Rok 1929

Počet radiostanic v Těchobuzi

Počátkem r. 1929 jsou u nás 4 radiostanice a to „

pí Horká  od 4.6. 1927

p. CHot, správce lihovaru od  12.2. 1927

p. Jarosl. Kadlec poštovní expedient od 20.11  1928

p. Jindř. Simandl, říd . učitel  od 6.12  1928 

 

Josef Bárta jm.členem okr.zastupitelstva

Pan Josef Bárta byl jmenován členem okres. zastupitelstva v Pelhřimově a tam zvolen 1. náhradníkem okres výboru.

Leden, únor, březen.

Sibiřské mrazy

Jaké mrazy zavládly letošního roku, není pamětníka. Největší mráz byl – 44 stup. C. Většinou přesahovaly přes -20 stup. C a trvaly celých 10 týdnů. Mnoho zajíců, koroptví, ptáků a zvěře zimou zhynulo a hlavně hladem. Stromy zajíci ohlodali a mnoho stromů zmrzlo.Jen ty části, které byly sněhem zaváty, nezmrzly. Tání sněhu počalo v polovině března a dálo se pomalu, takže nenastaly povodně. Na žitech objevila se plísen´ sněžná, ale málo, což lze děkovati tomu, že se obilí moří.

1929- únor

Epidemie chřipky

Začátkem února vznikla u nás chřipka influenca. Navštívila skoro každé obydlí, ale na štěstí měla příznivý a mírný průběh. Jen několik již starých lidí zemřelo, mezi nimi i pí. Koubová, chot´bývalého pošmistra, pravá lidumilka ve stáří 89 roků.

1929-Březen

Senátor Donát čestným občanem Těchobuze

Naše obec jako snad všechny obce zdejšího okresu, jmenovala senátora Václava Donáta, statkáře v Pavlově u Pelhřimova čestným občanem k jeho šedesátce.

1929-začátek dubna

Nový řezník v Těchobuzi

Začátkem dubna přistěhoval se sem nový řezník Kaňka, který koupil domek od obuvníka Šustra, ve kterém po úpravě a přestavbě začne svou živnost. Máme nyní zde tedy už 2 řezníky.

1929-duben

Obecní příjmy

Obecní zastupitelstvo při rozpočtu na r. 1929 shledalo, že spotřeba se snadno uhradí z příjmů obecních a tedy letos nebudou žádné obecní (ani školní) přirážky.

 

Ůprava návse

Naše náves dočkala se letos pěkné úpravy. Zmizely hromady rybničního bláta, náves byla urovnána, ohražena, oseta travou a osázena stromy a keři, které darovala správa školy, což je ku cti obec. zastupitelstva.

3.-4. července

Větrná smršt

ˇKolem 5.hod.odpolední řádila zde jako skoro po celé republice větrná smrštˇ, které není pamětníka. Obrovské stromy praskaly pod nápory zuřící vichřice. Silnice byly zataraseny padlími stromy.Veliká lípa před školou přeražena v půli a jen náhodou, že nepoškodila budovu. Nejvíce poškozen les na Dobroslávě,kde stromy přelámány, zkrouceny a vyvráceny. Též kaštany u silnic poškozeny, ale ne mnoho.

27. října

Volby do Národ. shromáždění

Předvolební týden přinesl k nám řečníky strany lidové, republikánské a nár. socialistů. Všechny schůze byly značně živé ano i prudké. Jest litovati, že ještě voliči nejsou tak vyspělí a osobně napadají řečníky proti.

Při volbách obdržela¨

                                                       do posl. sněmovny                              do senátu

 komunistická strana                                        2                                              1

nár.social. strana                                            56                                            52

sociální dem. strana                                         9                                             10

liga proti váz. kand.                                         1                                               0

nár. demokracie                                                1                                               1

lidová                                                              46                                              41

republikánská                                                  92                                              85

živnost.-obchod.                                               9                                               10

28. - říjen

Oslava stát. svátku

Spolek divadel. ochot. „Bolzano“ sehrál krásnou hru „Žena legionářova“ na oslavu stát. svátku. Divadlo bylo sehráno pěkně a návštěva byla slušná, ač v okolí byly podobné oslavy pořádány.

1929- září

Sdružení katol. mládeže

Bylo zde založeno sdružení katol. mládeže. O to usiloval hlavně p. Chramosta, profesor ve výslužbě pro náboženství a získal pro tu myšlenku Aloise Kvasničku, syna zdejšího koláře, který je příručím u drogisty v Pacově. Alois Kvasnička zajímal se o to značně a tak v roce 1000. výročí smrti knížete Václava sv. bylo sdružení založeno.

1929- 28. žáří

Svatováclavská oslava

Prvním činem sdružení byla svatováclavská oslavčéšéžéééěěěřě

a. Byla dosti navštívena a přesto skončila skoro s deficitem. Blaničtí rytíři, kteří jeli v čele průvodu na koních byly spíše rakouští feld wéblové než středověcí rytíři. Na slavnosti řečnil ovšem posl. Kaňourek, který napadal školu a prý špatnou výchovu škol. mládeže v nynější škole.

1929-prosinec

Mikulášská zábava

Druhý čin sdružení byla mikulášská zábava, která se příliš skvěle nevydařila. Program a výběr kusů nesvědčí o tom, že by kulturně a mravně působil mezi lidem.

1929- 25. prosince

Včely z lesa přeneseny

Krásné a teplé počasí v listopadu dovolilo, že na Dobroslávě nalezené včely ve stromě byly přeneseny p. Jos. Bártou do úlu.

1929- 28. listopad

Třešňové stromořadí

Obec zdejší vysázela na silnici k Ježovu 160 třešní, též vysázela třešně na „Obci“ u hřbitova na místo zajíci zničených stromů za letošní kruté zimy. I na návsi u hasičské kolny byly 4 třešně vysazeny.

1929

Počasí – ceny obilí

. Rok byl celkem suchý a úrodný . Krajinu naši nestihla žádná živelní pohroma. Píce bylo dosti jak jetele i sena.

Ceny obilí značně poklesly. Brambory se opět urodily a platilo se 12 Kč za q. 1 q ovsa stojí 90 Kč.

Hospodářská krize není jen krizí naší republiky, ale světovou, neboť´hlavně Amerika má ohromné zásoby a tím značný pokles cen u nás, který má vliv i na hospodářský život.

 

Včelařství

I letos včelařství se těšilo pěknému počasí a dobré snůšce. Včelky, které krutými mrazy byly velmi seslabeny, rychle mohutněly a daly slušný užitek. Rojů bylo mnohem více než roku loń ského, ale též jich mnoho uletělo, neboť´při velkém žáru dlouho nevydržely a brzy odlétly.

Počet benzin. motorů

 

Benzínové motory se rozšířily a je jich u nás již 15.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze