Knihovna

Knihovna se studovnou se nacházejí v budově Obecního úřadu Těchobuz, č. p. 60.

Otevírací doba

Pátek  18.00 - 22.00 

Po individuální dohodě po telefonu i v jiné dny a časech.  


Ilustrační fotografie knihovny

Kontaktní údaje

Knihovník: Jakub Novák, Dis.

Telefon: 775 533 194
e-mail: knihovna@techobuz.cz

Knihy o Bernardu BolzanoviRakouské kulturní fórum prg

Ilustrační fotografie sezení 

Historie

První dochovaná písemná zmínka o veřejné knihovně v Těchobuzi pochází z 30. listopadu 1924 ve formě zápisu z jednání knihovní rady. Knihovna byla tehdy předána knihovníkovi panu J.Simandlovi. Ten vykonával činnost knihovníka až do 29. 3. 1939, kdy převzal knihovnu pan Alois Morava. Při předávání knihovny byla provedena revize místní obecní knihovny po stránce obsahové nezávadnosti a shledáno následující: \"Ve zdejší obecní knihovně se nenacházejí knihy, jejichž obsah by obsahoval neb propagoval myšlenky neb program komunistický\". Tolik zápis knihovní rady. Tehdy měla knihovna asi 120 knih. Zápisy knihovní rady vždy mluví o knihách zakoupených, nikoliv o celkovém počtu.

V roce 1933 byl přírůstkový seznam knih ukončen číslem 293. Zápis v kronice obce z roku 1944 říká: \"Počet svazků koncem r. 1944 jest 333, počet čtenářů 19, výpůjček 184\". Během válečných let i po válce se knihovní fond rozrůstá. Koncem roku 1946 je v knihovně evidováno 326 knih zábavných, 7 knih pro mládež, 76 knih naučných, což v součtu činí 409 knih. Čtenářů je evidováno 14 a výpůjček 70. Je vidět, že i v dobách útlaku obec věnovala pozornost české kultuře a vzdělanosti.

Po knihovníku panu Moravovi převzal knihovnu pan Miroslav Vesecký. Knižní fond se stále rozrůstal. Knihovna po r.1950 změnila název z "Obecní knihovny" na "Místní lidovou knihovnu". V roce 1977 knihovna získala titul "Vzorná lidová knihovna". Činnost knihovny i knihovníka byla vícekrát oceněna Okresním úřadem v Pelhřimově.

V roce 1991 převzal knihovnu pan Jaroslav Rychetník.Tehdy knižní fond čítal 4 245 knih. Obnovená Obec Těchobuz přebrala knihovnu od Města Pacov a dle svých finančních možností rozšiřuje knižní fond a vybavuje knihovnu. Koncem roku 2003 tvořilo knižní fond celkem 4 385 knih. V roce 2006 proběhlo zavedení Automatizovaného výpůjčního systému Clavius, v jehož rámci byla provedena revize knihovního fondu a k 31. 12. 2007 tvořil knižní fond. Od roku 2011 knihovnu spravuje Mgr. Dagmar Kaisrová.

Nákupem výpočetní techniky a zřízením připojení k síti internet vznikla v Obecní knihovně Těchobuz i Veřejná internetová stanice. Knihovnické služby i knižní fond se stále rozšiřují a doplňují a knihovna tvoří významné centrum společenského života v obci.

Ilustrační fotografie počítačů

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze