Rok 1999

Počasí v roce 1999.

Leden – do 28. ledna teplo, jen občas slabý noční mrazík. V dalších dnech náhlé ochlazení, v noci až – 20°C, napadlo asi 10 cm sněhu.

Od 2. do 5. února opět obleva, v noci jen kolem 0°. Od 5. února ochlazení, sněžení, vánice, postupně až 50 cm sněhu, noční teploty – 5°až – 15°. 19. února – obleva, sníh téměř roztál.

22. února – mírné ochlazení, sněžení. 26. února – opět obleva.

Březen – chladný, deštivý, malé noční mrazíky. 2. půle března hezké jarní počasí až do Velikonec, které byly v 1. dubnovém týdnu. Zbytek dubna typické aprílové počasí, 2 – 3 dny hezky, pak zase dny deštivé ( pouze mrholilo).

Květen – v 1. týdnu ještě chladno, potom oteplení – 3. a 4. týden teploty až 30°, lidé se již koupali.

Červen – 1. týden ještě teplo, zde v okolí znatelně sucho. 8. června na Medarda zapršelo, v dalších dnech ochlazení, déšť, teploty v noci jen 5 – 10°, ve dne kolem 15°.

Červenec – 1. a 2. týden teplo 20 – 25°deštivo, bouřky, vydatné lijáky, též kroupy větší než vlašské ořechy, zde naštěstí jen málo. Na Táborsku, v Opařanech krupobití zničilo velkou část střech, příval vody zaplavil domy. Ve 3. a 4. týdnu občas přeháňky, teploty 25 – 30°.

Srpen – suché, teplé počasí v 1. polovině. Dále pak ochlazení, občas malá přeháňka, žně téměř bez přerušení, stále sucho, málo vody. 28. srpna vydatný déšť dále jen občasný déšť, sběr brambor však stále bez přerušení.

Od 5. září opět hezké, teplé dny 25 – 27°. 28. září vydatný déšť, v dalších dnech nadále deštivo, teploty kolem 15°.

Od 12. října hezké počasí, bez deště.

Listopad – v 1. týdnu zapršelo, dále teploty stále nad 0°. Od 15. listopadu mrazy – 3 až – 8°.

Prosinec – teplo, bez mrazů, hezké slunné dny, sucho. Ve 2. polovině prosince napadlo 30 – 40 cm sněhu, mírně mrzlo, hezké zimní počasí.

Bohužel spodní prameny velmi zeslábly, takže zdejší občané měli v některých studních nedostatek vody.

Obecní úřad v Těchobuzi – příjmy r. 1999.

Daň závislé činnosti                                        137 000 Kč

od právnických osob                                       174 000 Kč

daň z nemovitostí                                            175 000 Kč

poplatek ze psů                                                   1 300 Kč

dotace od Okr. úřadu                                          4 600 Kč

na hasiče od Okr. úřadu                                      1 800 Kč

za vytěžené dřevo                                         1 005 000 Kč

za lom                                                                  3 200 Kč

za odpady od občanů                                         12 000 Kč

akcie ČEZ a plynáren převedené od státu       692 000 Kč

Výdaje obce za rok 1999.

Příspěvek včelařům                                                  3 000 Kč

mzdy, ošetření kultur, lesní práce                           94 000 Kč

za těžbu v lese                                                       147 000 Kč

za lesní hospodářský plán                                       18 000 Kč

příspěvek Rybářskému a Mysliveckému svazu      10 000 Kč

na dopravní obslužnost                                             8 700 Kč

za rekonstrukci studny u č. 26                                 44 000 Kč

školné na děti                                                             8 500 Kč

nákup knih                                                               15 000 kč

za kříž do kaple – ing. Kroupa z Blatné                  12 000 Kč

za zrestaurování obrazu do kaple – ak. malíř

Petr Hampl                                                                60 000 Kč

za elektřinu a osvětlení                                             11 000 Kč

oprava osvětlení a rozhlasu                                       82 000 Kč

nová studna u hřbitova                                              80 000 Kč

odvoz odpadu                                                            14 000 Kč

nákup akcií SOMPO                                                 15 000 Kč

urbanistická studie návsi                                           19 500 Kč

sociální příspěvek                                                       3 000 Kč

balíčky pro důchodce + ÚSP                                      6 000 Kč

hasiči školení                                                              5 600 Kč

mzdy funkcionářů                                                  131 000 Kč

mzdy pracovníků obce                                             58 000 Kč

tiskárna k počítači                                                    17 000 Kč

letecké snímky obce                                                 32 000 Kč

elektřina pro obecní úřad                                          37 000 Kč

telefony                                                                     11 000 Kč

vyměření pozemků od Geodezie                               24 000 Kč

příspěvek na opravu rybníka Smíchov                      30 000 Kč

Myslivecké sdružení – rok 1999.

23. ledna byl v hostinci uspořádán II myslivecký bál. Hrála k tanci i poslechu Bojanovická šestka. Účast asi 90 lidí.

Myslivecké sdružení během roku též pořádalo 2 hony. Zvěře je však v přírodě mizivé množství. Hony jsou spíše zaměřeny na lov lišky či divočáků. Při honech bali střeleni pouze 3 zajíci a 1 liška.

V předcházejícím roce se myslivcům podařilo úspěšně odchovat na Kněžském rybníce alespoň divoké kachny. Tentokrát však jim je z velké části vyhubila škodná, takže k odstřelu jich zbylo pouze asi 18. Jedinou lovnou užitkovou zvěří je srnčí. Počet odstřelených kusů bývá 8 až 10.

Zemědělské družstvo.

Výrobně obchodní družstvo.

Toto družstvo v r. 1999 obhospodařuje 2 029 hektarů půdy, z toho 1 643 orné.

Celkový počet členů – 219 osob, z toho trvale pracujících  - 135, pomáhajících důchodců – 54, se sníženou prac. schopností – 19.

Ze zdejší obce jsou pouze 2 trvale pracující – Alena Hájková č. 82, která dojíždí do Jetřichovce jako administrativní pracovnice. – Jaroslava Vonásková č. 27, která pracuje  jako krmička prasat v jediném zbývajícím zařízení – stáji bývalého panského dvora.

Další hospodářské budovy – stodola byla již zlikvidována před 15ti lety. Stará historická stáj je z velké části zřícená, obci působí problém, protože ohrožuje bezpečnost. Vlastníkem je Pozemkový fond České republiky.

Některé údaje z hospodaření družstva:

Výnosy plodin v tunách z hektaru.

Pšenice ozim -     5,23         žito    5,77         ječmen jař.        4,10      oves    4,31  

brambory     27,53      řepka     2,89       kukuřice siláž      60,-      mák      0,80

Tržba za tunu v korunách:

brambory konzum    3 665 Kč,    pšenice  3,279 Kč,   ječmen    3 472 Kč,    žito   20301 Kč,                                                                                 

řepka  5 725 Kč, kmín  25 200 Kč,   makovina   9 260 Kč.

Přírůstky na váze u zvířat v kilogramech:

prasata 0,719 kg, ( v Těchobuzi – 0,761 kg), skot – telata 0,974kg, býci – 0,997 kg, jalovice 0,758 kg.

Dojivost krav – 12,21 litru na den a kus. Tržba za 1 litr 6,91 Kč, tržba za 1 kg masa: vepřové – 30,99 Kč, hovězí skot – 35,69 Kč, krávy – 19,70 Kč, tržby za obědy – 1 854 000 Kč, z bufetu – 1 519 000 Kč.

Celkové výkony ( tržby) družstva – 133 337 000 Kč

Náklady                                            130 983 000 Kč

Čistý zisk                                             2 354 000 Kč

Velké investice:

traktor – 800 721 Kč, krmný vůz – 1 250 000 Kč, traktor Z 10641 – 1 017 360 Kč, Škoda Felicie – 135 000 Kč.

Za odkoupené pozemky od soukromých osob – 161 260 Kč.

Družstvo se postupně snaží odkoupit pozemky, na kterých byly v době socialismu postaveny u jednotlivých obcí hospodářské budovy družstva.

Kaple sv. Jana Nepomuckého.

Jmenovaná kaple u hřbitova slouží při pohřebních obřadech a bývá tam sloužena pouťová mše svatá. V dřívějších letech, dokud kostel byl v provozu, odbývaly se veškeré obřady v kostele.

Poněvadž i vzhled kaple byl již nedůstojný pro obřady, rozhodl obecní úřad provést opravu. Byla provedena firmou JAS z Pacova. Byla provedena úprava podlahy, izolace venkovní i vnitřní, zavedena elektroinstalace, nová venkovní i vnitřní fasáda. Stanislav Kaiser z Obrátic provedl nátěr střechy.

Akademický malíř Petr Hampl z Pacova provedl zrestaurování oltářního obrazu. Ing. Kroupa z Blatné vyrobil nový kříž s ukřižovaným Kristem.

Vykradení kaple.

Bohužel v posledním desetiletí dochází k častému vykrádání zejména církevních objektů. Tomuto se nevyhnula i zdejší kaple. V letech 1997 až 1999 byla vykradena 2 krát.

Zloději odnesli prakticky vše: Dřevěný kříž s Ježíšem, křížek s Ježíšem cínový, kryt na sochu, kropenka cínová, dřevěný svícen, věčné světlo, zvonky 4 spojené.

Na hřbitově za zdí byla vyvrtána studna a zaveden přívod vody na hřbitov, aby lidé nemuseli vodu na zalití donášet.

Ústav sociální péče na zámku v Těchobuzi.

Od r. 1951 do r. 1966 byl na zdejším zámku Dětský domov. Po jeho zrušení zde byl Ústav sociální péče pro mentálně postižené muže. Funkci ředitele nadále zastával pan Emanuel Tipmann až do r. 1972, kdy toto převzal pan Milan Faktor. Od listopadu r. 1989 byla jmenována ředitelkou paní Milena Blažková, manželka předsedy družstva v Jetřichovci, bytem v Pacově č.p.333.

V ústavu je umístěno 60 – 70 chovanců – mužů. Od r. 1994 je zde i oddělení děvčat – žen.

Počet zaměstnanců, asi 40, - pedagogických , zdravotních a provozních.

Chovanci jsou rozděleni podle mentálních a zdravotních schopností na oddělení pracovně výchovná, zdravotní a zdravotně výchovná.

Každý chovanec je veden k co největší samostatnosti a zdokonalování zejména v pracovní činnosti. Chovanci pomáhají při pracech v lese, v obci a zejména v místním družstvu.

Mimo pracovní činnost ve zmíněných institucích je s chovanci prováděn sběr léčivých rostlin, vytvářejí různé okrasné i užitné předměty, jsou pořádány výstavky prací ve Vožici, v Pacově apod. Chovanci jezdí na rekreaci na Šumavu, navštěvují Matějskou pouť v Praze či jiné zajímavosti v Čechách.

Výstavba a opravy na zámku a zařízení potřebných k provozu.

V letech 1976 byl postaven Okál č.p.2, který slouží jako byt pro rodinu Boh. Matějů – otec a nyní jeho syn jsou údržbáři v ústavu.

Okál č.p.78 sloužil jako byt pro ředitele Milana Faktora a jeho rodinu, postaven byl v r. 1979.

Okál č.p.79 byl postaven v r. 1984. Sloužil jako byt pro 2 rodiny Zemanovi z Pacova a Šafarikovi z Jetřichovce. V roce 1994 však tento domek vyhořel. Na původních základech byl vystavěn nový zděný domek, který od r. 1995 slouží jako administrativní budova pro ústav.

V r. 1993 byla pod zámkem v parku u potoka vybudována čistička odpadních vod.

V r. 1986 byly v 1. patře vybudovány svobodárny pro zaměstnance. Je zde v přízemí služební byt a dívčí oddělení, uvedené do provozu od r. 1995. V roce 1992 byly vybudovány šatny pro svěřence.

V letech 1998, 99 byla v celé budově zámku provedena rekonstrukce elektroinstalace.

V roce 1992 a 93 byly provedeny generální opravy kotelny, kuchyně a hlavního schodiště.

V roce 1994, 95 byla dána na všechny budovy zámku nová krytina BRAMAC.

V letech 1997,98,99 oprava fasády v souladu s požadavkem památkářů. I další opravy ( koupelny) uvnitř budovy byly prováděny tak, aby byl zachován historický ráz. Lze konstatovat, že budova zámku je nyní ve velmi hezkém stavu. Škoda, že pohled na zámek kazí vzhled zbořených hospodářských budov, což není vina vedení zámku, protože tyto nejsou jejich majetkem.

Kultura.

Kulturní život v obci.

Hostinský ve své režii uspořádal ve svém sále několik tanečních zábav.

27. března – „ Country – Rybí výkřik“ z Pacova – účast 37 návštěvníků.

12. června – taneční zábava, hrál „ Čejka band“ z Benešova, 57 hostů.

10. července – Chalupářská zábava. Hrála Syntéza z Pacova, 58 hostů.

14. srpna – Coutry hudby „Rybí výkřik“ z Pacova – asi 40 hostů.

18. září – taneční zábava – hrála Country hudba „ Jezevci“ z Pacova.

Silvestrovská zábava se tentokrát odbývala v rybářské klubovně, která se nachází v bývalé drůbežárně u mlýna č.p.34.

Plavba po potoce.

Zajímavou raritu zavedli mladí chalupáři i domácí. Před Novým rokem zvýší hladinu vody v rybníce Loudal a po obědě na Nový rok ji pustí, nasednou pod hrází na loďky a sjíždí po potoce až k můstku u č.p.46. Samozřejmě, že při tom je dost zábavy, protože se někteří vymáchají v ledové vodě.

Knihovna.

Obecní úřad na nákup nových knih poskytl 15 000 Kč. Nyní čítá knihovna 4 023 svazků. Knihovnu navštěvovalo 16 čtenářů, vypůjčili si 831 knih.

Prodejna č.p.9.

Jak uvedeno na str. 173, byla v č.p.9 otevřena prodejna smíšené zboží. Bohužel manželé Klečkovi od pana Kohoutka sice dům koupili, ale nespláceli mu žádné peníze. Proto jim bylo soudně nařízeno uzavřít obchod a vystěhovat se.

Novými majiteli č.p.9 se pak stali manželé Jaroslav a Jana Rychetníkovi, zaměstnanci Ústavu sociální péče, kteří dosud bydlí ve služebním bytě v č. 80.

Statistika.

Zemřeli: František Jareš, Pacov č. 802, 28.5.1999 , 62 let. Byl učitelem, řídícím na zdejší škole. 29.9.1999 zemřela Novotná Růžena č. 81, 86 roků. Koubová Růžena – 7.6.1999, č.p. 14, byt – Domov důchodců Pacov.

 

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze