Rok 1933

1933- leden- březen

Hovora- autodoprava. Zrušení jízdní pošty.

Autodoprava p. Hovory přestala fungovat od ledna 1933.

Ředitelství pošt a telegrafů dalo mu výpověď na čtvrt roku. V té p. Hovora doručoval poštu zjednaným poslem z Pacova buď na sáňkách, rohačkách, nebo na kole. Málokdy přijel autem. Od 1. dubna obdržel poštovní dopravu p. Šohaj z Pacova za 5000Kč ročně.

1933- Duben

Zalesnění obecního lesa.

Na zalesnění obecního lesa obdržela obec na žádost starosty v r. 1932 , 2000sazenic lesních a v r. 1933 , 12000les. sazenic zdarma  ze stát. školek.

1933- červenec

Obecní kronika.

Dosavadní obecní kronikář Jindř. Simandl, odchází na nové místo řídícího učitele v Obratani. Funkci tu odevzdává kronikářské komisi. Zároveň odevzdává funkci obecního starosty, jednatele a režiséra ochot. spolku „Bolzano“, funkci jednatele a pokladníka a cvičitele zdejšího sboru hasičského a funkci obecního knihovníka. Přeje všem , kdo přijmou jeho funkce , aby v nich s radostí a zdarem pracovali a v práci započaté pokračovali.

Simandl Jindřich

Předával dne 5.7.1933  Simandl Jindřich kronikář

Přijali dne 5.7. 1933 čl. letopisecké komise : Bárta Josef      Bednář Karel  

1933- srpen

Změna kroniky

Chápaje se péra, bych na čas zaznamenával děje v naší obci, než bude definitivní kronikář zvolen,vzpomínám s vděkem na dřívějšího kronikáře p. Jindřicha Simandla, který o naší obec se velice zasloužil, začež sklidil dosti nevděku. Veřejná práce většinou nebývá uznávána.

 

Životopis

Já Jos. Bárta, rolník v Těchobuz čp. 13, byl jsem pověřen jako člen letopisecké komise, vésti na čas tuto kroniku. Narodil jsem se v Těchobuzi dne 4.4. 1896. Školního vzdělání jsem nabyl jenom v místní dvoutř. škole. V roce 1923 převzal jsem po otci hospodářství, na kterém hospodařím  .

1933- podzim

Sklizeň a setí

V letošním roce byla sklizeň obilí celkem dobrá. Počasí bylo příznivé. V prvém týdnu září bylo vše sklizeno. Setí ozimu započalo kolem 17. září. Sklizeň bramborů byla průměrná.

 

Hraboši polní

Na podzim objevila se na polích spousta hrabošů. Na jejich hubení nakoupila obec 75 kg strychninového ovsa. Prostředek tento se osvědčil.

 

Nedostatek vody

Podzim byl velmi suchý. Studniční prameny téměř všude vyschly, také voda pro dobytek se musela dovážet z potoka. Vydatnější déšť přišel až 25. a 26. října.

1933- listopad

Nové vnitřní zařízení

Následkem zvýšení podílníků nevyhovovalo dosavadní zařízení lihovaru a provedena rekonstrukce strojů a dodán vařič soustavy kolonové. Kampaň započala 7.prosince.

 

Vodovod a lihovar

Vzhledem k nařízení okres. úřadu v Pelhřimově, postaven byl rourový vodovod z rybníka Smíchova do lihovaru a velkostatku. Dříve tekla tato potřebná voda otevřenou strouhou týmž směrem kol silnice.

Malba kostela

Spolek divad.ochotníků „Bolzano“ v Těchobuzi , dal vymalovati kostel sv. Marka, ze svých úspor. Malbu provedl malíř Tomášek z Pacova za 800 Kč.100Kč věnoval p. Chramosta, profesor v.v. zástupce faráře ve Zhoři. Téhož roku pokryt byl kostel šindelem.

 

Doplňovací volba starosty obce

Odcházející starosta obce Jindř. Simandl předal úřad starostenský náměstku starosty Jos. Bártovi.

Podle nařízení okres. úřadu v Pelhřimově vykonána doplňovací volba starosty. Zvolen 7 hlasy Bárta Jos. čp.13. Proti této volbě byly podány námitky k Zemskému úřadu, které byly zamítnuty.

1933

Oslava 28. října

Žáci místní školy za vedení zatím. řídícího Jindř. Fary a pí. učitelky Marie Dolistové sehráli dvě divadelní hry: V předvečer republiky a Matka Vlast. Program doplněn byl recitacemi a zpěvy. Slavnost zakončena státními hymnami.

 

Ceny obilí a hospod. zvířectva

Pšenice prodávána 1q za 120 až 135 Kč

Žito 1q za 58 až 85 Kč.

Ječmen 1q 72 až 85 Kč.

Oves 1q za 48 až 62Kč.

Brambory q za 20 až 30 Kč

Hovězí dobytek se prodával 1 kg ž. v. 3,25 Kč až 4,50 Kč.

Vepřový dobytek 1 kg mrtvé váhy 5,50 Kč až 6,50 Kč.

Včelařství

Letošní rok nebyl včelám příznivý. Sklizeň medu byla malá. Průměrně na jedno včelstvo připadly 3 až 4 kg medu. Med byl prodáván za 15, Kč 1 kg.

 

Počasí

První sníh napadl 11. listopadu, který záhy sešel. Počátkem prosince ohlásila se zima trvalými až 20 stupni mrazy, které trvaly až do 21. prosince. Od téhož dne se oteplilo a přišel 23. 12 déšť.

 

Kultura

Divadelní kroužek „Bolzano“ sehrál 26.února frašku „Pan  Čáp na to káp“ a 31. prosince veselohru „Láska nehněvaná není milovaná“.

1933- leden- březen

Hovora- autodoprava. Zrušení jízdní pošty.

Autodoprava p. Hovory přestala fungovat od ledna 1933.

Ředitelství pošt a telegrafů dalo mu výpověď na čtvrt roku. V té p. Hovora doručoval poštu zjednaným poslem z Pacova buď na sáňkách, rohačkách, nebo na kole. Málokdy přijel autem. Od 1. dubna obdržel poštovní dopravu p. Šohaj z Pacova za 5000Kč ročně.

1933- Duben

Zalesnění obecního lesa.

Na zalesnění obecního lesa obdržela obec na žádost starosty v r. 1932 , 2000sazenic lesních a v r. 1933 , 12000les. sazenic zdarma  ze stát. školek.

1933- červenec

Obecní kronika.

Dosavadní obecní kronikář Jindř. Simandl, odchází na nové místo řídícího učitele v Obratani. Funkci tu odevzdává kronikářské komisi. Zároveň odevzdává funkci obecního starosty, jednatele a režiséra ochot. spolku „Bolzano“, funkci jednatele a pokladníka a cvičitele zdejšího sboru hasičského a funkci obecního knihovníka. Přeje všem , kdo přijmou jeho funkce , aby v nich s radostí a zdarem pracovali a v práci započaté pokračovali.

Simandl Jindřich

Předával dne 5.7.1933  Simandl Jindřich kronikář

Přijali dne 5.7. 1933 čl. letopisecké komise : Bárta Josef      Bednář Karel  

1933- srpen

Změna kroniky

Chápaje se péra, bych na čas zaznamenával děje v naší obci, než bude definitivní kronikář zvolen,vzpomínám s vděkem na dřívějšího kronikáře p. Jindřicha Simandla, který o naší obec se velice zasloužil, začež sklidil dosti nevděku. Veřejná práce většinou nebývá uznávána.

 

Životopis

Já Jos. Bárta, rolník v Těchobuz čp. 13, byl jsem pověřen jako člen letopisecké komise, vésti na čas tuto kroniku. Narodil jsem se v Těchobuzi dne 4.4. 1896. Školního vzdělání jsem nabyl jenom v místní dvoutř. škole. V roce 1923 převzal jsem po otci hospodářství, na kterém hospodařím  .

1933- podzim

Sklizeň a setí

V letošním roce byla sklizeň obilí celkem dobrá. Počasí bylo příznivé. V prvém týdnu září bylo vše sklizeno. Setí ozimu započalo kolem 17. září. Sklizeň bramborů byla průměrná.

 

Hraboši polní

Na podzim objevila se na polích spousta hrabošů. Na jejich hubení nakoupila obec 75 kg strychninového ovsa. Prostředek tento se osvědčil.

 

Nedostatek vody

Podzim byl velmi suchý. Studniční prameny téměř všude vyschly, také voda pro dobytek se musela dovážet z potoka. Vydatnější déšť přišel až 25. a 26. října.

1933- listopad

Nové vnitřní zařízení

Následkem zvýšení podílníků nevyhovovalo dosavadní zařízení lihovaru a provedena rekonstrukce strojů a dodán vařič soustavy kolonové. Kampaň započala 7.prosince.

 

Vodovod a lihovar

Vzhledem k nařízení okres. úřadu v Pelhřimově, postaven byl rourový vodovod z rybníka Smíchova do lihovaru a velkostatku. Dříve tekla tato potřebná voda otevřenou strouhou týmž směrem kol silnice.

Malba kostela

Spolek divad.ochotníků „Bolzano“ v Těchobuzi , dal vymalovati kostel sv. Marka, ze svých úspor. Malbu provedl malíř Tomášek z Pacova za 800 Kč.100Kč věnoval p. Chramosta, profesor v.v. zástupce faráře ve Zhoři. Téhož roku pokryt byl kostel šindelem.

 

Doplňovací volba starosty obce

Odcházející starosta obce Jindř. Simandl předal úřad starostenský náměstku starosty Jos. Bártovi.

Podle nařízení okres. úřadu v Pelhřimově vykonána doplňovací volba starosty. Zvolen 7 hlasy Bárta Jos. čp.13. Proti této volbě byly podány námitky k Zemskému úřadu, které byly zamítnuty.

1933

Oslava 28. října

Žáci místní školy za vedení zatím. řídícího Jindř. Fary a pí. učitelky Marie Dolistové sehráli dvě divadelní hry: V předvečer republiky a Matka Vlast. Program doplněn byl recitacemi a zpěvy. Slavnost zakončena státními hymnami.

 

Ceny obilí a hospod. zvířectva

Pšenice prodávána 1q za 120 až 135 Kč

Žito 1q za 58 až 85 Kč.

Ječmen 1q 72 až 85 Kč.

Oves 1q za 48 až 62Kč.

Brambory q za 20 až 30 Kč

Hovězí dobytek se prodával 1 kg ž. v. 3,25 Kč až 4,50 Kč.

Vepřový dobytek 1 kg mrtvé váhy 5,50 Kč až 6,50 Kč.

Včelařství

Letošní rok nebyl včelám příznivý. Sklizeň medu byla malá. Průměrně na jedno včelstvo připadly 3 až 4 kg medu. Med byl prodáván za 15, Kč 1 kg.

 

Počasí

První sníh napadl 11. listopadu, který záhy sešel. Počátkem prosince ohlásila se zima trvalými až 20 stupni mrazy, které trvaly až do 21. prosince. Od téhož dne se oteplilo a přišel 23. 12 déšť.

 

Kultura

Divadelní kroužek „Bolzano“ sehrál 26.února frašku „Pan  Čáp na to káp“ a 31. prosince veselohru „Láska nehněvaná není milovaná“.

1933- leden- březen

Hovora- autodoprava. Zrušení jízdní pošty.

Autodoprava p. Hovory přestala fungovat od ledna 1933.

Ředitelství pošt a telegrafů dalo mu výpověď na čtvrt roku. V té p. Hovora doručoval poštu zjednaným poslem z Pacova buď na sáňkách, rohačkách, nebo na kole. Málokdy přijel autem. Od 1. dubna obdržel poštovní dopravu p. Šohaj z Pacova za 5000Kč ročně.

1933- Duben

Zalesnění obecního lesa.

Na zalesnění obecního lesa obdržela obec na žádost starosty v r. 1932 , 2000sazenic lesních a v r. 1933 , 12000les. sazenic zdarma  ze stát. školek.

1933- červenec

Obecní kronika.

Dosavadní obecní kronikář Jindř. Simandl, odchází na nové místo řídícího učitele v Obratani. Funkci tu odevzdává kronikářské komisi. Zároveň odevzdává funkci obecního starosty, jednatele a režiséra ochot. spolku „Bolzano“, funkci jednatele a pokladníka a cvičitele zdejšího sboru hasičského a funkci obecního knihovníka. Přeje všem , kdo přijmou jeho funkce , aby v nich s radostí a zdarem pracovali a v práci započaté pokračovali.

Simandl Jindřich

Předával dne 5.7.1933  Simandl Jindřich kronikář

Přijali dne 5.7. 1933 čl. letopisecké komise : Bárta Josef      Bednář Karel  

1933- srpen

Změna kroniky

Chápaje se péra, bych na čas zaznamenával děje v naší obci, než bude definitivní kronikář zvolen,vzpomínám s vděkem na dřívějšího kronikáře p. Jindřicha Simandla, který o naší obec se velice zasloužil, začež sklidil dosti nevděku. Veřejná práce většinou nebývá uznávána.

 

Životopis

Já Jos. Bárta, rolník v Těchobuz čp. 13, byl jsem pověřen jako člen letopisecké komise, vésti na čas tuto kroniku. Narodil jsem se v Těchobuzi dne 4.4. 1896. Školního vzdělání jsem nabyl jenom v místní dvoutř. škole. V roce 1923 převzal jsem po otci hospodářství, na kterém hospodařím  .

1933- podzim

Sklizeň a setí

V letošním roce byla sklizeň obilí celkem dobrá. Počasí bylo příznivé. V prvém týdnu září bylo vše sklizeno. Setí ozimu započalo kolem 17. září. Sklizeň bramborů byla průměrná.

 

Hraboši polní

Na podzim objevila se na polích spousta hrabošů. Na jejich hubení nakoupila obec 75 kg strychninového ovsa. Prostředek tento se osvědčil.

 

Nedostatek vody

Podzim byl velmi suchý. Studniční prameny téměř všude vyschly, také voda pro dobytek se musela dovážet z potoka. Vydatnější déšť přišel až 25. a 26. října.

1933- listopad

Nové vnitřní zařízení

Následkem zvýšení podílníků nevyhovovalo dosavadní zařízení lihovaru a provedena rekonstrukce strojů a dodán vařič soustavy kolonové. Kampaň započala 7.prosince.

 

Vodovod a lihovar

Vzhledem k nařízení okres. úřadu v Pelhřimově, postaven byl rourový vodovod z rybníka Smíchova do lihovaru a velkostatku. Dříve tekla tato potřebná voda otevřenou strouhou týmž směrem kol silnice.

Malba kostela

Spolek divad.ochotníků „Bolzano“ v Těchobuzi , dal vymalovati kostel sv. Marka, ze svých úspor. Malbu provedl malíř Tomášek z Pacova za 800 Kč.100Kč věnoval p. Chramosta, profesor v.v. zástupce faráře ve Zhoři. Téhož roku pokryt byl kostel šindelem.

 

Doplňovací volba starosty obce

Odcházející starosta obce Jindř. Simandl předal úřad starostenský náměstku starosty Jos. Bártovi.

Podle nařízení okres. úřadu v Pelhřimově vykonána doplňovací volba starosty. Zvolen 7 hlasy Bárta Jos. čp.13. Proti této volbě byly podány námitky k Zemskému úřadu, které byly zamítnuty.

1933

Oslava 28. října

Žáci místní školy za vedení zatím. řídícího Jindř. Fary a pí. učitelky Marie Dolistové sehráli dvě divadelní hry: V předvečer republiky a Matka Vlast. Program doplněn byl recitacemi a zpěvy. Slavnost zakončena státními hymnami.

 

Ceny obilí a hospod. zvířectva

Pšenice prodávána 1q za 120 až 135 Kč

Žito 1q za 58 až 85 Kč.

Ječmen 1q 72 až 85 Kč.

Oves 1q za 48 až 62Kč.

Brambory q za 20 až 30 Kč

Hovězí dobytek se prodával 1 kg ž. v. 3,25 Kč až 4,50 Kč.

Vepřový dobytek 1 kg mrtvé váhy 5,50 Kč až 6,50 Kč.

Včelařství

Letošní rok nebyl včelám příznivý. Sklizeň medu byla malá. Průměrně na jedno včelstvo připadly 3 až 4 kg medu. Med byl prodáván za 15, Kč 1 kg.

 

Počasí

První sníh napadl 11. listopadu, který záhy sešel. Počátkem prosince ohlásila se zima trvalými až 20 stupni mrazy, které trvaly až do 21. prosince. Od téhož dne se oteplilo a přišel 23. 12 déšť.

 

Kultura

Divadelní kroužek „Bolzano“ sehrál 26.února frašku „Pan  Čáp na to káp“ a 31. prosince veselohru „Láska nehněvaná není milovaná“.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze