Rok 1994

Hlasovat přišlo: 57

Nově zvolené obecní zastupitelstvo: Jiří Normandů č.p.72 – starosta, Petr Hampl č.p.4 - zástupce starosty, Jarmila Mrázková č.p.46 – člen, Karel Hájek č.p.82 – člen, Jaroslav Rychetník č.p.80 – člen, Jaroslava Vonášková č.p.27 – náhradník, Marcela Faktorová č.p.78 - náhradník.

Stavební úpravy obce.

Oprava kostela sv. Marka v Těchobuzi.

Poněvadž kostel ve zdejší obci byl již řadu let v dezolátním stavu, došlo konečně k jeho opravě, alespoň zvenčí. První pokus o rekonstrukci byl započat již v 70. letech, byla však opravena pouze polovina střechy – pobití novým šindelem. Pak ale kostel dál chátral, zatékalo do něj. Teprv v roce 1989 se uskutečnilo pokrytí střechy měděným plechem. Práci provedli pokrývači Zemědělského družstva Jetřichovec ( po pracovní době) pan Domkář a Mašát - klempířská dílna byla v č.p.10 zde v Těchobuzi.

Finance byly poskytnuty od církve, toto zajišťoval páter Petrů ze Smilových Hor.

Také byla provedena sbírka v obci – sebráno asi 15 000 Kč.

V letech 1993 – 94 byla pak provedena oprava venkovní fasády – stará byla otlučena a provedena nová.

Práci prováděla firma JAS – ing. Hruška z Bratřic – se sídlem v Pacově.

Církev zaplatila 180 tisíc Kč. Obec za 3 dveře opravené, 1 nové, mříže u vchodu a pokrytí přístřešku nad vchodem zaplatila 41 544 Kč.

Zbytek nákladů do hodnoty asi 360 tisíc firma provedla jako neziskovou akci.

Bohužel však nadále zůstává neopravený kostel uvnitř, kam se poděly vnitřní součásti vybavení, není v obci známo.

Oprava školy.

Roku 1974 byla zdejší škola uzavřena, poněvadž byl nízký počet dětí.

Do prostor bývalé školy byla přemístěna úřadovna národního výboru z č.p.33 a v r. 1976 pak také knihovna.

V roce 1993 bylo ve zdejší obci rozhodnuto, že bude provedena generální oprava celé budovy školy.Při výběrovém řízení byla vybrána firma AGOS Pelhřimov k provedení rekonstrukce vnitřních prostor školy – řízení se konalo 30. června 1993.

Během roku 1994 pak byly provedeny veškeré úpravy – nové podlahy ( dlažby, linoleum), sociální zařízení, elektroinstalace, elektrické topení. Ze třídy v přízemí vpravo byla upravena zasedací místnost, vlevo kancelář. Z bytu v 1. patře byla upravena knihovna s čítárnou. Celkový náklad činil 573 tisíc Kč.

Obecní rozpočet.

Příjmy obce za rok 1994:

převod z r. 1993 501 000,-

z lesů 200 000,-

z daní 280 000,-

od okr. úřadu 8 300,-

ostatní 1 600,-

Výdaje za rok 1994:

za odvoz odpadů 14 400,-

za lesní hospodářství 160 000,-

za autobus ČSAD 4 000,-

za knihovnu 7 200,-

správa obce 47 800,-

sociální příspěvek 7 000,-

osvětlení 47 000,-

komunikace 6 000,-

platy 42 000,-

veřejná zeleň 8 000,-

oprava školy 661 000,-

Osvětlení.

V r. 1994 byla nainstalována 2 nová svítidla u č.p.79, 80 za 43 tisíc Kč. V obci je nyní 23 svítidel. Osvětlení svítí od setmění večer do 22.30 hod, ráno od 4.30 hod do rozednění.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze