Rok 1938

Zima -1938

Od 1. ledna bylo zimní počasí ustáleno. Teploměr klesl nejvíce na -15°;C. Sněhu bylo asi 30 cm. Oteplení a obleva nastala 11.ledna. Do 18. ledna téměř všechen sníh zmizel. 21. ledna bylo velmi teplé počasí. Byl první prolet včel. Zimní počasí se již neustálilo.

17.-ledna

Úraz Čeňka Lhotáka

Čeněk Lhoták, deputátník v Tallenberku, usekl si tři prsty při sekání loučí. Po poskytnutí první pomoci byl odvezen k lékařskému ošetření do Pacova. Byl ponechán v domácím ošetření.

 

Karel Trpák, odstěhování

Karel Trpák, bývalý nájemce panského mlýna, který bydlel přechodně u zetě Františka Jirků, čp. 11, odstěhoval se dne 25. ledna do Košetic , kde si pronajal mlýn.

 

Polární záře

V úterý 25. ledna ve 20 hodin 15 minut bylo vzrušeno obyvatelstvo našeho kraje nevídaným zjevem na temné noční obloze v její severní a severozápadní části. Objevila se tam mohutná záře, ostře krvavého zbarvení, která se v mocné záplavě rozrůstala do celého úseku mezi severem a západem. Zář časem slábla a opět sílila, až o půl deváté zmizela. Asi za 10 minut se opět objevila. Tento vzácný přírodní úkaz trval do 22. hodiny.

Polární, jinak také severní záře, způsobila poplach, že někde hoří. Mnozí spatřovali v tomto velmi řídkém a vzácném přírodním úkaze také zlé znamení.

Otrava uzeným masem

Tříčlenná rodina správce družstevního lihovaru E.Davida otrávila se po požití syrového masa nedostatečně uzeného. Přivolaný lékař MuDr. J.Kysela z Pacova nemocné ošetřil a zachránil.

 

Převzetí usedlosti čp. 59

Václav Kvasnička, čp.59 předal svoji chalupu synovi Františkovi, který se oženil s Annou Kačenovou ze Salačové Lhoty.

 

Stříkačka na postřik ovoc. stromů

Obec zakoupila na podnět starosty obce Josefa Bárty, stříkačku na postřik ovocných stromů za 470 Kč.

1938- 3. května

Nový nájemník v čp. 67

Do uprázdněné chalupy Antonína Lhotky, panského koláře čp. 67, nastěhoval se Josef Větrověc, který měl do této doby propachtovanou faru ve Zhoři s pozemky.

 

Lesní školka

Na návrh lesního hospodáře p. Šteinbacha, ředitele velkostatků Dr. Weise, byla založena v obecním lese školka, aby měla obec vlastní sadbu pro vysazování lesa.

 

Oprava hřbitovní zdi

Hřbitovní zeď byla opravena a obílena. Márnice a kaple v zadní stěně hřbitova byla pokryta eternitem. Márnice byla vydlážděna cihlami.

 

Volby do obecního zastupitelstva

Volby do obecního zastupitelstva odpadly,protože politické strany se dohodly a utvořily jednotnou kandidátní listinu. Republikánská strana jmenovala sedm kandidátů, lidová  strana 5 kandidátů.

Za republikánskou stranu byli navrženi:

1. Bárta Josef čp.13

2.Bednář Karel čp.10

3. Kohoutek Josef čp. 9

4. Papež Jan čp. 25

5. Petrásek Josef čp. 22

6. Vesecký Augustin čp. 21

7. Vesecký Kvído čp.63

Náhradníci:

1. Kohoutek Frant. čp. 54

2. Kohoutek Václav čp. 40

3. Macko Alois čp. 55

4. Zhorný Václav čp.26

Za stranu lidovou navrženi:

1. Papeř Jan čp. 20

2. Novotný Frant. čp. 61

3. Kříženecký Jan čp. 39

4. Albrecht Frant. čp. 68

5. Klír František čp. 6

Náhradníci:

1. Kříženecký Antonín čp. 17

2. Chramosta Jan čp. 41

3. Kaňka Jaroslav čp. 50

Starostou obce zvolen : Josef Kohoutek

Náměstkem starosty :Jan Papež čp. 20

1. radní : Josef Bárta čp.13

2. radní : Josef Petrásek čp.22

Do finanční komise zvoleni:

Jan Kříženecký čp. 39

Frant. Klír čp. 6

Augustin Vesecký čp. 21

Účetním a pokladníkem zvolen Karel Bednář čp. 10

Do knihovní komise zvoleni:

Karel Bednář čp. 10, Jan Papež čp. 20, Jan Kříženecký čp. 39, Frant. Novotný čp. 61.

Do letopisecké komise zvoleni: Josef Bárta čp. 13, Karel Bednář čp. 10.

Do osvětové komise zvoleni: Jan Papež čp. 25, Kvido Vesecký čp. 63.

1938

Obecní rozpočet

Úhrn řádné potřeby                                   36 875 Kčs

Úhrn řádné úhrady                                    42 250 Kčs

Schodek není.

Úhrn mimořádné potřeby                          20 450 Kčs

Úhrn mimořádné úhrady                             8 160 Kčs

Mimořádný schodek                                   12 240 Kčs

 

Schodek mimořádného rozpočtu má býti uhrazen obecní přirážkou a to 125 procent k dani činžovní a 200 procent k ostatním daním.      

1938- 1.červenec

Statistika vepřů a drůbeže

Vepřů 185, kuřat 633, kohoutů 31, slepic 876, housat 311, husí 60, kachen 86, krůt 21, holubů 129, králíků 134.

 

Učitelé

Učitelka Marie Veselá byla na vlastní žádost ustanovena učitelkou ve Skrýchově okr. Tábor. Na uprázdněné místo byl ustanoven učitel Jan Zadražil, rodák ze Šimpachu.

1938- 12. března

Částečná mobilizace

12. března 1938 bylo Rakousko obsazeno Německem. Protože byly přesuny německých vojsk kolem našich hranic, nařídila vláda ČSR 21. května částečnou mobilizaci.

Pak nastalo vyjednávání s Němci v Sudetech. To nevedlo k cíli. 18.září 1938 byly povolány některé ročníky na hranice a 23. září 1938 v 10. hodin večer byla vyhlášena rozhlasem všeobecná mobilizace do 45 let.

Mnichov

Právě v ten den přijelo do místní obce vojsko, které bylo ubytováno v zámku, ve škole a po chalupách. V Mnichově rozhodlo Německo, Itálie ,Anglie a Francie o našem dalším osudu.

Bylo odtrženo celé pohraniční území a německý zábor začal 1. října 1938.

5. října 1938 vzdal se úřadu prezidentského Dr.Edvard Beneš.

Volba presidenta republiky.

Rozhodnutím zástupců lidu v Národním shromáždění Česko- Slovenské republiky byl zvolen dne 30.listopadu 1938 presidentem republiky dosavadní president nejvyššího správního soudu v Praze  JUDR.Emil Hácha.

Jaro- 1938

Jaro 1938 bylo časné , velmi krásné a teplé. Jarní setí započalo před svátkem sv. Josefa. Od 25. března se počasí zhoršilo. Toto nepříznivé počasí trvalo asi měsíc. 20.4. 1938 byl mráz -8°C a padal sníh.Zlepšení nastalo až v květnu.

Úroda byla nadprůměrná. Koncem srpna nastaly deště. Chlebové obilí rostlo v panácích .Hospodářská družstva odmítala toto obilí vykoupit.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze