Rok 1934

Zima

V měsíci lednu střídají se slabé mrazy s častou oblevou. I měsíc únor byl velice příznivý. 12.2. vrátili se k nám špačci,z jejichž příchodu se každý radoval, ale ne na dlouho. Do rána 20.2. počalo silně sněžiti, a napadlo místy až  1m sněhu.

Polní práce

 

S polními pracemi započato koncem měsíce března. Ježto počasí dosti sloužilo, polní práce šly kupředu, takže koncem měsíce dubna polní práce byly skončeny.

1934- květen

Mrazy

Ranná vegetace letošní popohnaná teplými dubnovými dny, ale to odpikala.16.-26.a 30. května přišly silné noční mrazy, které zničily květy i zárodu ovocných stromů a brambory, které již v té době měly nať hodně vzrostlou, úplně zmrzly.

 

Sucho

V měsíci květnu a červnu téměř nepršelo, takže obilí zvláště ovsy v lehčích polích zakrněly.

1934- 24. května

Volba prezidenta

Dne 24. května 1934 oznámena nám byla významná státní událost, že byl opětně zvolen prezidentem republiky T.G.Masaryk. Předseda Nár. shromáždění oznámil výsledek volby p. prezidentovi, zdůrazniv s vřelou oddaností, že slavné jméno prezidenta Masaryka bude žít mezi námi navěky.

 

Žně

Následkem teplého suchého počasí přišly letos žně velice brzy. Již dne 12. července stály na polích kopky žita. Počasí bylo příznivé a proto polní sklizeň obilí byla skončena většinou do 15. srpna.

1934- červenec

Oprava obecní studny

K návrhu starosty obce usneslo se obec. zastupitelstvo opraviti obecní studni na návsi podle zdravotních předpisů. Studně byla prohloubena a vyroubena cementovými skružemi.

 

Hasiči

Obec dala zhotoviti pět nových hasičských žebříků. Z těchto jsou tři dlouhé ( 8m-9m-10m) a dva hákové.

1934- srpen

Krádež a pokus vloupání do pošty

Ze sedmého na osmého srpna vyloupili neznámí pachatelé výkladní okno obchodu R.Růžka čp. 53. Téže noci se pokoušeli též vloupati do poštovního úřadu. U venkovních dveří poškodili visací zámek, který vypáčili.

 

Výpověď lihovarníka

Po několikaletém působení ve zdejším lihovaru, dostal od představenstva výpověď lihovarník Jos.Chot. Několika jednotlivci bylo tomuto vytýkáno, že má špatnou výrobu a tento se proti ohradil, že on sám tím vinen není.

Jeden člen představenstva oznámil různé výčitky na mimořádné valné hromadě Družstevního lihovaru pronesené , okres. důchodkovému úřadu v Pacově, který zavedl vyšetřování.na základě tohoto vyšetřování bylo dáno několik osob do vyšetřovací vazby.

1934-září

Nový lihovar

Dne 1. září přistěhoval se do Družstevního lihovaru nový lihovarník Eman. David rodák ze Smil. Hor. Dosavadní lihovarník Chot nastěhoval se do Horních Koutů- obec Radvanov.

1934- 28.říjen

Oslava stát. svátku

Na škole, obecním úřadě, poště a zámku vyvěšeny byly prapory ve stát. barvách již dne 27. října o 10 h. dopoledne. Téhož dne byla uspořádána školní oslava.V neděli, 28.října uspořádali žáci obecné školy besídku pro občanstvo v hostinci u Najfusů. Na programu byly básně, zpěvy, tanečky a proslov žákyně. Besídka byla hojně navštívena.

1934- září

Vojenské manévry

Velké vojenské manévry, které byly konány na Českomoravské vysočině zasáhly též naši obec. V neděli dne 16. objevilo se v naší obci první vojsko, které stavělo telefonní linku. Z 20. na 21. bylo celou noc v obci rušno. Přijížděli od Mladé Vožice tanky, dělostřelectvo, vozatajstvo i obrněná auta. Občanstvo s obdivem vše pozorovalo.

Z pátku 21. na sobotu přijelo od Pacova k ubytování 750 cyklistů. Vsobotu ráno ve 4 h. cyklisti odjeli směrem ku Zhoři.

1934- listopad

Odstěhování šafáře Fr. Papeže

V prvé polovici listopadu odstěhoval se z místní obce šafář Fr. Papež do dvora Hrádku u Roučkovic. Jmenovaný byl ve zdejší obci oblíben. Působil neúnavně jako předseda divadelního kroužku „Bolzano“ od jeho založení.

1934- listopad

Nový panský lesní hajný

Na místo lesního hajného V.Váchy, který byl dán do výslužby, nastoupil A. Štěpánek, hajný z Hrádku.

 

Sklizeň hospod. plodin

Přes přílišné sucho, které panovalo od jara, byla sklizeň obilí dosti slušná, ale přec slabší jak jindy. Obzvláště sláma a píce jest znatelně menší. Sklizeň bramborů byla též menší. Průměrně se sklidilo z jedné míry 30- 40q.

 

Obilní monopol a ceny hosp. zvířectva

Vzhledem k tomu, že ceny obilí byly směšně nízké a pohybovaly se na jaře u pšenice od 72Kč do 84Kč, u žita od58 do 63 Kč, u ovsa od 46 do 58 Kč jednalo se ve vládě na podnět strany  Republikánského a obilní monopol, jímž se mělo docíliti stabilních a hodnotných cen obilí. Obchodní spekulace na trhu obilním vyhnala ceny obilnin do závratné výše, že se přede žněmi prodával 1q ovsa až za 148 Kč.

Zmíněným obil. monopolem upraveny jednot. ceny obilí následovně, 1q ovsa za 105 Kč až 112 Kč, 1q žita za 110Kč až 125 Kč, 1q pšenice za 150 Kč až 175 Kč. Tímto opatřením zemědělcům bylo hodně pomoženo.

1934

Brambory na jaře byly značně hledány ku koupi a platily se ještě koncem dubna až 38 Kč za 1q. Na podzim po sklizni se platily od 19 Kč až 25 Kč za 1q.

Ceny hospodářského zvířectva se pohybovaly od 2 Kč nejvýše do 3Kč za 1kg ž.v.- skot hovězí a od 3,50 Kč za 1kg ž.v, nejvyšší do 5 Kč za 1 kg ž.v.skot vepřový.

 

Včelařství

Rok 1934 byl na snůšku včelám příznivější jak předcházející. Teplé a suché počasí umožnilo včelám plnné využití veškeré snůšky. Včelstvo dalo průměrně 8 až 12 kg medu. Rojů bylo málo.

 

Podzim a počátek zimy

Letošní podzim byl nadmíru příznivý. Byl teplý a vlhký, tak že mladé jetele které byly letním suchým počasím zakrnělé, mohly se dobře zakořenit. Mírné počasí dovolovalo, že až v první polovině měsíce prosince z polí se vzala.. Při tomto orání se objevilo velké množství ponrav, které někteří rolníci pilně sbírali.

Sníh začal padati až po 15 prosinci, brzy roztál, tak že do vánoc bylo bez sněhu.

Kulturní činnost

 

Divadelní kroužek „Bolzano“ sehrál dne 31. prosince 1934 veselohru „Mařenku si neber“.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze