Rok 1931

27. června

Meteor

Po 9. hod. večer objevil se na obloze zvláštní úkaz. Náhle se rozsvítilo , po několika vteřinách slyšeti byl zvláštní rachot, někde se i okna třásla. Tento meteor byl viděn nejlépe na Pelhřimovsku.

31. července

Autodoprava

Pan Svatopluk Hovora, syn řídícího učitele z Pošné , jenž byl za války persekuován pro svoje vlastenecké smýšlení, započal projížděti z Pacova do Ml. Vožice. Později jezdil jen do Smilových Hor.Při tom ještě jezdila jízdní pošta ze Smil. Hor do Pacova.

1931- 1. října

Přerušení dopravy

Toho dne přestala jezdit jízdní pošta a též p. Hovora přestal jezdit, jelikož mu to nevynášelo.

1931- 1. listopadu

Znovuzahájení dopravy

Obec zřídila garáž ve špýcharu a p. Hovora opět zahájil dopravu jen z Těchobuze do Pacova dvakrát denně.

Za účelem opravy auta přestal opět jezdit od 6. ledna 1932.

Podzim

Kaštany

Úroda kaštanů byla značná. Asi 50q kaštanů á 20Kč bylo sebráno dětmi a chudými a prodáno u místních obchodníků.

1931- 20.září

Pronájem honitby

Honitba byla pronajata na 6r. od r. 1932 p. Dr. weisovi za 1000Kč ročně.

1931- 4.říjen

Pan Strnad Josef- dražba

Pan Strnad prodal v dražbě část svých pozemků.

1931-11.října

Vincenc Stejskal čp. 16 –dražba usedlosti

Pan Vincenc Stejskal prodal v dražbě svoji usedlost. Dům koupil Antonín

Primus z čp.51. Utržil za vše 120 tisíce Kč. Koupil pěknou usedlost

v Samosolech p. Dírná u Soběslavi.

1931- 27.září

Obecní volby

Nebylo podáno více kandidátek jen jedna, která byla po dohodě stran sestavena takto: Za republ. stranu: Papež Jan čp.20, Bednář Karel čp.10, Kohoutek Jos. st. čp. 9, Bárta Jos. čp. 13, Jirků Frant. čp.11, Vesecký Aug. rol. čp. 22. Za stranu nár. socialistů Papež Frant. šafář,Simandl Jindř. říd. učitel. Za stranu lidovou : Kvasnička Václav čp. 59, Albrecht Frant. kovář čp. 68, Novotný Frant. kovář čp. 61. Za živnostenskou: Růžek Rudolf obchodník.

Listopad

Volba starosty, rady a komisí

Starostou zvolen Jindř. Simandl, říd. učitel, členy rady Rudolf Růžek a Aug.Vesecký. Náměstkem starosty Bárta Josef. Pokladníkem Bednář Karel.

Těmito volbami přišly všecky funkce do nových rukou.

1931- 1.říjen

Prodej hostince p.Dr. Weise čp. 3.

Pan Dr.Weis, velkostatkář prodal p. Růžkovi obchod a hostinec . Dlouholetý pachtýř p. M. Pfeffer bude se stěhovat.

Prosinec

Zrušení ochrany nájemníků

V naší obci zrušena ochrana nájemníků.

 

Počasí .Úroda.

Rok byl nepříznivý. Květen velmi suchý. Žně deštivé. Obilí krátké a špatně sklizené. Slámy málo. Nedostatek píce. Levný dobytek od 2 do 4 Kč za 1 kg živé váhy.

 

Včelařství

Včelařství se nedařilo. Medu velmi málo.

 

27. června

Meteor

Po 9. hod. večer objevil se na obloze zvláštní úkaz. Náhle se rozsvítilo , po několika vteřinách slyšeti byl zvláštní rachot, někde se i okna třásla. Tento meteor byl viděn nejlépe na Pelhřimovsku.

31. července

Autodoprava

Pan Svatopluk Hovora, syn řídícího učitele z Pošné , jenž byl za války persekuován pro svoje vlastenecké smýšlení, započal projížděti z Pacova do Ml. Vožice. Později jezdil jen do Smilových Hor.Při tom ještě jezdila jízdní pošta ze Smil. Hor do Pacova.

1931- 1. října

Přerušení dopravy

Toho dne přestala jezdit jízdní pošta a též p. Hovora přestal jezdit, jelikož mu to nevynášelo.

1931- 1. listopadu

Znovuzahájení dopravy

Obec zřídila garáž ve špýcharu a p. Hovora opět zahájil dopravu jen z Těchobuze do Pacova dvakrát denně.

Za účelem opravy auta přestal opět jezdit od 6. ledna 1932.

Podzim

Kaštany

Úroda kaštanů byla značná. Asi 50q kaštanů á 20Kč bylo sebráno dětmi a chudými a prodáno u místních obchodníků.

1931- 20.září

Pronájem honitby

Honitba byla pronajata na 6r. od r. 1932 p. Dr. weisovi za 1000Kč ročně.

1931- 4.říjen

Pan Strnad Josef- dražba

Pan Strnad prodal v dražbě část svých pozemků.

1931-11.října

Vincenc Stejskal čp. 16 –dražba usedlosti

Pan Vincenc Stejskal prodal v dražbě svoji usedlost. Dům koupil Antonín

Primus z čp.51. Utržil za vše 120 tisíce Kč. Koupil pěknou usedlost

v Samosolech p. Dírná u Soběslavi.

1931- 27.září

Obecní volby

Nebylo podáno více kandidátek jen jedna, která byla po dohodě stran sestavena takto: Za republ. stranu: Papež Jan čp.20, Bednář Karel čp.10, Kohoutek Jos. st. čp. 9, Bárta Jos. čp. 13, Jirků Frant. čp.11, Vesecký Aug. rol. čp. 22. Za stranu nár. socialistů Papež Frant. šafář,Simandl Jindř. říd. učitel. Za stranu lidovou : Kvasnička Václav čp. 59, Albrecht Frant. kovář čp. 68, Novotný Frant. kovář čp. 61. Za živnostenskou: Růžek Rudolf obchodník.

Listopad

Volba starosty, rady a komisí

Starostou zvolen Jindř. Simandl, říd. učitel, členy rady Rudolf Růžek a Aug.Vesecký. Náměstkem starosty Bárta Josef. Pokladníkem Bednář Karel.

Těmito volbami přišly všecky funkce do nových rukou.

1931- 1.říjen

Prodej hostince p.Dr. Weise čp. 3.

Pan Dr.Weis, velkostatkář prodal p. Růžkovi obchod a hostinec . Dlouholetý pachtýř p. M. Pfeffer bude se stěhovat.

Prosinec

Zrušení ochrany nájemníků

V naší obci zrušena ochrana nájemníků.

 

Počasí .Úroda.

Rok byl nepříznivý. Květen velmi suchý. Žně deštivé. Obilí krátké a špatně sklizené. Slámy málo. Nedostatek píce. Levný dobytek od 2 do 4 Kč za 1 kg živé váhy.

 

Včelařství

Včelařství se nedařilo. Medu velmi málo.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze