Rok 1927

1927- únor

Chřipka španělská

Chřipka, která v r. 1918 byla prudká, v letošním roce objevila se opět, ale měla lehký průběh. Neumřel nikdo.

1927-březen

Prořezávání stromořadí

Stromořadí na silnici od Pacova k Talenberku a z Těchobuz k Ježovu, krásné věkovité kaštany byly prořezány a mnohde ořezány byly tak, že pohled na ně působil žalostně. Silnici a polím to ovšem prospělo. Špatný dojem z jara zmizel, když stromy opět obalily se listím.

1927- duben

Strichninový oves

Obecní zastupitelstvo zakoupilo asi 50 kg strichninového ovsa pro všechny občany na hubení polních myší.

1927- červen

Nové druhy průmysl. brambor

Hospodářské družstvo lihovarnické obstaralo pro své členy nové druhy průmyslových bramborů- parnasie.Zdá se, že se příliš neosvědčily.Nejlépe daří se druh „Hasie“.

1927- od jara do podzima

Stavba hostince. Pošta

P.Jindřich Najfus vystavěl pěkný hostinec vyhovující všem požadavkům a zřídil též místnost pro zdejší poštovní úřad. Nyní má obec po nesnázích s opatřením místnosti.

1927- od května do listopadu

Přestavba lihovaru

Hospodářské družstvo podniklo přestavbu lihovaru, neboť obdrží slušnou subvenci a stará nevyhovující stavba a opotřebované stroje budou vyměněny a budou vyhovovati moderním požadavkům doby.

1927- ochotnický spolek „Bolzano“

Ochotnický spolek v krátké době za 6 měsíců dosáhl toho, že zaplatil nové jeviště v ceně 3000Kč.Pilnou prací dosáhl, po čem toužil a bude dál dílo svoje zvelebovati.

1927

Počasí

Rok letošní většinou suchý a bouřlivý. Jinde veliké přívaly a kroupy. U nás vše ušetřeno.Úroda byla slušná až na žita, která byla nemořena a to většina, byla řídká a zrno špatné a opět plísní zamořené.Bramborů bylo hojně.(Lihovar platí 20- 25 Kč za 1 q).Žně, skončily za sucha a brzy.

1927- Léto

Včelařstvo

Letošní rok pro včelaře byl po 2 letech hubených rokem veselým, neboť´včelky za pěkného počasí přinesly slušné zásoby medu, takže i včelař, který si včelek nevšímá, měl medu dost. Může se počítati na 1 včelstvo asi 20 kg medu průměrně, že dalo včelaři. Cena medu je asi 14-15 Kč za 1 kg.

1927- září

Josef Kohoutek, benzinový motor

Josef Kohoutek, rol. čp.9 koupil si nový benzinový motor.

1927- 30.září

Požár v Obráticích

Zdejší sbor dobrovolných hasičů zúčastnil se požáru v Obrátících. Hořely tam 2 velké stohy obilí nájemce statku pana Mergla. Velká škoda je kryta jen malým pojištěním.

1927 – 1.října

Četnická prohlídka v čp.50

Četníci prohlédali v čp.50 u p. Jana Šustra obuvníka. Jmenovaný se doznal ke krádeži zelí na poli v Obrátících, patřícímu nájemci Merglovi a ke krádeži soudku na zelí, patřícímu p. Synkovi,obchodníku ve Stříteži.

2.října

Klub turistů z Tábora

Klub turistů z Tábora navštívil Těchobuz  počtem 11 osob.Prohlédl si ve škole pamětní desku, potom náš starobylý a historický kostel, lihovar, původní to starou tvrz a Hofmanovu kapli u hřbitova.

12.- října

Soud Trpák- Švara

Švara rolník nařkl Karla Trpáka z krádeže bramborů. U soudu dokázal Trpák svoje alibi. Soud působil k tomu, že se oba smířili a Trpák Švarovi odpustil.

1927- 11-12 října

Kočovný biograf

Po prvé zastavil u nás kočovný biograf p.Rajského.Návštěva byla malá.Biograf první den nedohrál, neboť´mu došlo světlo.

1927- 16.října

Volby

Jako ve většině obcí, konaly se i u nás po 4 letém období volby. Postaveny 2 kandidátky a to¨čsl. národních socialistů a republikánské strany. Jelikož nebyla podána žádost o poměrné zastoupení ani z jedné strany, konaly se volby dle zásady relativní většiny.Proto byl také volební boj dosti ostrý.Většiny dosáhla republikánská strana obdrževši125 hlasů a čsl. nár. socialisté obdrželi 96 hlasů.Republikánská strana spojila se ovšem s lidovci přijavši do své kandidátky některé její zástupce.

1927- 28.října

Den svobody

Náš státní svátek byl tentokráte všude slaven a lidé se zdrželi hrubých prací a celý den měl ráz sváteční.

1927- 30. října

Oslava 28.října

Školní mládež za pomoci ochotníků sehrála divadlo“Tajemný dub“ na oslavu národního svátku v hostinci nově postaveném p. Jindř.Najfusa. Oslavu měli projektovanou na 28. října, ale aby tím nepoškodili sousední Zhoř, která toho dne též měla oslavu, byla zdejší oslava odložena na 30. října.

Návštěva byla značná a dá se dle toho souditi, že občané mají zájem na tom co jejich děti dovedou.A zajisté byli spokojeni s výsledkem.

1927- Podzim

Moření osiva

Letošního roku skoro všichni hospodáři poznali důležitost moření a mořili. Jsou ovšem ojedinělí, kteří nevěří nebo se jim nechce mořiti. Snad až budou poučeni novou sklizní opraví svůj úsudek.

1927

Dr.Ad.Weis  -Auto traktor

Majitel velkostatku Dr. Adolf Weis má svoje auto a traktor. V Táboře má sklad strojů fy.Ford.

1927- 27.listopadu

Volby starosty a obecní rady

Starostou zvolen 12 hlasy již po třetí období rol. Jan Papež čp.20. Náměstkem a obec. pokladníkem rol. Jos. Kohoutek  st. čp. 9., 2 členové obec. rady Václav Kvasnička, kolář a Vojtěch Bednář, tč. výměnkář.

Změna na poštovním úřadě

Toho dne měl poštovní expedient Frant. Hron návštěvu  p. komisaře a ihned byl zbaven úřadu. Než přišla pomocná síla vedl úřad pan vrchní z Pacova. Pan Hron sice scházející obnos 7 500 Kč si vypůjčil a na úřadě složil, ale nebylo to mnoho platno. Zan´vykonávala službu sl. Mertlová a později obdržel místo expedient Kadlec. Hron vypůjčené peníze  nemohl vrátit. Pan Růžek obdržel za dluh 4 000 Kč, 2 postele, šicí stroj, kredenc, stůl a židle a gramofon.Pan Kohoutek rol. č.9 za dluh 3 500 kč obdržel pračku a sporák. Mimoto zůstal dlužen ještě 4 000 Kč p. Papeži, šafáři a p.Šustrovi, listonošovi také 4 000 Kč. Žil zde bez místa nuzně do 17. ledna 1928. Obdržel místo šafáře na statku za Čes. Těšínem. Nedává o sobě věděti. Příčinou katastrofy nebyl ani rozmařilý život, jako spíše, že se zařizoval v bytě nad poměry. Žil se svojí sestrou, které každé přání vyplnil a zadlužoval se víc a víc.

1927-Začátek prosince

Krádež vepře

Rolníkovi Frant. Papeži ztratil se vepř. povolaný policejní pes nevypátral ničeho.

Žně- Krádež panských krůt

O žních na „Obci“ pálil cihlář z Bezděkova p.Kohoutkovi cihly. V tu dobu ztratily se panské krůty, které byly nalezeny v Bezděkově u jmenovaného cihláře.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze