Rok 1939

1939- 23.února

Přihlášení k újezdní měšťanské škole

Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 23.února 1939 bylo usneseno, že Obec Těchobuz se přihlašuje k újezdní měšťanské škole v Pacově. Toto rozhodnutí bylo okresním úřadem v Pelhřimově zamítnuto s odůvodněním , že je obec od újezdní měšťanské školy vzdálena přes 5 km. Žáci ze zdejší obce jsou nadále přijímáni z milosti do měšťanské školy v Pacově.

 

Obecní rozpočet

Obecní rozpočet na rok 1939 jevil se následovně.

Úhrn řádné potřeby                            42 352 Kčs

Úhrn řádné úhrady                             31 521 Kčs

Schodek řádného rozpočtu 10 838 Kč bude uhrazen přirážkou k daním přímým a to : 125procent k dani činžovní, jež vynese 580 Kč a 200 procent k daním ostatním, jež vynesou 10 258 Kč. Školní rozpočet vykazuje schodek 12 584 Kč.

 

Protektorát Čechy a Morava

Dne 14. března 1939 rozhodl slovenský sněm o odtržení Slovenska od Československé republiky a utvoření samostatného Slovenského státu.

Téhož dne odjíždí president E.Hácha do Berlína a německé vojsko již obsazuje Moravskou Ostravu. Dne 15. března 1939 byl z Čech a Moravy utvořen „Protektorát“německé říše. Ihned bylo rozpuštěno československé vojsko.

Většina lidí věří, že tento stav se dlouho nemůže udržet a posměšně jej nazývá „Protentokrát“. Z rozpínavosti Hitlera je vidět, že další události může rozřešit jen válka.

Druhá světová válka

A opravdu dne 1. žáří v 5 hodin 45 minut napadlo Německo Polsko, které během září bylo poraženo..

1939- 25.března

Místní osvětová komise

Dne 25. března 1939 měla ustavující schůzi místní osvětová komise. Okresní osvětový sbor v Pacově jmenoval do této komise Josefa Bártu čp.13 a Karla Bednáře čp.10. Obecním zastupitelstvem byli zvoleni Kvído Vesecký čp.63 a Jan Papež čp. 25. Do této komise vstupuje bez volby knihovník A. Morava. Předsedou byl zvolen Josef Bárta, jednatelem A. Morava.

1939- 5. února

Národní jednota

Rozpuštěné politické strany měla nahradit „Národní jednota“. Ustavující schůze ve zdejší obci byla dne 5. února 1939, na které referoval tajemník „Národní jednoty“ Hotovec z Pelhřimova.

Předsedou zvolen Karel Bednář čp.10, jednatelem Josef Kohoutek čp. 9, pokladníkem Josef Petrásek čp. 22, zapisovatelem Josef Bárta čp. 13, organisátorem Frant. Novotný čp. 61.

1939- 17.3.

Prodání domku čp.75

František Vojna, který si postavil domek u Smíchova ,čp. 75, prodal jej Mužíkovi z Prahy.

1939- 15.3.

Jízda vpravo.

Dne 15. března 1939 příchodem okupační armády byla ihned zavedena jízda vpravo. Do této doby se u nás jezdilo po levé straně.

1939- 24.března

Zvonění na oslavu „Protektorátu“

Dne 24.března 1939 bylo nařízeno zvonit všemi zvony na oslavu porobení českého národa.

Německá stravovací akce

Němci, po obsazení Československé republiky vozili do měst různé poživatiny, jako fazole, čočku, konservy a sytili tím české obyvatelstvo, které, jak hlásali světu , mělo hroznou bídu. Z Těchobuze se této akce zúčastnilo 19 osob.

První polní práce

Dne 4. dubna 1939 začaly první polní práce.

Říšské vojsko

Dne 14.dubna projíždělo naší vesnicí mnoho aut a motocyklů říšského vojska.

Nákupy

V měsíci dubnu se konají veliké nákupy pšeničné mouky, kávy, čaje, koření a jiných životních potřeb. Rovněž je velký shon po látkách.

 

Osada Kozák

Na blízkých Blatnicích zřízena byla ozdravovna zvaná „Kozák“, podle stejnojmenného rybníka, nad kterým stojí. Postaveno tam bylo několik dřevěných srubů.

 

Senoseč

Dne 7. června 1939 začala senoseč.

 

Hasičské skladiště

Obecní zastupitelstvo se usneslo ve schůzi konané dne 8. června 1939 přemístiti hasičské skladiště , které stálo u silnice poblíž pomníku, za čp. 10.

 

Národní souručenství.

V březnu 1939 byla zřízena jedna „nepolitická“ strana „Národní souručenství“.

1939- 1.9.

Počet dětí ve škole.

Zdejší školu navštěvuje v tomto roce celkem 39 žáků. Měšťanskou školu navštěvuje 9 žáků.

1939- 28. říjen

28. říjen 1939 nesměl být nikde slaven. Školy a obce dostaly o tom přísný zákaz.

V Praze bylo zastřeleno 9 studentů, kteří se účastnili pohřbu studenta Jana Zapletala, který byl střelen při manifestaci studentů na 28. října 1939. Vysoké školy byly uzavřeny na tři roky, ale prakticky zůstaly uzavřeny po celou válku.

1939- 8.prosince

Odvádění másla

Dne 8. prosince 1939 bylo u nás první povinné odvádění másla do mlékárny v Pacově.

Šatenky

Dne 14. prosince 1939 byl zastaven prodej textilního zboží a obuvi. K 15. prosinci 1939 byly vydány šatenky na nákup oděvů, punčoch a nití. Prádlo ložní bylo nakupováno jen na odběrné poukázky, které vystavoval obecní úřad, ke konci války jen okresní úřad.

 

Pokus o zřízení mateřské školky.

Obecní zastupitelstvo se usneslo ve schůzi konané dne 17. 12. 1939 nésti věcný náklad na mateřskou školku, která by byla ve zdejší obci zřízena. Prozatím by byla umístěna ve školní kuchyni a bylo by jednáno s majitelem velkostatku Dr. Weisem, o propůjčení místností v neobydleném zámku. Tento návrh byl zaslán okresnímu školnímu výboru v Pelhřimově, který tuto věc nechal nepovšimnutou a mateřská školka zřízena nebyla.

Počasí -1939

Mírná zima, chladné jarní měsíce, v březnu lijáky, 9.4. 1939 krásné velikonoce, 18 °C, květen velmi studený, vichřice a časté srážky, v červnu povodně, žně průměrné, krásný a suchý podzim.

 

Stavby a přestavby

Karel Bednář čp. 10 zboural obytné místnosti, rozšířil je a udělal průjezd do dvora.

Josef Bárta čp. 13 postavil nový řezač.

Jech Václav čp. 28 přistavěl část todoly.

 

Mzdy dělníků

Mzdy dělníků v obecním lese činily: muži 10 Kč, ženy 8 Kč denně.

 

Narození

10. 5. Květuše Dospivová  čp. 34

19.7. František Dušek čp. 23

14.8. Václav Strnad čp. 24

28.8.Anna Kohoutková čp.54

1.10. Bohumila Kvasničková čp. 59

Úmrtí

12.5. Josefa Macková čp.55

11.9. Antonie Vaněčková čp.4 – 59 let

6.10. Josefa Kratochvílová čp. 46 – 74 let

27.10. Marie Bednářová čp. 10 – 35 let

29. 12. František Kratochvíl čp. 46 – 76 let

 

Divadlo

31.prosince 1939 sehrála mládež obraz ze života o třech jednáních „Pod našima okny“ nebo Dědeček diplomat od Baleje.

 

Počasí -úroda

Rok 1939 jevil se povětrnostně velmi rozmarně. Před černým 15. březnem i po něm sama příroda zuřila vánicemi a sněžením. Vytvořeny závěje až 1,5  m.

Jarní setí začalo až 8.dubna. Květen byl deštivý, v červnu hnijí sena na lukách. Kolem 20. června byla bouře téměř denně. Léto bylo deštivé, úroda chlebovin velmi malá po špatném přezimování ozimů.

 

Telefon v obci.

 V tomto roce dočkala se naše obec telefonického spojení se světem. O zavedení telefonu do obce zasloužil se bývalý starosta obce Josef Bárta, čp. 13. První hovor měl jmenovaný Josef Bárta, který poděkoval okresnímu hejtmanovi v Pelhřimově Dr. Lubomíru Jelenovi za podpoření této akce.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze