Rok 1944

Lidová škola hospodářská.

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově.

Sčítání ploch kultur a osevu.

Osev na orné půdě:

Žito ozimé                                      65,36 ha

Žito jarní                                          - ,70 ha

Pšenice ozimá                                  20,07 ha

Pšenice jarní                                       -,10 ha

Ječmen jarní                                      19,39 ha

Oves                                                  56,11 ha

Směs ozim. obilovin                         -, 14 ha

Směs jarních obilovin                       -, 20 ha

Hrách k jídlu                                     -, 03 ha

Směs obil.a luštěnin na zrno             1, 62 ha

Řepka na vyzrání                               3, 80 ha

Len                                                     3,23 ha

Hořčice                                               1, 90 ha

Jetel dvousečný                                   56,26 ha

Kukuřice na zel. krmení                     1,00 ha

Směs obilovin a luštěnin na

zelené krmení                                      5, 33 ha

Obecní rozpočet.

Řádná potřeba                                      88 435 Kč

Řádná úhrada                                       78 343 Kč

Schodek                                                10 092 Kč

bude uhražen 125% k dani činžovní a 200% k daním ostatním.

Kontingenty.

Brambory všeho druhu                          3840q

krmné obilí                                             370q

mák                                                          15q

chlebové obilí                                          750q

seno                                                          110q

sláma                                                        189,46q

Kontingent drůbeže:

Krůty                                                  3 kusy

husy                                                 154 kusy

kachny                                               69 kusů

Sčítání ovocného stromoví.

a) plodné,    b) dosud neplodné    c) chřadnoucí

Jabloně vysokokmeny    a) 15

   b) 42

   c)97

Jabloně zákrsky                a)1

   b) 9

Hrušně vysokokmeny        a) 0

   b) 12

   c) 7

Třešně                                  a)9

   b)50

   c)9

Višně                                  a)0

   b) 3

   c) 0

Švestky                                a)7

   b) 44

   c) 7

Slívy                                    a)11

   b) 40

   c)9

Vlašské ořechy                  b) 7

Rybíz                                23 keřů

Angrešt                               8 keřů

1944

Jindřich Simandl, řídící učitel v. v. zemřel.

Zdejší škole došla zpráva, že 7. května 1944 zemřel ve Vanovicích na Moravě řídící učitel v.v. Jindřich Simandl, rodák z Velkého Ježova, který na zdejší škole působil v létech 1923 až 1934.

1944- 1.9.

Počet žáků ve zdejší škole na začátku škol. r. 1944-45.

Na začátku školního roku 1944-45 bylo na zdejší škole 49 žáků. Hlavní školu v Pacově navštěvovali 3 žáci.

1944- 22.6.

Bouře, kroupy.

Dne 22. června 1944 přehnala se nad zdejším krajem bouře při které padaly kroupy a poškodily obilí na 40%.

 

Počet včelařů a včelstev.

Ku dni 15.8.1944 je v obci deset včelařů, kteří mají 89 včelstev, z toho 45 rojů. Dodávka medu z jednoho včelstva činí v tomto roce 2 kg.

 

Sběr odpadových surovin.

V době války byl kladen velký význam na sběr odpadových surovin. Bylo stanoveno, že každý žák musí sebrat 2 kg surovin za měsíc. Každý měsíc se podávalo okresnímu úřadu hlášení o tomto sběru. V měsíci říjnu hlásila škola průměrný sběr na žáka 1,77 kg. Protože nebyl průměr na žáka splněn, byl řídící učitel a starosta obce volán k zodpovědnosti k okr. úřadu do Pelhřimova, kde jim byla udělena důtka a nařízeno jim, že předpis sběru musí být bezpodmínečně splněn.

 

Ochotnické divadlo.

Místní ochotníci za režie p. Štantejského sehráli následující divadelní představení:

19.2.1944 Václav Štěch : Třetí zvonění.

30.4.1944 Jan Šelle: Advokát v rodině.

8.7. a 9.7.1944 Vít Novák: Muzikantská Liduška.

 

Cena hub.

Směs všech hub u nás rostoucích, suchých, zvaných lidově „prašivky“platí se 60- 65 Kč. Houby bílé, sušené 85 Kč, hříbky sušené 150 Kč.

 

Shozené letáky.

Dne 4. listopadu 1944 byly shozeny z letadla v okolí Stražiště, Těchobuze, Ježovů i jinde letáky, určené partyzánům, ve kterých byli vyzýváni, aby se vzdali, že jejich boj je bezvýznamný. Většina letáků byla sebrána a použita na podpal.

 

Požár v čp. 53.

V prosinci tohoto roku vzňalo se ve dřevníku p. Františka Novotného čp.53 dříví a od něho chytlo obilí ve stodole, které tam měl uskladněno Josef Kohoutek čp.9.Hasičskému sboru, za pomoci občanú, kteří nosili vodu v putnách ze studně,podařilo se požár uhasiti.

 

Nasazování do práce v Německu.

Tohoto roku „ totální nasazování“ českého obyvatelstva proti roku minulému se značně přiostřilo. Do Německa na práci byl nasazen ročník 1924. Ze zdejší obce bili povoláni :

23.1.1944 tovaryš od kováře Novotného čp.61

8.2.1944 Jaroslav Mikula čp.30

29.2.1944 František Švára čp.58.

 

Počasí.

Počasí bylo v lednu velmi mírné. Sníh, který napadl,rychle roztál. Přicházely časté deště. 27.ledna 1944 u velkostatku zaorávali chlévskou mrvu. Dne 1.února byl jarní,teplý den. Teplý vzduch vylákal včely, které měly první prolet. Sníh začal padat 1.února 1944. Dále v tomto měsíci byly časté sněhové přehán’ky a sněhové vánice. Sněhový pluh projíždí téměř denně silnici a sníh se musí stále odhazovat se silnice. Sněhové přehánky a vánice trvaly i celý měsíc březen. Nejsilnější sněhová vánice byla 23.března 1944. Silnice byla úplně zavátá. Se sněhovým pluhem, který byl tažen třemi páry koní, museli se od špejcharu vrátit. I dělníci přestali

tohoto dne na silnici pracovat pro silnou sněhovou vánici. Obleva začala až počátkem dubna. Přišlo několik deš’tů a silné vrstvy sněhu s polí rychle mizely.12.dubna přilétly první vlaš’tovky. 14.dubna 1944 začalo první setí jařin.

Žně v tomto roce byly ukončeny 6. září, kdy u velkostatku svezli poslední úrodu. První sníh začal padat 8. listopadu 1944 a v noci 12. listopadu umrzlo.

Učitelé na škole.

 

Ve školním roce 1944- 45 působili na škole tito učitelé: Alois Morava, řídící učitel, dále se vystřídali Jiří Dvorský, rodák z Pelhřimova, Marta Sudková z Pacova a Jitka Votápková z Pacova.

 

Obecní knihovna.

Počet svazků koncem roku 1944 jest 333. Počet čtenářů 19. Výpůjček bylo 184. Na jednoho čtenáře připadá průměrně 9 výpůjček. Příjmy na knihovnu v r. 1944 činí 1448,90 Kč. Z toho příspěvek od obce 500 Kč.

 

Narození 1944.

Jan  Kouba čp.14 narozen 29.7 1944

Jiří Sláma čp.8 narozen 2.4.1944

Jitka Moravová čp. 60 narozena 23.4.1944

Růžena Kvasničková čp. 59 nar.11.12.1944

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze