Rok 1998

V tomto roce proběhly dvoje volby: v měsíci červnu předčasné ( po dvou letech) do parlamentu a pak v listopadu do obecního zastupitelstva. Zejména volby do Parlamentu mnoho lidí znechucují, protože změnou vlády těžko může dojít ke zlepšení stavu ekonomiky státu. Řada podniků špatně prosperuje, jsou rozkrádány a děje se tak v bankách i pojišťovnách. Lidé ztrácejí jistotu práce, jistotu uložených peněz, na což nebyli zvyklí. Proto získává na popularitě Komunistická strana, kterou před deseti lety většina národa zavrhla.

Počasí.

Leden – 1. – 20. ledna teplé, jarní počasí, bez mrazů. Od 21. ledna – sníh, ve 4. týdnu mrazy – 10°až – 20° i – 25°.

Únor – 1. týden: trvá mrazivé zimní počasí. Od 2. týdne oteplení, sníh roztál, bez mrazů, krásné slunné dny.

Březen – 1. týden – ochlazení, sníh, potom déšť, pouze malé noční mrazíky, větrno, celý měsíc chladno. Od 30. oteplení – zahájení jarních prací.

Duben – chladno, stále noční přízemní mrazíky – polní práce však v plném proudu – nepršelo.

Květen – teplé, větrné počasí, sucho. V 1. týdnu teploty 25°až 30°, ve 3. týdnu mírné ochlazení, ve zdejším katastru málo srážek. Ve 4. týdnu opět vyšší oteplení až 27°C, sucho. Jařiny málo rostou.

Červen – 1. týden: horké dny, pouze 1. června déšť, chladno, nadále pak horké dny – teploty 32°C. Ve 2. týdnu – 8. června vydatně zapršelo, 10. června též. Potom mírné ochlazení na 20°C. Ve 3. týdnu vydatné deště, chladno. Od 21. června krátké oteplení, pak opět deštivo a chladno, zejména v noci.

Červenec – 1. týden střídavé počasí, teploty jen do 22°. Od 10. července vyšší teploty, vydatné deště. 18. – 20. července vedro 33°, poslední týden chladněji 20°- 24°, deštivo.

Srpen – během srpna oteplování, 2. a 3. týden až 34°C, v posledním týdnu ochlazení.

Září – od 6. září vydatné deště, chladno, bylo přerušeno sklízení brambor. Od 18. září deště ustaly, noční teploty asi 3°až 5°, přízemní mrazíky ( babí léto).

Říjen – chladno, deštivo, 2. – 3. týden zastaveny podzimní práce.

Listopad – trvá deštivé, chladné počasí, ale bez mrazu. Od 16. listopadu – sníh, mráz – 5 až – 10° i – 18°.Od 23. listopadu obleva, ale v noci mrazíky.

Prosinec – od 4. prosince sněžení, napadlo až 30 cm sněhu, mrazy – 10°až – 20°C. 13. prosince – oteplení, sníh roztál.

Volby.

Mimořádné volby do Parlamentu.

Ve dnech 19. a 20. června 1998 proběhly v celé republice předčasné volby. Volby byly v zasedací místnosti Obecního úřadu. Volební komise: Hájková Alena č.p.82 – zapisovatel, Hormandlová Zlata z č. 18 ( bytem v Praze), Kadlec Ludvík č. 59, Kyrš Jaroslav z Pacova, Mrázek Stanislav č.p.4, Rychetník Jaroslav č.p.80.

Zapsaných voličů – 62. Účast voličů – 52.

Počet odevzdaných platných hlasů – 51.

Pro jednotlivé politické strany hlasovalo:

Čs. strana lidová 7 hlasů

Demokratická unie 1 hlas

Občanská demokratická strana 15 hlasů

Sociálně demokratická strana 15 hlasů

Unie svobody 6 hlasů

Důchodci za životní jistoty 2 hlasy

Komunistická strana 4 hlasy Strana zelených 1 hlas

Volby do Obecního zastupitelstva.

13. a 14. listopadu se konaly volby do Obecního zastupitelstva v Těchobuzi.

Zapsáno bylo voličů – 66. Účast voličů – 51.

Volební komise:

Alena Hájková č. 82 – zapisovatel, Jana Hájková č. 82, Milan Faktor č. 78, Marie Matějů č. 2, Ludvík Kadlec č. 59, Jana Rychetníková č.80.

Z šesti kandidujících bylo zvoleno 5 členů Obecního zastupitelstva:

Hormandl Jiří č.18 – starosta, Rychetník Jaroslav č.80 – zástupce, Hájek Karel č.82 – člen

zastupitelstva, Faktorová Marcela č. 78 člen, Vonásková Jaroslava č. 27 člen.

Nezvolená – Mrázková Jarmila č.p.46, zůstává náhradníkem zastupitelstva. Ustavující schůze proběhla 17. listopadu 1998.

Obecní rozpočet.

Příjmy Obecního úřadu v Těchobuzi:

Daň ze závislé činnosti 142 000,- Kč

fyzické osoby 26 000,-

právnické osoby 152 000,-

daň z příjmů obce 186 000,-

od firmy STRABAG 1 000,-

poplatek ze psů 1 550,-

daň z nemovitosti 185 000,-

příspěvek na volby 14 000,-

sociální příspěvek důchodcům 3 000,-

na výkon státní správy 1 500,-

na dopravní obslužnost 2 700,-

za prodané dřevo 485 000,-

Báňský úřad za lom 3 200,-

za odvoz odpadků od občanů 12 000,-

za sběr starého železa v obci 1 750,-

úrok z účtu 16 000,-

dividendy z akcií 3 000,-

Výdaje obce za rok 1998.

Splátka úvěru na opravu školy 99 600,- Kč

Náklady na práce, provoz v lese 99 600,-

benzín, ošetření stromků 21 520,-

za těžbu dřeva 115 000,-

daň z příjmů – rok 1998 186 000,.

na dopravní obslužnost 9 100,-

za žáky ZŠ Pacov 11 600,-

příspěvek Gymnázium Pacov 5 000,-

mzdy knihovníka 5 800,-

nákup knih, časopisů 8 200,-

mzda kronikáři 1 200,-

za novou kroniku 460,-

za opravy Obec. úřadu 132 000,-

záloha na opravu kaple 250 000,-

projekt na opravu kaple + špýchar 20 000,-

balíčky důchodcům + ÚSP 6 000,-

elektřina a opravy veř. osvětlení 23 500,-

za rozhlas, osvětlení ( zemní kabely) 96 000,-

urbanistická studie obce 31 500,-

pojištění 3 800,-

poplatek SOMPO za odpady 12 600,-

údržba veřejné zeleně 5 000,-

sociální dávky 3 000,-

elektřina v pož. zbrojnici 1 000,-

mzdy funkcionářům 115 000,-

náklady na volby 12 000,-

mzdy pracovníkům u obce 76 000,-

za tiskoviny 9 000,-

kancel. potřeby, stolek 7 980,-

úroky z úvěru 26 000,-

elektřina Obecního úřadu 32 000,-

telefon. hovory 5 900,-

poplatky Čs. spořitelně 5 700,-

za opravu studní 37 000,-

nákup počítače 38 000,-

Výrobně obchodní družstvo v Jetřichovci.

Družstvo obhospodařuje 2 027 ha zem. půdy. Jeho hlavní specializací je balicí linka na brambory, která je po celý rok v nepřetržitém provozu. Družstvo zde třídí a balí brambory ( konzumní) nejen ze své výroby, ale velké množství jich nakupuje od ostatních družstev, kteří naopak mají problémy s jejich odbytem. Družstvo má pronajaté pozemky v obci Mistříně na jižní Moravě, kde pěstuje rané brambory.

Hospodaření družstva:

Výnosy plodin – v tunách.

pšenice ozim 4,73 t , žito 5,57 t, ječmen ozim 4,50 t, jarní 4,11 t, oves 3,52 , brambory 34,68 t, řepka 2,84 t, kukuřice na siláž 31,62 t, kmín 0,72 t, mák 0,50 t.

Spotřeba hnojiv v tunách.

dusíkatá 181 t, fosforečná 45 t, draselná 12 t, hnůj chlévský 16 356 tun.

Prodej výrobků – cen Kč za 1 tunu.

pšenice – 3 812 Kč, žito – 3 115 Kč, ječmen – 3 814 Kč, oves – 2 982 Kč, brambory stolní – 4 513 Kč, sadba – 7 837 kč, řepka – 7 287 Kč, mák – 32 086 Kč, mléko za 1 litr 7,42 Kč, v Salačově Lhotě – 7,42 Kč.

Dojivost – 11,71 litrů na kus a den .

Přírůstek kg na kus a den.

prasata – 0,743 kg, v Těchobuzi – 0,779 kg, býci – 0,815 kg, jalovice – 0,715 kg, telata – 0,877 kg.

Prodej masa v Kč za 1 kg,

krávy – 24,24 Kč, jalovice – 28,19 Kč, býci – 38,20 Kč, prasata – 34,63 Kč, drobný prodej 32,29 Kč, prodej chovaných prasniček – 211 kusů 6 438 Kč za kus, chovní kanci 26 kusů – 21 420 Kč za kus.

Družstvo hospodařilo se ziskem 1 469 tisíc Kč. Investice a nákup strojů a zařízení celkem za 9 007 319 Kč. Největší investice na nákup strojů na sázení brambor:

2 odkamenovače – 1 510 865 Kč za kus,

vyorávač – 2 107 371 Kč,

Byl změněn způsob krmení hovězího dobytka. Veškeré plodiny ( kromě malého množství sena pro telata) se silážují a po celý rok ( i v létě) se krmí pouze siláží a krmnou směsí, kterou si podnik též sám vyrábí.

Počet členů družstva – 222, trvale pracujících – 114, pomáhajících – 54. Se změněnou pracovní schopností – 13. Průměrný příjem pracovníka – 10 160 Kč.

Myslivecké sdružení.

Tento spolek uspořádal 14. února r. 1998 svůj I. myslivecký ples v hostinci č.18. Hrála hudba Amadeus z Hodonína. Byla zvěřinová tombola – srnčí, divočák, divoké kachny, bažanti ( byli nakoupeni). Účast – 120 návštěvníků.

Během léta pořádal hostinský pan Jiří Hormandl 6 krát taneční zábavy, na kterých hrály „ Country kapely“ z Pacova i odjinud. Návštěva na těchto zábavách se pohybovala v počtu 50 až 100 osob.

Sbor dobrovolných hasičů v Těchobuzi.

Poněvadž tomuto důležitému a potřebnému spolku bylo v předcházejících kronikách věnováno poměrně málo pozornosti, chci toto doplnit alespoň stručnými údaji. Protože Těchobuz v minulosti byla dosti velkou obcí, byl zde v porovnání s okolními obcemi založen Hasičský sbor již v roce 1889, tedy již před více než 100 lety.

Založení hasičského sboru nebylo v době tehdejšího Rakouska jednoduché. Musely být schválené stanovy od c.k. úřadů. I když byl spolek nakonec povolen, chyběly mu prostředky na nákup hasebních zařízení. Finance byly získávány z výtěžků tanečních zábav, divadel a sbírek. Přispívali i čestní a přispívající členové. Funkcionáři sboru – velitelé.

1889 -1937 Kohoutek Josef č.9

1937 – 1946 Kříženecký Antonín č. 17

1946 – 1962 Papež Bohuslav č. 65

1962 – 1972 Sláma Vojtěch č. 8

1972 – 1982 č. Koblic Bohumil č. 17

1982 – 1983 Mrázek Stanislav č. 46

1983 – Hormandl Jiří č. 18

Účast sboru při požárech :

1891 – velký požár v Mezilesí, kde bylo zničeno 5 stavení.

1892 – 19. července požár ve Velkém Ježově.

27. července téhož roku – požár v hraběcí myslivně na Blatnicích.

1913 – požár usedlosti v Obrátících.

1914 – požár v obecním domku v Těchobuzi.

1928 – 29. února požár lesa u Tallenberka.

1937 – požár v neobydleném domku č. 43. Hasiči zachránili č.p.62, který je v těsné blízkosti.

1944 – požár dřevníku a stodoly č. 53, kde měl obilí p. Kohoutek č. 9.

1947 – požár lesa „ U cihelny“.

1963 – požár od blesku – stodola č.p.21, Augustina Veseckého.

Důležité události v životě Hasičského sboru

1918 – Založení Župy pacovské.

1924 – 7. prosince konala se valná hromada – účast 14 členů. Noví činní členové – Ant. Čermák, Jindřich Najfus, Václav Jech, Petr Strnad, Jan Pokorný, Kvido Vesecký, Václav Kohoutek.

Přispívající – Rudolf Růžek, Jos. Kohoutek, Fr. Papež, Kouba a Mořic Pffefer.

Byl zřízen divadelní odbor. 1. února uspořádat ples.

Sbor docílil podpory 189,- Kčs od pojišťoven, 200,- Kčs od hospodářské záložny, 1000,- Kčs od obce.

Rok 1925 – 12. června slavnost k 100. výročí založení školy. Bylo uspořádáno okrskové cvičení za účasti 14 ti hasičských sborů. Bylo provedeno cvičení se stříkačkou, se sekyrkami a s motykami.

Rok 1926 – 16. ledna ples u Baťhů, hudba Chyšecká po 40 Kč, výtěžek z plesu 477,50 Kč.

Sbor se zúčastnil cvičení ve Stříteži, župního sjezdu v Pojbukách a v Cetorazi, cvičení v Radostovicích a v Salačově Lhotě.

1927 – 19. února pořádán ples.

1928 – Stavba nového hasičského skladiště. Dosud měli hasiči uskladněnou výzbroj a výstroj ve špýchaře, což bylo nevyhovující.

1929 – 22. prosince na valné hromadě dohodnuto zakoupit stříkačku Berlovku a 2 hákové žebříky.

1931 – byla vyřízena žádost o subvenci na kolnu, prodána v dražbě lejta a zakoupena stříkačka za 625 Kč.

1934 – zakoupeno obcí 5 nových žebříků – 3 dlouhé a 2 hákové.

1938 – výbor vzal na vědomí vystoupení některých členů. Vzal na vědomí rezignaci starosty Josefa Kohoutka st. ale navrhuje valné hromadě, aby ho jmenovala čestným členem sboru, protože byl zakládajícím členem a činným až do této doby.

1939 – přemístěn hasičský sklad od silnice u pomníku za dům č. 10.

Rok 1950 – byla zakoupena motorová stříkačka DS 16.

1972 – zakoupeno 10 vycházkových stejnokrojů.

1978 – 14. července zakoupena nová motorová stříkačka PPS 12.

Rok 1979 – počet členů 29, z toho 3 ženy.

Hasiči v obci provádějí preventivní protipožární prohlídky, pečují o údržbu stříkaček, provádějí rekonstrukci staré ruční stříkačky z r. 1926. Každoročně se hasiči zúčastňovali cvičení a soutěží pořádaných v rámci okrsku. V r. 1979 družstvo zvítězilo na soutěži v Salačově Lhotě.

V r. 1980 opět zvítězilo v Bratřicích.

V r. 1981 se konala soutěž zde v Těchobuzi – umístění na 3. místě.

V r. 1985 se konala opět soutěž v Těchobuzi a zdejší sbor byl na 1. místě.

V těchto létech byli hasiči aktivní organizací, pomáhali při zvelebení obce, organizovali sběr železného šrotu, pomáhali při úpravách školy, zvonice, kaple u příležitosti oslav 200 výročí narození B. Bolzana.

Každoročně kromě pouťové zábavy v místním sále také uspořádali taneční zábavy, v sále ve Zhoři, Vilicích, Bratřicích a Velké Chyšce.

V r. 1987 byl za výtěžek z této činnosti uspořádán zájezd do Liberce na výstavní trhy a na jižní Moravu.

Složení výboru organizace v r. 1989.

Předseda - David Jan č.65 , velitel – Hormandl Jiří č. 18, jednatel – Rychetník Jaroslav č. 80,

hospodář – Mrázková Jarmila č. 46, referent tech. – Šenigl Ladislav č.65, referent organiz. –

Zeman Vlastimil č. 79, referent žen. Šeniglová Ludmila č. 65.

100 leté výročí založení sboru.

24. června 1989 proběhla oslava 100. výročí založení požárního sboru v Těchobuzi. Hlavním programem této oslavy byla soutěž hasičských družstev – soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetovém běhu. Soutěže se zúčastnily požární sbory z celého Pacovska i okolí.

Ukázku moderních cisternových hasicích prostředků předvedli profesionální hasiči z Pelhřimova. Vše se odbývalo na pozemcích u vsi u č.p.71, 72 nad parkem.

Současně též byla v budově školy instalována výstava dokumentů, výstroje dřívějších hasičů. Byly též vystaveny dochované výrobky sklářské huti v Těchobuzi.

V dalších letech po skončení oslav, jednak přišla změna režimu ve státě, ale zejména ve zdejší obci ubylo mladých ( buď se odstěhovali, oženili a také odešli), takže v současné době je počet hasičů tak malý, že by byl problém sestavit požární družstvo, Činnost místních hasičů se omezila pouze na údržbu požární techniky a případnou výpomoc při ohni či jiné živelní pohromě. Při případném požáru se spoléhá zejména na pomoc profesionálního sboru v Pacově nebo aktivního mladého sboru z Jetřichovce, případně z Ježova.

Zemřelí.

1.5.1998 zemřela Milada Mottlová č.7. V současnosti bydlela v Domově důchodců v Pacově.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze