Rok 1926

1926- 16.ledna

Hasičský ples

Ples se vydařil a hasiči měli slušný výtěžek, který potřebují, aby doplnili svojí výzbroj a hadice za války poškozené a tak mohli býti pohotově ku pomoci bližnímu.

1926 – 2 - 8 února

Loutkář

Zavítal k nám loutkář, měl pěkné jeviště a krásné proměny a loutky a pěkně hrál . Návštěvu velkou nemíval.

1926- 7. března

Divadlo -Vojnarka

Ochotníci sehráli zrovna v den narozenin prezidentových Jiráskovu Vojnarku v hostinci u Bathů. Sehrána byla pěkně a dosti slušně navštívena.

1926 – 20.-března

Přepadení četníka

V sobotu večer roznesla se po obci zpráva, že byl přepaden u rybníka Loudalu strážmistr Hovorka ze Zhoře, který šel pochůzkou směrem k panskému mlýnu. Hovorkovi podařilo se dvěma mužům vyprostiti. Při zápase o služební pušku vyšla rána a zranila Hovorku přes prsty levé ruky. Potom uprchl k starostovi Papeži Janu. Vesecký Rajmund přišel do školy pro jodovou tinkturu, ale tam jí nebylo. Proto doběhl k správci lihovaru Zvonečkovi, který p. Hovorku ošetřil a panský povoz odvezl jej k vlaku k Táboru, kamž jel p. Hovorka do nemocnice. Druhého dne časně ráno přišli četníci z Pacova se strážmistrem Rybou, který přivedl s sebou policejního psa. Na místě , kde se přepadení stalo, bylo hledáno a asi 20 kroků dál v rybníce na kraji nalezena byla puška p. Hovorky. Potom pes chytl stopu a vedl četníky. Zastavil se před poštou. Četníci probudili spícího expedienta Josefa Špirka a po krátkém výslechu jej zatkli a vedli do Pacova. Ještě toho dne k večeru přišli četníci z celého okolí, bylo jich jistě skoro 30 a pátrali snad po druhém pachateli. Expedient Josef Špirk byl z Pacova poslán do vazby do Tábora. Byl tam vyslýchán , byli povoláni četní svědci, kteří Špirka viděli s ním mluvit. Po třech nedělích vazby byl propuštěn na svobodu pro nedostatek důkazů. Na úřad u nás nenastoupil a byl nějaký čas bez místa. Teprve za několik měsíců obdržel místo ve Vodlochovicích u Jankova na okresu sedlčanském.Celá záležitost zůstala doposud neobjasněna.

1926-1.září

Učitel Emil Vojtěch

Učitel Emil Vojtěch působící na humpolecku v Senožatech obdržel místo řídícího učitele ve Hněvkovicích na tomtéž okresu. Jeho paní bydlící dosud v zámku zdejším se konečně za ním přestěhovala.

1926- 29.srpna

Úraz Josefa Špirka

Poštovní expedient Josef Špirk byl navštívit Těchobuz a jel na kole do Pacova k advokátovi. Na cestě zpět trochu se napil, spadl z kola a rozbil si obličej. Byl dovezen k lékaři kočím Vasilem ze zámku. Prvního ošetření se mu dostalo na staré poště u Koubů. Od té doby Těchobuz nenavštívil.

Ukončení procesu

Konečně byl ukončen proces jeho s Kadlecem pro rvačku o koledě. Špirk byl osvobozen, jelikož svědci dokázali, že byl Kadlecem napaden.

1926- 25.října

Nezvěstný se přihlásil

Jan Vojna nezvěstný od r. 1915 poslal otci dopis. Je ženat na Krymu a daří se mu dobře.

1926 – 28.října

Den svobody

Většina občanstva začíná chápati význam tohoto dne. Jen někteří neuvědomělí nezdrželi se toho dne hrubé práce. Byli to oba Švarové, jeden vozil hnůj a druhý dobýval brambory. Však na ně oba bylo poukazováno. Děti školní spolu s ochotníky sehráli 2 jednoaktovky k 28. říjnu a řídící učitel Jindřich Simandl měl přednášku o významu dne. Hojná návštěva svědčila o porozumění .

1926- 1.listopadu

Četnická stanice ze Zhoře do Cetoraze

Četnická stanice ze Zhoře se stěhuje do Cetoraze. Příčinou je nedostatek bytů pro četníky a že není v místě pošta a telefon. Občané Zhořští usilují, aby stanice se vrátila. Rodák jejich stavitel Chramosta bude stavěti tam dům pro stanici a mají přislíbeno, že tam bude stanice znova zřízena jakmile budou byty.

Stavba silnice Zhoř- Zhorec

Letošního podzimu začali stavěti silnici ze Zhoře do Zhorce odkud je již okresní silnice do Pacova. Práce postupuje rychle kupředu následkem pěkného podzimu a je naděje, že příštího jara bude dokončena.

1926- 11.listopadu

Ustanovení spolku divadelních ochotníků „Bolzano“

Divadelní ochotníci , kteří zde již několik roků pracují jako volné sdružení pozváni byli Jindřichem Simandlem, řídícím učitelem k ustavující schůzi a byl založen spolek s titulem „Bolzano“, neboť kněz a profesor universitní zbavený úřadem pro své pokrokové smýšlení jménem Bolzano zdržoval se u zdejšího majitele statku p. Hofmana. Stanovy spolku byly poslány ku schválení. Zakládajících členů je 7 a jsou to: Jan Zvoneček, lihovarník, Josef Kohoutek ml. rolník č.9, Mořic Pfeffer, obchodník, jeho paní Berta Pfefferová, Jan Strnad rolník, sl.Marie Koubová ,poštovní úřednice ve výslužbě a Jindřich Simandl, řídící učitel. Staré jeviště už se jevištěm ani nazývati nemohlo a proto objednáno nové od akademického malíře Pepy Mácy v Újezdě u Brna v ceně 3 000 ,Kč. Majitel Dr.Weiss daroval potřebné dříví na jeviště .

Značný dluh zůstane spolku a bude na občanstvu , aby mladý spolek podporovali hojnou návštěvou.

Nový motor na benzin

Starosta Jan Papež zakoupil na krajinské výstavě v Pelhřimově nový benzinový motor.

Nový secí stroj kombinovaný

Na téže výstavě koupil Josef Kohoutek ml. nový secí stroj kombinovaný, zařízený na setí a zároveň hnojení umělým hnojivem.

Oprava lihovaru

Hospodářské družstvo utvořivší se, které převzalo lihovar, podniklo větší opravu lihovaru a koupilo nový kotel.

Zelené hnojení

Josef Bárta, rolník první koná zde pokusy se zeleným hnojením. Seje lupinu a po ní seradelu .Jak se osvědčí u nás ukáží příští léta. Na jeho popud též obchodník Rudolf Růžek, jenž nemá dostatek hnoj,e koná pokusy se zeleným hnojením.

Počasí a úroda

Letošní rok byl velice zvláštní. Únor mírný bez sněhu, březen též bez sněhu, ale mrazy, duben pěkné počasí, květen, červen a červenec stálé deště, bouře a přívaly. Blízko Rajmunda Veseckého udeřilo do smrčky. Jinde velké přívaly, povodně, sesouvání půdy a krupobití. Podzim pěkný suchý. Obilí špatně odkvetlo. Zvláště žita, zrno je nevyvinuté a zamořené plísněmi. Špatně klíčí a ozimy jsou velice špatné. Kteří mořili, mají žita o něco lepší. Nejmenší úroda byla u brambor. Jen druhy průmyslových brambor „Cesia“se udařily. Cena až 75 Kč za q. Někdo nesklidil ani co sázel.

 

1926 - prosinec

Byt poštovnímu úředníku

Od doby, kdy sl.Koubová je ve výslužbě má obec velkou starost s poštou. Totiž obec velkou ne, ale ti, kteří jsou zde ustanoveni. Nemají bytu a v obci nemohou žádného dostati. Konečně dostal byt poštovní úředník ve škole. I to bylo s překážkami. Josef Kohoutek st. vymohl svolení u rady politické správy v Pelhřimově, aby mu byl poskytnut byt ve škole. Poštovní úřad je ovšem v místnosti jiné pronajaté velkostatkem, je to místnost tmavá a nezpůsobilá a je pronajata jen na určitou dobu. Bude tedy na obecním zastupitelstvu, aby o byt se postaralo. Nebude-li mít úřad místnost, hrozí tu nebezpečí, že pošta bude tu zrušena. Na to čekají ve Zhoři, kde by rádi poštu měli a hned by pro ni místnosti měli.

Zavření hostince

Na hostinci p. Vojtěcha Baťhy je nový majitel Jindřich Najfus. Pro neshody s výměnkářem Baťhou, který má koncesi a Najfus není oprávněn čepovati, provalilo se to na veřejnost a úřady daly hostinec úředně zavříti. Nyní bude zajímavo, zdali se podaří Najfusovi dosáhnouti koncese nebo ne.

Včelařství

Letošní včelaření bylo málo výnosné. Již druhý rok byl velice nepříznivý. Letošního obdrželi organisovaní členové ve včelařském spolku od ministerstva financí nezdaněný čistý cukr a to 3 kg na včelstvo po 3,75 Kč. U nás jsou tři členové‚ lesní Tunkl, pan Josef Bárta, rolník a já. Pro včelaření jsou zde dosti příznivé podmínky, hlavně množství kaštanů, javorů a lip. Letos celkem bylo 10 včelařů se 38 včelstvy.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze