Územní plán

Zastupitelstvo obce Těchobuz na svém zasedání 6.srpna 2009 schválilo Územní plán obce Těchobuz, který nabyl platnosti dne 25.8.2009. Tím se zavržila téměř pětiletá práce na tomto dokumentu. Jsou do něj zapracovány mimo jiné i výsledky Komplexní pozemkové úpravy, která byla ukončena v roce 2008. Věříme, že platný územní plán vytvoří dobré podmínky pro udržitelný rozvoj celého katastrálního území.

Územní plán je k nahlédnutí na stránkách Městského úřadu v Pacově, případně jednotlivé části schváleného návrhu na níže uvedených odkazech. Po vypracování čistopisu zde bude tento rovněž zveřejněn.

Textová část

Návrh:
1.Výkres základního členění území 1:5000
2.Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1:5000
3.Hlavní výkres – technická infrastruktura 1:5000
4.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a  asanací 1 :5000

Odůvodnění:
5.Koordinační výkres 1 :5000
6.Výkres širších vztahů 1 :50 000
7.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5000

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze