deštivý a bouřlivý.Jinak povodně, smrště,kroupy a průtrže mračen. Naše krajina byla živelných pohrom uchráněna. Brambory hodně hnily, velká spousta jich byla navezena do zdejšího družstevního lihovaru, kde na dvoře pro nedostatek místa hodně se jich zkazilo, neboť nemohly být tak rychle zpracovány.První mrazy jim dodaly.Podzim byl pěkný a suchý.Zima mírná a sněhu málo.

První bramborová vyorávačka

První bramborovu vyorávačku mezi rolníky koupil si letos na podzim Karel Bednář.

Obecní knihovna

Obecní knihovna jest  umístěna ve škole. Má svoji skříň. Má slušný počet svazků, už asi 150. Předsedou je Karel Bednář, rolník, pokladníkem Josef Bárta, rolník, jednatelem František Jirků, syn rolníka, členové: Frant. Papež, šafář, a Rajmund Vesecký, krejčí, knihovníkem Jindřich Simandl, řídící  učitel. Ač knihovna má pěkné knihy, přece čtenářů je dosti málo. Jsou ovšem zase čtenáři , kteří pilně čtou a hledí se vzdělávat.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze