Rok 1997

Počasí.

Počasí v r. 1997.

Leden – přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na – 10°až – 20°.Od 13. ledna – ve dne slunečno, teploty do – 5°, v noci – 10°. Od 20. ledna je zmírnění – ve dne kolem 0°, v noci – 5°až – 10°.

Únor – od 2. února zvýšení mrazů – 15°až – 20°, ve dne jen mírně pod nulou. Po třech dnech obleva, sníh roztál, v noci mírně, někdy vůbec bez mrazu. 13. února – bouře, větrno – dále jen malé noční mrazíky.

Březen – v 1. polovině hezké jarní počasí – byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy – 5°až – 10°.

Duben – až do 21. 4. trvá stejný ráz počasí. Polní práce až v posledním týdnu. Brambory sázeny počátkem května.

Květen – ve 2. týdnu horké letní dny, teploty 25°až 30°. Ve 3. a 4. atýdnu ochlazení, v noci přízemní mrazíky, deštivo.

Červen – trvá chladné, deštivé počasí, omrzly vzešlé brambory. Od 4. června oteplení – horké letní dny 25°až 30°, ve 3. týdnu opět ochlazení.

Červenec – od 1. do 4.7. teploty až 30°. Od 5.7. nastává ochlazení, vydatné deště, které trvají až do 28.7. Ve zdejším kraji vytrvalejší deště nezpůsobily vážné problémy. Horší situace nastala v severních Čechách, na severní a jižní Moravě, kde rozsáhlé záplavy způsobily katastrofu. Mnoho lidí přišlo o veškerý majetek a byli rádi, že zachránili alespoň své životy. Byli pak odkázáni na pomoc a milosrdenství lidí z celé republiky.

Srpen – teplo, bez deště, průběh žní velmi snadný.

Září – teplo, sucho, v půli malé noční mrazíky.

Říjen – do 9.10. stále teplé, suché počasí, v noci teploty 10°až 15°. Za srpen a září pouze asi 5 deštivých dnů. Od 10. října vydatněji prší, přízemní mrazíky.

Listopad – po 1. listopadu mrazy až – 10°. Od 12. listopadu opět oteplení, vydatně pršelo.

Prosinec – teplo, deštivo, ve 3. týdnu mrazy – 5°až – 10°. Od 19. prosince opět tepleji bez mrazů.

Obecní úřad.

Jednání a rozpočet obecního úřadu.

21. ledna – doplnění obecního zastupitelstva za zemřelého Petra Hampla Jaroslavou Vonáskovou č.p.27. Místostarostou pak byl za jmenovaného zvolen Jaroslav Rychetník č.p.80.

23. září – schválen příspěvek obce na konto postižených povodní na Moravě v částce 3 000 Kč – obec vzala na vědomí transformaci SOMPO ( Sdružení obcí pro hospodaření s odpady) na akciovou společnost a převodem majetkového podílu do nové společnosti.

2. prosince – schválení výplaty sociálního příspěvku na nákup otopu 1 800 Kč pro Anežku Mackovou č.p.55 a 1 200 Kč pro Františka Jecha č.p.56. – 10 Kč na Mikulášskou nadílku pro každého chovance Ústavu soc. péče. – 500 Kč na vánoční balíčky pro občany v domově důchodců – Koubová Růžena, Sláma Jiří, Mottlová Milada, Michl František. – 400 Kč pro nepracující důchodce starší 75 let: Jech František č.56, Macková Anežka č. 55, Novotná Růžena

č.81, Váňa Jan č.12.

Obec požádá Telekomunikace, aby změnily plánované trasy rozvodu kabelů.

Příjmy.

Daň ze závislé činnosti 140 000Kč

// z nemovitosti 186 000 Kč

// fyzické osoby 19 000. -

// právnické osoby 138 000. -

Od lomu STRABAG 4 250.-

Poplatek ze psů 1 300.-

Dotace na urbanistickou studii 38 000.-

Dotace od Okr. úřadu 4 600.-

Za odpady 11 114.-

Za prodej dřeva 950 000.-

Úrok z běžného účtu 5 400.-

Dividendy z akcií Čs. spořitelny 1 565.-

Výdaje.

mzdy za práce v lese 107 000.-

soc. + zdrav. pojištění 16 000.-

sadba stromků 16 000.-

benzin 4 300.-

práce v lese 120 000.-

trubky na kanalizaci 3 900.-

poplatek za žáky zákl. školy 2 378.-

Odměny – knihovna 3 600.-

kronika 1 000.-

nákup knih 9 200.-

firmě JAS – za opravu školní budovy ( vnější) 450 000 ,-

úrok z úvěru 40 000,-

splátka úvěru 99 600,-

Za projekt na opravu kaple, garáže a špýcharu -

p. Frant. Zajíc z Pacova 51 000,-

balíčky důchodcům 4 300,-

oprava veř. osvětlení 10 700,-

za urbanistickou studii obce firmě

Atelier Štěpán Č. Budějovice 31 243,.

za odvoz odpadků 17 700,-

povodně na Moravě 3 000.-

sociální příspěvek 3 000,-

mzdy funkcionářů 97 000,-

mzdy pracovníků obce 46 000,-

sociální a zdrav. pojištění 13 000,-

sbírky zákonů 5 500,-

za elektřinu 44 000,-

za telefon do kanceláře + hovory 7 900,-

za vedení účtu Čs. spořitelně 7 800,-

oprava rozhlas. ústředny 20 788,-

programy do počítače 4 500,-

na autobusovou dopravní obslužnost 14 395,-

Zemědělství.

Výrobně obchodní družstvo Jetřichovec.

Družstvo hospodaří na 2 044 ha půdy. Má 230 členů, z toho 103 trvale pracujících. Z Těchobuze jsou pouze 2 trvale pracující – Alena Hájková č.p.82, účetní v Jetřichovci, - Jaroslava Vonásková č.p.27, krmička prasat ve stájích bývalého statku p. Weise.

Průměrný plat měsíční na pracovníka činí 9 404 Kč.

Výnosy plodin v r. 1997v tunách q 1 ha.

pšenice ozimá 4,1 tuny

žito 4,2 t.

ječmen ozim 3,4t.

ječmen jarní 4,2t

oves 4,7t

brambory 25t

řepka 2,79t

kmín 1,1t

kukuřice na siláž 35,8t

Celková spotřeba živin: hnojiva dusíkatá 172t, fosforečná 52t, draselná 11t, chlévský hnůj 16 455t.

Prodej výrobků – cena v Kč za tunu:

pšenice – 4 481,- Kč, žito – 3 518,- Kč, ječmen – 4 196,- Kč, oves – 3 757,- Kč, řepka – 6 593,- Kč, brambory stolní – 3 054,- Kč, sadba – 4 369,- Kč.

Dojivost mléka na kus a den – 11,9 litru.

Přírůstky na kus a den prasata – 0,715 kg

telata – 0,827 kg

býci, skot – 0,607 kg

Prodej masa za 1 kg váhy- krávy – 20,15 Kč

jalovice – 26,88 Kč

býci – 33,13 Kč

prasata – drobný prodej – 38,35 Kč

prodej jatkám – 34,00 Kč

prodej mléka – 1 litr za 7,06 Kč

Vlastní výroba krmných směsí – 2 597 tun.

Nakoupeno strojů a zařízení za 9 793 924 Kč, z toho např: secí stroj AMAZONE – 443 682 Kč, postřikovač – 492 759 Kč, balící automat na brambory – 3 802 447 Kč, třídička brambor – 625 490 Kč, stavební úpravy třídírny v Sal. Lhotě – 2 513 261 Kč.

Družstvo hospodařilo v r. 1994 se ztrátou 562 000 Kč, v r. 1995 se ziskem 3 283 000 Kč, v r. 1996 zisk 114 000 Kč, v r.1997 - 503 000 Kč.

Místní lidová knihovna.

Místní lidová knihovna.

Během roku 1997 bylo koupeno do knihovny – 52 nových svazků, v roce 1996 ti bylo 154 svazků. Knihovna čítá ke konci roku 3 956 svazků. Knihovnu navštěvovalo 40 čtenářů, z toho 5 dětí. Vypůjčili si 1 392 knih.

Obecní úřad uvolňuje na nákup knih dost prostředků – v r. 1996 – 19 209 Kč, v r. 1997 – 9 200 Kč

Hospoda.

Pohostinství č.p.18 Těchobuz.

Od 7. dubna 1997 byla hospoda uzavřena. Vnitřní prostory - sál, výčep, byt. záchody byly celé přebudovány ( fasáda, příčky, splachovací záchody), bylo instalováno ústřední topení. Tyto práce byly provedeny v krátkém čase a 15. srpna byl opět zahájen provoz v hospodě. Otvírací doba v hospodě je každý den. V době nepřítomnosti hostinského Jiřího Hormandla obslouží případné zákazníky jaho rodiče, kteří jsou v důchodu.

30. srpna – uspořádána hostinským taneční zábava – hrála hudba „ Syntéza“ – účast asi 96 lidí.

27. září – další zábava – hrála hudba „ Jezevci“ z Pacova – účast cca 90 lidí.

Na Silvestra pak se konala v sále též zábava ( asi 80 lidí), na které hráli chalupáři zdejší i okolní, kteří si utvořili „ Country“ hudbu a o víkendech si hrají a zpívají buď v hospodě zde, nebo v Pojbukách.

Prodejna.

Zřízení prodejny v č.p.9.

V břetnu 1997 otevřela paní Marta Klečková v upravené přízemní místnosti č.p.9, které Klečkovi koupili od majitele J. Kohoutka, obchod s koloniálním zbožím. Poněvadž v té době byla uzavřena hospoda, měla prodejna slušný obrat, poněvadž tam lidé kupovali kromě potravin i cigarety a nápoje.

Telefony.

Stavba telefonní ústředny.

Firma Telekom odkoupila parcelu, na které stála telefonní ústředna pro Těchobuz, od majitele J. Hormandla č.18 a v měsíci říjnu zde začala stavět novou ústřednu nejen pro Těchobuz, ale i pro dálkové propojení kabelů ze směrů V. Ježov, Zhoř, Mezilesí.

Velkým problémem bylo podvrtání silnice směrem k transformátoru. Pod silničním povrchem je šikmé pevné skalnaté podloží, takže po několika marných pokusech musela být silnice přebagrována a výkop prohlouben pomocí sbíječky.

Myslivecké sdružení Těchobuz.

Tato organizace byla v předcházejících dílech kroniky zmiňována pouze vyjímečně, pokud došlo k odstřelu např. divočáka, který do let padesátých byl vzácností. V Těchobuzi podobně jako v celé republice, po r. 1950 nemohla myslivost provádět soukromá osoba. Bylo proto utvořeno Lidové myslivecké sdružení, které bylo po r. 1962 přejmenováno na Českým myslivecký svaz.

V těchto letech bylo dostatek zvěře, a proto byly i úspěšně prováděny podzimní hony na koroptve, bažanty a zajíce. Zastřelit v jedné leči 40 i více zajíců nebyl problém.

V letech osmdesátých a devadesátých počet ulovené zvěře stále klesal, takže v r. 1997, kdy tento článek píši, nejsou v revíru koroptve a bažanti vůbec. Zajíci jsou v malém počtu k vidění, ale stříleni nebyli také. Myslivci střelili asi 5 ks srnčí, 1 ks divočáka a 1 lišku.

V tomto roce zavedli chov divokých kachen ( umělých) na Kněžském rybníce. Kachny byly tak krotké, že chodily za lidmi po cestě a braly si krmení z ruky.

Počet členů v předcházejících letech se pohyboval asi kolem patnácti. Od r. 1983 bylo nařízením Okresního sdružení utvořeno nové myslivecké sdružení „ Stražiště“ ve Vyklanticích. Naopak sdružení Těchobuz bylo zrušeno tímto nařízením. Honitba Těchobuze po silnici Jetřichovec – Talemberk připadla k honitbě Bratřické, zbytek ke Zhořci. Myslivci z Těchobuze vesměs přešli do Zhořce. Do zrušení spolku byl předsedou lesník Jan David č.p.65, hospodářem Ladislav Tichý č.p.29.

V r. 1993 bylo předchozí nařízení zrušeno a honitby opět vráceny do původní podoby, tj. podle katastru. Bylo utvořeno nové myslivecké sdružení, které má 7 členů.

Předseda – Antonín Krajanský č.p.50

Hospodář – Ladislav Šenigl č.p.65

Statistika obce – 1997.

V uvedeném roce zemřeli: Hampl Petr č.p.4 – 43 let ( 5 ledna 1997) – zástupce starosty obce.

Jechová Anežka č.p.56 – 70 let ( 13. února 1997)

Veselka Josef č.p.6 – 83 let ( 28. února 1997)

Narození - 0

Přistěhování - 0

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze