Rok 1932

1932- 14.dubna

Smrt p. Kvasničkové

Dne 14. dubna 1932 zemřela Kvasničková Anna z čp. 57, jedna z nejstarších osob v obci ve stáří 94 let, ač měla život plný strádání a nouze.

1932- 30.července

Smrt Jindř. Wrchlawského

Dne 30.července 1932 měl pohřeb Jindř. Wrchlawský bankovní úředník v.v bydlící v Pacově. Dříve zdržoval se v Těchobuzi a byl velice oblíben pro svou milou povahu a lásku k dětem a chudým. Přál si být pohřben u nás. Zemřel ve věku 73 let. K pohřbu dostavila se skoro celá obec. Na poslední cestě doprovodili jej děti školní s učiteli a sbor hasičský.

Pozůstalí darovali hasičům 100Kč a dětem školním též 100 Kč.

1932- květen

Most

U Barše byl starý most kamenný, klenutý , který věkem sešel a propadl se. Byl spor komu náleží, neboť pozemkovou reformou přidělen přídělcům. Obec uvolila se přijmouti hráz i s mostem do správy. Most byl svalen a položeny tam dvěma řadami 60cm cementové roury. Roury platila obec. Práci dali přídělci z Vel. Ježova a někteří i z Malého Ježova. Tak učiněno ke spokojenosti všech.

Autodoprava

P Hovora obdržel na přímluvu obce poštovní dopravu Pacov – Těchobuz. Tím zajištěna pravidelná doprava do Pacova. Ale p. Hovora přestal jezdit dvakrát denně, jezdí jen jednou. Jen v sobotu konal jízdu 2 krát, ale to též přestal, vymlouvaje se, že se mu to nevyplácí. Začíná svoje sliby rušit aniž by si vzpomněl, že pro něj bylo mnoho pracováno, aby dopravu obdržel a že byly jiným žádosti za dopravu méně doporučeny.

Červenec

Kroupy s přívalem

V první polovici měsíce července navštívilo zdejší obec krupobití s přívalem. Jelikož padaly s deštěm, neublížily tolik, ale přece je zrno značně horší než jindy. Cesty byly značně vymlety.

 

Počasí- úroda

Počasí bylo celkem dobré. Jaro deštivé až do srpna. Srpen, září a říjen suchý. Sklizeň se děla pohodlně, neboť bylo stálé pěkné počasí. Sena a otavy sklidily se dobře a je jich dost. I sklizeň obilí byla veliká. Ovsy většinou ležely. Pšenice byly horší a málo sypaly. Slámy letos je dost. Většinou se sklizeň nevešla do stodol. Brambor slušná úroda. Ceny obilí jsou velmi nízké. Je znát všude, že venkov trpí krizí, která zasáhla i naši republiku velmi citelně. Úroda ovoce byla slušná.

Včelařství

Letošní včelařství bylo ještě horší než v r. minulém. Včely nenanesly si ani zásob pro sebe a pokročilí včelař. aby zachránil svoje miláčky, musel hodně cukrem dokrmovat. Rojů bylo málo .

1932- jaro a léto

Mor slepic

Na jaře vznikl v obci mor drůbeže. Drůbež skoro ve všech dvorech zašla. Hlavně slepice a kuřata. Jen několik málo dvorů bylo uchráněno nákazy. Někde zašla i housata a holubi, ovšem jen v menší míře. Mor se objevoval záludně, i když se zdálo, že je úplně zaniklý, zase se objevil. Rozšíření bylo též zaviněno nesvědomitostí některých lidí, kteří zašlou drůbež někam pohodili, aniž by ji zakopali.

1932- březen

Branci

Branci 1932 uctili památku padlých tím, že položili v den odvodu krásný věnec k pomníku padlým. K nim promluvil Simandl, řídící učitel a vybídl je k lásce k vlasti a obraně její v dobách potřeby.

1932- srpen

Studně ve škole

Škola založená v r. 1825 neměla dosud své studně. Pan Jirků Frant. syn rol. čp. 11 uskutečnil myšlenku, aby zřízena byla studně tak, aby voda přivedena byla až na chodbu školy. Plán se podařil s malým nákladem a škola má vodu dobrou a doma.

 

Stavby

Pan Strnad Jan čp. 31 zbořil dosud dřevěný domek a postavil slušný nový dům.

1932- duben

Odstěhování

Pan Mořic Pfeffer dlouholetý pachtýř čp. 53 odstěhoval se do Nového Knína u Dobříše . Na jeho místo nastoupil nový majitel p. Rudolf Růžek, který dům opravil a přistavěl stodolu.

1932- říjen

Nový obchodník

Do čp. 33 přistěhoval se nový obchodník p. Bouška Frant. příslušný do Předbořic, okr. Tábor. Též se zde oženil.

 

Opravy cest

Na jaře opravena obcí cesta k obecnímu lesu, která vždy byla rozbahněna, proto byla odvodněna drenážními trubkami. Podobně odvodněna cesta na „malé straně“ v obci, která byla vždy jediným bahnem a nebylo možno tudy přejeti.

Dále opravena hráz rybníka „Kněžského“. Majitel rybníka dal potřebný kámen a zřídil rigolu na odtok vody. Obec cestu jako veřejnou opravila, takže je nyní v dobrém stavu.

 

Obecní rybník

Obecní rybník vyvezen, dáno potrubí s čepem, upraven odtok vody a cesta do dvorů sousedních tím, že byl při rybníku udělán taras.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze