Rok 1928

1928- 29.února

Požár paseky u Talenberka

Z neznámé příčiny vypukl požár paseky p. Dr. Weise u Talenberka. Hasičům zdejším a z Ježova podařilo se požár omeziti tím, že větvemi hořící suchou trávu utloukli. Poškozeno bylo asi 15 měr kultury lesní. Štěstí, že se požár do vysokého lesa nedostal.

1928

První žací stroje u rolníků

Přede žněmi koupili si p. Josef Kohoutek, rolník čp.9 a Karel Bednář rolník žací stroje od firmy Knotek. jsou to první stroje, které si rolníci koupili. před tím byl žací srroj u velkostatku.

 

Novostavby

Na stavebním pozemku u rybníka Smíchova začali stavěti a vystavěli o tomto roce Jan Šustr , obuvník a Pořínský- strážník z Prahy domky, kryté eternitem.

1928- červenec

Cesta kolem světa

V červenci projel Těchobuzí francouzský invalida s vozíkem v němž byl zapřažen pes. Koná cestu kolem světa pěšky.

 

Smilohorští studenti sehráli divadlo

Smilohorští studenti sehráli zde divadlo „Falešná kočička“. Měli hojnou návštěvu.Výkony některých byly pěkné zvláště p. Míky, syna kováře ze Smil. Hor.

1928

Stavba hasičského skladiště

Sbor dobrovol. hasičů měl stříkačku ve špýcharu za vsí. Stroj trpěl prachem a při požáru dlouho nemohli hasiči zasáhnouti. Proto při valné hromadě usnesli se, že postaví na pamět´,10 tiletého trvání ČSR nové hasičské skladiště na návsi. K tomu v tomto roce došlo. Veškerá starost s tím byla ponechána jednateli sboru, totiž mě. Bylo to práce dost. Občané zdejší pomáhali při stavbě zdarma, bud´ručně nebo povozy. Bylo jich mnoho, kteří rádi tak učinili a jen velmi málo, kteří neradi a jen 1 občan neučinil pro sbor ničeho. Nebudu jej jmenovati, neboť neučinil to proto, že měl a má nějaké osobní spory s některými osobami v obci a sboru. Hasičské skladiště postaveno a mohu směle napsati, že v celém okresu našem není lepšího. Obec darovala stavební dříví a majitel velkostatku p Weis dal slevy na prknech a cihlách od něho odebraných. Na východní straně byly zřízeny vývěsné tabule pro obec a spolky.

1928-14.října

Slavnostní otevření skladiště

Toho dne byla opravená a nově natřená a navijákem nahoře opatřená stříkačka převezena za zvuků hudby do nového skladiště. Jako hosté přítomen byl sbor z Vel. Ježova. Po té jsem měl přednášku, ve které jsem vylíčil, jak máme žíti a pracovati, abychom si naši samostatnost udrželi a byli spokojeni ve svém domově. Poděkoval jsem všem, kteří mi byli při stavbě nápomocni.

Starosta sboru poděkoval mi jménem sboru a občanstva za práci, kterou jsem při stavbě měl.

1928- říjen

Oslava 10letí trvání republiky

Místní osvětová komise za pomoci divadel. spolku „Bolzano“oslavila tento památný den přednáškou, kterou jsem měl já. V ní jsem vylíčil utrpení lidu před válkou a za války, osvobozovací činnost p.Masaryka a legií a našich předních mužů doma. Dále jak máme pracovati pro svou osvobozenou vlast, aby se nám v ní spokojeně žilo. Potom sehráli ochotníci legionářskou veselohru „Transport č. 20“ líčící návrat ruských legií do vlasti. Sehrána byla pěkně. Scéna byla na to pořízena malířem.

1928

Počasí - úroda

Rok byl celkem dosti suchý. Úroda byla uspokojivá . Žita pěkná a hodně sypala. Sena velmi málo. Krmení  málo. Slámy málo. Brambory se urodily hojně. Ovoce hlavně jablek značná úroda.

 

Včelařství

Letošní rok byl mnohem chudší než loňský, ale přece byl dosti příznivý a včelaři by mohli být spokojeni, kdyby příští rok nebyl horší. Rojů bylo velmi málo.

1928- listopad

Chovatel nových zvířat z Francie

Na zdejším velkostatku bylo dovoleno chytati ondatry jistému Francouzi od Paříže, který se zabývá chovem různého zvířectva pro kožešinu.

 

Rataj – dar chudým

Rataj, statkář, který koupil zbytkový velkostatek pochází z Těchobuze, jeho rodiče byli chudí, má zde ještě příbuznou Veseckou, manželku zvoníka. Přijel do Těchobuz a daroval místním chudým  100Kč , které p. starosta rozdělil.

1928- 2. prosince

Volby do okr. a zemského zastupitelstva

Toho dne se konaly tyto volby v celé ČSR.U nás obdržely některé strany německé též několik hlasů- což je dokladem nevyspělosti některých málo vzdělaných voličů. Do okresu kandidovalo 7 stran.Okres pacovský a pelhřimovský tvoří nyní jeden okres.

1. Čsl.nár. demokracie (Kramář)                                            20 hlasů

2.Čsl.nár. socialisté (Klofáč)                                                   43 hlasů

3.Čsl.social. demokraté                                                             6 hlasů

4.Čsl.živnostensko-obchod.                                                     11 hlasů

5.Komunisté  (III.inter.)                                                             7 hlasů

6.Republikáni                                                                           62 hlasů

7.Lidovci                                                                                  39 hlasů

Do zems. zastupitelstva

1. Čsl. nár.socialisté                                                                  51 hlasů

2.Deutsahau Arbuts u Wirtschaf                                                 1 hlas

3. Republikáni                                                                            74 hlasů

4.Něm. social. demokraté                                                             1 hlas

5.Lidovci                                                                                    32 hlasů

6.Něm.nár.socialisté                                                                     1 hlas

7.Živnostníci                                                                                13 hlasů

8.Nár.demokrati                                                                             3 hlasy

9.Komunisté                                                                                  9 hlasů

10.Deutsohen Wolksverbaudes                                                     0 hlasů

11.Social.demokraté                                                                     6 hlasů

12.Bund der Laudwirtke                                                               0 hlasů

13.Něm. křest. sociálové                                                                1 hlas

14.Deu tsohen Qawerbepartci                                                           1 hlas

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze