Rok 1962

Počasí 1962.

Rtuť teploměru 1. ledna stanula na nule. Do 11. ledna teplota kolem – 10°C, 12. – 14. ledna v noci teplota na nule, ve dne nad nulou, obleva.Od 15. do 18. ledna teplota noční kolem – 6°C, ve dne rtuť stoupá k nule. Od 22. do 25. ledna noční teplota kolem – 2 °C, ve dne nad nulou, obleva. 25. ledna je již bez sněhu, 26. ledna déšť, 28. ledna silné sněžení, 29. – 31. ledna noční teplota kolem – 10 °C.

Od 1. února noční mrazy pod – 10 °C. 5. února bouře s blesky, 7. února oteplení, denní teplota nad nulou, jasno, prolet včel. 8. února obleva, 13. února je již bez sněhu. 14. února silně sněží, 17. února silný a prudký vítr. Do konce měsíce noční teplota kolem – 5 °C, časté sněžení.

5. března teplý předjarní den, silný prolet včel. Až do 28. března noční teplota od – 3 °C do – 13 °C, denní teplota nevystoupla nad nulu, časté sněhové přeháňky. 29. 3. noční teplota na nule. 30. a 31. března déšť, sníh rychle taje.

V dubnu noční mrazíky pominuly a půda zvolna vysychá. 12. dubna státní statek prvně vyjel do pole smykovat. 14. dubna napadl sníh, který roztál až k večeru. Od 18. do 26. dubna denní teplota stoupá nad 20 °C. 27. dubna ochlazení, 28. až 30. dubna sněhové přeháňky.

Květen začal sněhovými přeháňkami. 2. května silně sněžilo. Vcelku byl květen dosti chladný. Chladné počasí bylo až do 9. června.10. června se oteplilo.

V červenci nebylo větších výkyvů. Žně začaly 14. srpna. Soukromí zemědělci začali sekat žito. 27. srpna státní statek začal prvně sklízet žito kombajnem. Celý srpen byl bez deště.

V září přicházely časté dešťové přeháňky.17. září pro nepříznivé počasí sečení kombajny zastaveno. 20. září státní statek dosekl dvěma kombajny žito a tím byly v obci ukončeny žně. 20. a 21. září ráno bílý mráz.

24. září začali ve státním statku sbírat brambory. Říjen byl suchý, většinou pěkné dni pozdního podzimu. Déšť přišel až 29. října. V noci z 31. října na 1. listopadu padal silně celou noc vlhký sníh. Nadělal značné škody na ovocných stromech, hlavně na zimních jabloních, které byly dosud olistěny. V lesích byly značné polomy. Počátek listopadu byl většinou mlhavý.Bylo bez sněhu, noční mrazíky kolem – 5 °C nastaly 16. listopadu a trvaly až do konce měsíce. Sníh napadl 20. listopadu. Prosinec ohlásil se většímy mrazy. 3. a 4. prosince klesla rtuť v noci na – 17 °C a až do 10. prosince pohybovala se teplota v noci kolem – 15 °C. Od 11. prosince do 19. prosince teplota kolem – 5 °C. 21. a 22. prosince – 16 °C, 23. a 24. prosince – 18 °C, 28. 12 – 24 °C, 29.12. – 21 °C, 30.12. -10 °C a 31.12. – 8 °C. 15. prosince silné sněžení při prudkém větru, který tvořil závěje. Ve dnech 18, 19, 20 a 26 silné sněžení. Vánoce byly bílé. Počasí v prosinci bylo značně nepříznivé. Vše nasvědčuje dlouhé a kruté zimě. Začíná se projevovat značný nedostatek pitné vody ve vesnici.

Pastouška č.p.32.

Dne 22. ledna 1962 odstěhovala se z č.p.32 ( pastouška) Antonie Kokštajnová. Byla to poslední obyvatelka pastoušky.

Seznam domácností a počet osob k 1.1.1962.

Číslo Číslo Jméno hlavy domácnosti Počet osob

řad. domu

1. 1. Tippman Emanuel 3

2. 3. Pokorná Františka 1

3. 4. Novotná Anna 1

4. 4. Mrázek Stanislav 5

5. 6 Vaněček Josef 1

6. 7. Strnad František 2

7. 8. Sláma Vojtěch 3

8. 9. Hruška Jaroslav 4

9. 9. Pachtová 1

10. 10. Vesecký Miloslav 4

11. 11 Jirků František 2

12. 12 Váňa Jan 4

13. 13. Taks Jaroslav 7

14. 14. Kouba Jindřich 6

15. 14 Kouba Josef 2

16. 15. Papež František 2

17. 16. Primus Jindřich 3

18. 17 Kříženecký Antonín 1

19. 17. Koblic Bohuslav 4

20. 18 Najfus Jindřich 2

21. 18 Hormandl Jiří 4

22. 19 Švárová Marie 2

23. 20 Papež Prokop 2

24. 21 Vesecký Augustin 2

25. 22 Petrásek Josef 3

26. 23 Dušková Marie 3

27. 25 Papež Jan starší 2

28. 25 Papež Jan mladší 4

29. 26 Zhorný Václav 3

30. 27. Mašek Josef 4

31. 28 Jech Václav 2

32. 29 Pokorný Jan 2

33. 29 Tichý Ladislav 2

34. 30 Mikula Jaroslav 1

35. 31 Vobořilová Helena 3

36. 32 Kokštajnová Antonie 1

37. 33 Moravec František 1

38. 33 Šafratová Marie 1

39. 34 Strnad Petr 4

40. 35 Zuzková Marie 1

41. 36 Krejčí Karel 2

42. 37 Šustr Bohumil 2

43. 38 Vojna Václav 2

44. 39 Kříženecký Jan 3

45. 40 Kohoutek Václav 2

46. 42 Pudil Adolf 6

47. 43 Macko Jan 2

48. 43 Matějů Bohumil 2

49. 44 Pudil František 1

50. 45 Procházka František 2

51. 46 Kratochvíl Alois 3

52. 47. Jechová Antonie 1

53. 47 Šimon Josef 4

54. 48 Jareš František 1

55. 49 Simandl Jindřich 4

56. 50 Škochová Božena 2

57. 51 Valeška František 1

58. 52 Kvasničková Anna 1

59. 53 Novotný František 3

60. 55 Macko Alois 5

61. 56 Jech František 6

62. 58 Švára František 2

63. 59 Kvasnička František 3

64. 60 Morava Alois 3

65. 61 Novotný František 3

66. 62 Buřičová Marie 1

67. 63 Vesecký Quido 3

68. 64 Vesecká Anna 2

69. 65 David Jan 3

70. 66 Dufek František 2

71. 68 Albrecht František 3

72. 68 Štaubr František 3

73. 70. Veselka Josef 3

74. 71 Šustrová Marie 2

75. 72 Pořínský Václav 2

76. 73 Švec Jindřich 1

77. 75 Šustr Ferdinand 2

78. 76 Votava František 2

79. 77 Jahodník Ondřej 3

Otevření hostince v č.p.18.

Dnem 15. února 1962 byla opět otevřena hospoda v č.p.18. Místo vedoucího převzal Jan Pokorný č.p.29, který má současně sběrnu kůží a peří.

Chřipková epidemie.

V měsíci únoru 1962 vypukla mezi dětmi chřipková epidemie, která postihla značnou část dětí. Onemocnění mělo lehký průběh a bylo bez komplikací. Z důvodu epidemie byly prodlouženy pololetní prázdniny na školách do 19. února 1962.

Jednání o sloučení Velký Ježov a Těchobuz.

Dne 6. března 1962 byla konána ve Velkém Ježově schůze, na které bylo jednáno o sloučení obcí Velký Ježov a Těchobuz se střediskem Velký Ježov. Zástupci zdejší obce Tippman Emanuel č.p.1 a Vesecký Miloslav č.p.10, s tímto návrhem nesouhlasili a protokol nepodepsali.

Poražení dubu u č.p.4.

Dne 23. dubna 1962 Stanislav Mrázek č.p.4 porazil na zahradě u cesty v „ Souhraždí“ dub, který měl v objemu prsní výšky 450 cm a nyl asi 390 let starý. Byl vyhnilý. Jen slabá blána na obvodu jej držela. Tento dub byl z nejstarších stromů ve zdejší obci. Poblíž č.p.4 stojí ještě jeden mohutný dub.

Změna majitele usedlosti č.p.17.

Podle usnesení státního notářství v Pelhřimově ze dne 28. května 1962 vkládá se na polovinu č.p.17 po zemřelém Antonínu Kříženeckém, Marii Kříženecké, provdané Koblihové.

Soukromě hospodařící zemědělci.

Soukromě hospodařící zemědělci byli pozváni dne 3. září 1962 na schůzi, na které byli přesvědčováni, aby vstoupili do socialistického sektoru. Přesvědčování nemělo kladného výsledku.

Úprava silnice Pacov – Těchobuz.

V měsíci září provedla správa státních silnic generální opravu silnice v úseku Pacov - Těchobuz.

Obecní vodovod.

Dne 15. března 1962 bylo konáno v Těchobuzi komisionelní řízení na stavbu obecního vodovodu za přítomnosti:

za odbor vodního hospodářství v Pelhřimově: Arnošt Černovský, vedoucí odboru,

za místní národní výbor v Těchobuzi: Bohumil Šustr, předseda

Miloslav Vesecký, člen rady, Jaroslav Taks, člen rady,

za státní lesy – závod Pacov: Jaromír Šaman,

za zájemníky ( přes jejichž pozemky vodovod povede):

Taks Jaroslav č.p.13, Mašek Jaroslav č.p.27, Najfus Jindřich č.p.18, Zhorný Václav č.p.26, Primus Jindřich č.p.16, Váňa Jan č.p.12,

za OHES, Pelhřimov: Jindřich Charouzek.

Zdůvodnění:

Projekt na vodovodu vypracoval Ing.Dr. Halada z Jihlavy v roce 1959.

Voda je jímána v prameništi vybudovaném v lesním porostu, který jest majetkem Českosl. státních lesů Pacov. Toto prameniště bylo zkolaudováno v r. 1950.

Spotřeba vody podle projektu činí pro den 83 560 litrů vody, což odpovídá minimální vydatnosti vodního zdroje 0,97 litru. Vydatnost jímací soustavy byla měřena závodem Vodotechna s výsledkem 1,14 litrů za vteřinu. Pod jímalištěm ve vzdálenosti cca 61 m jest navržena k vybudování odkyselovací stanice světlého půdorysu 2,5 m x 2,5 m s filtrační vrstvou 0,20 x 1,0 m vysokou, výškou nadržené 0,40 – 0,50 m vody nad filtrem, celkem výšky 1,90 m s vodní komorou sběrnou 2,50 x 0,60 m půdorysu z betonového zdiva.

Vodojem je navržen světlého čtvercového půdorysu 5m x 5m, při maximálním dodání 16l / sec.Přívodní řad do vodojemu je navržen z litin, hrdlového potrubí prům. 100 mm, délky 446 m, při spádu 10,96 m.

Hlavní zásobní řad z litinového potrubí ( hrdlového) světlosti 125 mm, délka 698 m z vodojemu, ve staničení 470 m napojen jest řad A, ve ve staničení 517 m připojen je nadzemní hydrant světlosti 80 mm, ve staničení 536 – 542 m podchází místní potok, ve staničení 512 m odbočuje odbočka 01, ve staničení 534 jest kolosvod a v ukončení ve staničení 692 jest nahražen další hydrant. V ukončení jsou napojeny řady C a D, ve staničení 593 jest napojen řad B. Řad A v délce 243 m, řad B v délce 529 m, řad C v délce 565 m, řad D dlouhý 158 m, řad E dlouhý 158 m, odbočky: 01 dlouhá 60 m, 02 dlouhá 88 m a odbočka 03 dlouhá 70 m.

Vodovod jde přes pozemky těchto majitelů:

1) Státní lesy – lesní závod Pacov: les č. par. 843/1.

2) Taks Jaroslav č.p.13 – parc. č. 845 les.

3) Mašek Jaroslav č.p.27 – 848 – role – stavba vodojemu, 860/2,861, 863, 864 – role.

4) Najfus Jindřich č.p.18, č.par. 851, role.

5) Zhorný Václav č.p.26, č. par.852, 62, 58,54 role.

6) Primus Jindřich č.p.16, č. par. 855 role.

7) Váňa Jan č.p.12, č. par. 860/1 role.

Na uvedené pozemky se vkládá věcné břemeno trpění stavby a zajištění možnosti přístupu za účelem provádění údržby a oprav vodovodního zařízení.

Změny proti projektu:

Pro nedostatek trubního materiálu projektovaného bude provedeno vodovodní přívodní a zásobovací potrubí ze skleněného potrubí v dimensích předepsaných projektem.

Z ocelových trubek bude proveden vodovodní řad A v celé délce, řad D, řad E a odbočky 01, 02, 03. Tyto změn se povolují.

Odbor vodního hospodářství okresního národního výboru v Pelhřimově schvaluje stavbu vodovodu.

Vydání na vodovod:

Rok 1961 skleněné roury 86 698,75 Kčs

Rok 1962:

Přeprava kovových spojek 125,40 Kčs

Doplatek na dovoz spojek 37,20

Dovoz skleněných rour 420,00

Řezivo na vodovod 1 174,15

Dovoz cementu 230,60

35q cementu 627,20

Dovoz písku 439,00

Dovoz písku 424,00

13,5 mkr. štěrkopísku 135,00

Přeprava písku 677,20

4,5 mkr. štěrkopísku 45,00

Doprava písku 570,50

Doprava písku 452,40

Střelivo Dambit 213,60

6 mkr. štěrkopísku 60,00

Bagrování rýh pro vodovod 10 306,00

4,5 mkr. štěrkopísku 45,00

Střelivo a rozbušky 90,60

Strojní hrnutí zeminy 9480,00

150 mčt. lepenky 690,00

850 kusů cihel na vodojem 280,50

Střelivo, rozbušky 40,95

750 kusů cihel 369,94

750 kusů cihel 247,50

Práce na vodojemu 2173,20

Daň ze mzdy 257,65

Práce traktorem ( státní statek) 413,80

Dovoz cementu 1061,10

5 kusů hydrantů 7454,50

85q cementu 1164,50

Cestné do Prahy ( J. Kouba, Berka) 311,40

Litinové trouby z Humpolce a Proseče

u Humpolce 17582,50

Dovoz železných trub z Čes. Budějovic 385,80

Dovoz litinových trub z Humpolce a

Proseče 1101,50

Celkem r. 1962 59 087,69

Tento obnos byl zaplacen z doplňkového rozpočtu obce.

Dne 1. července 1962 byla proměřována trasa na vodovod.

Dne 8. října 1962 začala strojní traktorová stanice v Pacově s výkopem vodojemu a příkopu pro hlavní vedení, od vodojemu k vesnici. Vodojem byl zhotoven v měsíci listopadu.

Budova lihovaru.

V měsíci říjnu 1962 byla dokončena demontáž strojního zařízení místního lihovaru. Všechny stroje byly odvezeny a budovy lihovaru předány do užívání farmě státního statku.

Primerní linka pro stát. statek.

Pro farmu státního statku byla v tomto roce zhotovena samostatná elektrická primerní linka.

Státní statek.

Od 1. ledna 1962 je farma státního statku, dosud patřící k Pacovu, samostatný stát. statek. Správcem je Jaroslav Hruška. Vedoucí polní skupiny Alois Musil.

Soukromě hospodařící zemědělci v r. 1962.

Číslo řad. Jméno zemědělce Č.p. Zem. půda ha Orná půda ha

1. Jan Váňa 12 7,85 5,90

2. Jaroslav Taks 13 8,60 7,03

3 Jindřich Primus 16 6,99 5,57

4 Jindřich Najfus 18 6,77 5,55

5 Prokop Papež 20 6,70 5,42

6 Josef Petrásek 22 7,78 6,83

7 Václav Zhorný 26 8,47 6,63

8 Jaroslav Mašek 27 6,28 4,81

9 Václav Vojna 38 3,64 2,77

10 Adolf Pudil 42 3,16 2,52

11 Jan Macko 43 1,30 1,09

12 František Jech 56 8,86 7,34

13 František Kvasnička 59 6,45 5,18

14 Quido Vesecký 63 9,28 7,83

15 Marie Šustrová 71 4,09 3,21

poř. č. č.p. Jméno chovatele Zem. půda Kuřata Slepice Husy Krůty

1 4 Mrázková Anna 0,16 - 8 - -

2 8 Sláma Vojtěch 0,50 - 7 - -

3 12 Váňa Jan 7,76 20 30 8 -

4 13 Taks Jaroslav 8,29 40 31 16 -

5 16 Primus Jindřich 3,55 20 16 2 -

6 18 Najfus Jindřich 6,58 12 23 - -

7 20 Papež Prokop 6,70 20 26 13 -

8 22 Petrásek Josef 7,78 15 26 - -

9 26 Zhorný Václav 8,50 30 31 5 11

10 27 Mašek Jaroslav 6,71 - 20 - -

11 29 Pokorný Jan 0,70 - 13 - -

12 38 Vojna Václav 3,40 15 16 12 1

13 43 Macko Jan 1,30 10 11 - -

14 56 Jech František 8,93 53 33 15 -

15 59 Kvasnička Frant. 6,16 20 26 10 -

16 63 Vesecký Quido 9,39 30 20 10 -

17 42 Pudil Adolf 3,18 15 15 4 -

18 70 Veselka Josef 0,24 - 6 - -

19 71 Šustrová Marie 4,20 - 5 - -

20 72 Pořínská V. 0,25 - 10 - -

21 75 Šustr Ferdinand 0,50 10 26 - -

Celkem - 310 400 95 12

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Soukromý sektor.

poř. č. č.p. Jméno chovatele Skot z toho krávy prasata ovce kozy koně

1 4 Mrázková Anna - - 1 - 1 -

2 8 Sláma Vojtěch - - - 1 -

3 12 Váňa Jan 9 4 4 - 1 -

Vodovod ve školní budově.

V roce 1962 byl ve školní budově zhotoven vodovod. Voda je čerpána ze studny na školním dvoře darlingem. Voda je zdravotně závadná. Je jí užíváno jako vody užitkové. Pitná voda je donášena ze studny z parku, z které je vedena voda do zámku.

Akumulační kamna v č. p. 4.

Mrázek Stanislav č.p.4 zakoupil a instaloval v bytě akumulační kamna ( etážovákamna), kterými vytápějí čtyři místnosti. Jsou to první kamna toho druhu v obci.

Nové televizory.

V roce 1962 zakoupili nové televizory: Jech František č.p.56, Macko Jan č.p.43, Vobořilová Helena č.p.31, Hruška Jaroslav č.p.9.

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Soukromý sektor.

4 13 Taks Jaroslav 11 5 3 - 1 -

5 16 Primus Jindřich 9 4 - - - -

6 18 Najfus Jindřich 6 3 3 1 1 1

7 20 Papež Prokop 5 4 4 2 1 1

8 22 Petrásek Josef 7 4 4 - 1 1

9 26 Zhorný Václav 7 4 3 1 1 2

10 27 Mašek Jaroslav 4 2 1 - - 1

11 29 Pokorný Jan - - - - - -

12 38 Vojna Václav 4 3 2 - - -

13 43 Macko Jan 2 1 2 - - -

14 56 Jech František 9 4 4 1 1 -

15 59 Kvasnička Frant. 8 3 1 - - -

16 63 Vesecký Quido 10 4 3 4 - 1

17 42 Pudil Adolf 5 2 2 1 1 -

18 70 Veselka Josef - - 1 - -

19 71 Šustrová Marie 7 3 - - - -

20 72 Pořínská V. - - - - 1 -

21 75 Šustr Ferdinand - - 1 - 1 -

Celkem 103 50 39 10 12 7

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Bezzemci.

Poř. č. Č.p. Jméno chovatele Kuřata Slepice Husy Kachny Krůta

1 6 Vaněček Josef - 8 - - -

2 7 Strnad František 14 5 - 8 -

3 9 Hruška Jaroslav - 5 - - -

4 10 Vesecký Miloslav - 9 - - -

5 11 Jirků František - 13 - - -

6 14 Kouba Jindřich - 3 - - -

7 15 Papež František - 6 - - -

8 17 Koblic Boh. - 10 - - -

9 16 Primusová Božena - - - - -

10 21 Vesecký Augustin - 12 - - -

11 23 Dušková Marie - 12 5 - -

12 25 Papež Jan 10 4 - - -

13 28 Jech Václav - 8 6 - -

14 13 Bártová Marie - - - - -

15 34 Strnad Petr - 9 - - -

16 36 Krejčí Karel - 9 - - -

17 37 Šustrová Marie 15 10 - - -

18 39 Kříženecký Jan - 9 7 - -

19 40 Kohoutek Václav 15 8 2 - -

20 46 Kratochvíl Alois 7 8 5 - -

21 47 Jechová Antonie 10 10 - - -

22 51 Valeška František - 6 - -

Poř. č. č.p. Jméno chovatele skot celkem krávy pras. ovce kozy

1 6 Vaněček Josef - - 1 - 1

2 7 Strnad František - - 1 - 1

3 9 Hruška Jaroslav - - 1 - -

4 10 Vesecký Miloslav - - - - -

5 11 Jirků František - - 1 - 1

6 14 Kouba Jindřich - - - - 1

7 15 Papež František - - 1 - 1

8 17 Koblic Boh. - - 1 2 1

9 16 Primusová Božena - - - - -

10 21 Vesecký Augustin - - 1 1 1

11 23 Dušková Marie - - 1 - 1

12 25 Papež Jan - - - 2 1

13 28 Jech Václav - - 1 1 1

14 13 Bártová Marie - - 1 1 1

15 34 Strnad Petr - - 1 - 1

16 36 Krejčí Karel - - - - 2

17 37 Šustrová Marie - - 1 - 1

18 39 Kříženecký Jan - - 1 2 1

19 40 Kohoutek Václav 1 1 1 - 1

20 46 Kratochvíl Alois - - 1 - 1

21 47 Jechová Antonie - - - - 1

22 51 Valeška František - - 1 - 1

23 53 Novotný František 1 1 1 - -

24 55 Macková Anežka - - 1 - -

25 58 Švára František - - 1 3 3

26 77 Jahodník Ondřej - - 1 2 2

27 61 Novotný Alois 1 1 1 - -

28 66 Dufek František - .- 1 1 1

29 68 Albrecht František - - 1 1 1

30 76 Votava František - - 1 1 1

Celkem 4 4 24 12 27

Osoby trvale činné a pomáhající v zemědělství k 1.2.1962.

Držitelé půdy do 0,50 ha.

č.ř. č.p. jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

1 6 Sláma Vojtěch - - 2 1

2 70 Veselka Josef - - 1 -

3 72 Pořínská Vinc. - - 1 1

4 75 Šustr Ferdinand - - 2 1

Celkem 6 3

Držitelé půdy od 0,51 ha do 2,00 ha.

č.ř. č.p. Jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

celkem žen celkem žen

1. 29 Pokorný Jan - - 1 -

2. 43 Macko Jan - - 2 1

Celkem - - 3 1

Držitelé půdy nad 2 ha.

č.ř. č.p. Jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

celkem žen celkem žen

1. 12 Váňa Jan 2 1 - -

2. 13 Taks Jaroslav 2 1 1

3. 16 Primus Jindřich 2 1 - -

4. 18 Najfus Jindřich 2 1 2 1

5. 20 Papež Prokop 2 1 - -

6. 22 Petrásek Josef 3 1 - -

7. 26 Zhorný Václav 2 1 1 -

8. 27 Mašek Jaroslav 1 - - -

9. 38 Vojna Václav 2 1 - -

10. 42 Pudil Adolf 1 1 1 -

11. 59 Kvasnička František 3 2 1 1

12. 63 Vesecký Quido 3 1 1 1

13. 56 Jech František 3 2 - -

14. 71 Šustrová Marie 1 - 1 1

Celkem 29 14 8 4

Místní skupina Českosl. červeného kříže.

Místní skupina Československého červeného kříže má koncem roku 1962 – 34 členů.

Členové výboru:

Emanuel Tippman, předseda

Jaroslav Taks, jednatel, František Jech č.p.56, hospodář, František Jareš č.p.60, pokladník.

Místní odbočka ČSČK vykonala v obci sbírku ve prospěch Alžíru, která vynesla 162 Kčs.

Poradna matek.

Od 1. října 1962 vede v obci poradnu matek, která je ve škole, dětský lékař MuDr Buchal, ze zdravotního střediska v Pacově.Před tím do poradny dojížděl MuDr Stuchlík.

Stavební povolení č.p.43.

Jan Macko č.p.43 přistavěl k obytnému stavení od západní strany přístavek, ve kterém umístil garáž na auto, prádelnu, koupelnu a záchod.

V budově, v bývalé truhlářské dílně, zhotovil zděnou příčku a tím dílnu přeměnil na byt pro provdanou dceru.

Státní statek.

Státní statek postavil nový řezáč na dvoře při vchodu do dolní stáje.

Rozboření chléva u č.p.31.

Majitel č.p.31, Ladislav Bednář, rozbořil starý chlév, krytý šindelem, u tohoto stavení.

Rozboření stodoly u č.p.5.

Majitelka chalupy č.p.5, Klára Jechová, rozebrala dřevěnou stodolu u tohoto stavení.

Kulturní činnost rok 1962.

Společnost pro šíření politických znalostí v Pacově, uspořádala ve zdejší obci tyto přednášky:

18. ledna 1962 přednáška na thema „ Náboženství, kultura, morálka.“ Přednášela profesorka středně všeobecně vzdělávací školy v Pacově Býčková.

15. února 1962 přednáška „ O smyslu lidského života.“ Přednášel ředitel školy v Pacově Jan Havelka.

19. března 1962 přednáška „ O světových náboženstvích.“ Přednášela profesorka středně všeobecně vzdělávací školy v Pacově Anežka Chaloupková. Účast 7 osob.

21. ledna bylo vzpomenuto 38. výročí úmrtí V.I. Lenina.

K 14. výročí únorových událostí byl žactvu vysvětlen význam těchto událostí pro další vývoj života v naší republice.Žactvu byl promítnut diafilm „ Vítězný únor.“

K mezinárodnímu dni žen byla se žactvem nacvičena kulturní vložka, která byla předvedena na veřejné oslavě.

21. dubna 1962 bylo vzpomenuto kulturním pásmem v místním rozhlase 92. výročí narození V.I. Lenina.

Ke všem památným dnům škola připravila a předvedla v místním rozhlase kulturní pásma.

Maňáskové divadlo nebylo v tomto roce hráno, protože „ Pionýrský dům“ v Pacově odebral škole zapůjčené jeviště, které je v Pacově nevyužito, protože maňáskové divadlo nehrají.

V r. 1962 byly pořádány dvě taneční zábavy.

Promítnuto bylo 52 filmů, které navštívilo 2 832 návštěvníci. Průměrná návštěvnost jednoho představení je 54 osoby.

Učitelé na škole 1962 – 63.

Alois Morava, řed. školy.

Učitelé: František Jareš, Marie Koblihová – Kříženecká, Marie Truhlářová od 1.12.1962 za Aloise Moravu, který nastoupil dnem 31.11.1962 zdravotní dovolenou.

Počet žactva ve škol. roce 1962/63.

Na začátku školního roku 1962/63 bylo ve škole zapsáno 62 žáků ( 39 hochů, 23 dívek).Z místní obce je 10 dětí, z dětského domova 52 dětí.

Základní devítiletou školu ve Smil. Horách navštěvují 4 žáci, základní devítiletou školu v Pacově navštěvují 4 žáci, středně vzdělávací školu v Pacově navštěvuje 1 žákyně, hudební školu v Pacově navštěvuje 1 žákyně.

Místní lidová knihovna 1962.

Literatura: Stav k 31.12.1962 Přibylo Výpůjčky 1962

Naučná:

Spisy klasiků marximu – leninismu 105 - 17

ostatní společensko – politická 100 4 13

přírodovědecká 42 - 2

zemědělská 37 1 11

technická 4 - -

ostatní naučná 277 1 8

krásná 1000 12 585

pro mládež 338 16 347

Celkem knih 1903 34 983

Cena zakoupených knih r. 1962 – 517,90 Kčs.

Čtenářů celkem 75, z toho mládeže do 15 let 19. Výpůjček celkem 983.Průměr na jednoho čtenáře 13 půjčených knih.

V roce 1962 ubylo celkem 57 svazků. Byla vyřazena zastaralá zemědělská literatura.

Pomístní jména.

Pomístní jména obce Těchobuze, okres Pelhřimov, jsou v lístkovém materiálu Místopisné komise při Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd v Praze.

Zpráva o tom je ve „ Zpravodaji místopisné komise“ roč. 3, č. 2, r. 1962. Článek je uveden :

Marie Šlajsová: Bibliografie pomístních jmen, 3. část, str. 156 až 160.

Josef Dezort: Dějiny obce Těchobuze 2., rukopis ( str. 71 až 75).

Narození 1962.

20. ledna Petr Tichý č.p.29,

duben Václav Strnad č.p.34

12. června Pavel Hruška č.p.9

3. října Bohumil Matějů č.p.43

1. prosince Miloslav Pudil č.p.42

Úmrtí.

V roce 1962 zemřeli:

Antonín Kříženecký č.p.17, narozený 13.6. 1910 v Těchobuzi č.p.17, zemědělec, zemřel 13. února 1962.

Marie Pořínská č.p.72, rozená Jirků z Těchobuze č.p.11, naroz. 25.2.1876, vdova po státním zaměstnanci, důchodkyně, zemřela 21.9.1962.

Marie Mašková č.p.27, rozená Markvartová, narozená 21.5.1885 v Šimpachu č.p.22, zemřela

25.9.1962.

František Novotný č.p.61, narozený 7.10.1882 v Těchobuzi č.p.61, kovář, důchodce, zemřel 31.10.1962.

Josef Kouba, č.p.14, narozený v Těchobuzi č.p.44, samostatný řezník, důchodce, zemřel 25.12.1962.

Počasí 1962.

Rtuť teploměru 1. ledna stanula na nule. Do 11. ledna teplota kolem – 10°C, 12. – 14. ledna v noci teplota na nule, ve dne nad nulou, obleva.Od 15. do 18. ledna teplota noční kolem – 6°C, ve dne rtuť stoupá k nule. Od 22. do 25. ledna noční teplota kolem – 2 °C, ve dne nad nulou, obleva. 25. ledna je již bez sněhu, 26. ledna déšť, 28. ledna silné sněžení, 29. – 31. ledna noční teplota kolem – 10 °C.

Od 1. února noční mrazy pod – 10 °C. 5. února bouře s blesky, 7. února oteplení, denní teplota nad nulou, jasno, prolet včel. 8. února obleva, 13. února je již bez sněhu. 14. února silně sněží, 17. února silný a prudký vítr. Do konce měsíce noční teplota kolem – 5 °C, časté sněžení.

5. března teplý předjarní den, silný prolet včel. Až do 28. března noční teplota od – 3 °C do – 13 °C, denní teplota nevystoupla nad nulu, časté sněhové přeháňky. 29. 3. noční teplota na nule. 30. a 31. března déšť, sníh rychle taje.

V dubnu noční mrazíky pominuly a půda zvolna vysychá. 12. dubna státní statek prvně vyjel do pole smykovat. 14. dubna napadl sníh, který roztál až k večeru. Od 18. do 26. dubna denní teplota stoupá nad 20 °C. 27. dubna ochlazení, 28. až 30. dubna sněhové přeháňky.

Květen začal sněhovými přeháňkami. 2. května silně sněžilo. Vcelku byl květen dosti chladný. Chladné počasí bylo až do 9. června.10. června se oteplilo.

V červenci nebylo větších výkyvů. Žně začaly 14. srpna. Soukromí zemědělci začali sekat žito. 27. srpna státní statek začal prvně sklízet žito kombajnem. Celý srpen byl bez deště.

V září přicházely časté dešťové přeháňky.17. září pro nepříznivé počasí sečení kombajny zastaveno. 20. září státní statek dosekl dvěma kombajny žito a tím byly v obci ukončeny žně. 20. a 21. září ráno bílý mráz.

24. září začali ve státním statku sbírat brambory. Říjen byl suchý, většinou pěkné dni pozdního podzimu. Déšť přišel až 29. října. V noci z 31. října na 1. listopadu padal silně celou noc vlhký sníh. Nadělal značné škody na ovocných stromech, hlavně na zimních jabloních, které byly dosud olistěny. V lesích byly značné polomy. Počátek listopadu byl většinou mlhavý.Bylo bez sněhu, noční mrazíky kolem – 5 °C nastaly 16. listopadu a trvaly až do konce měsíce. Sníh napadl 20. listopadu. Prosinec ohlásil se většímy mrazy. 3. a 4. prosince klesla rtuť v noci na – 17 °C a až do 10. prosince pohybovala se teplota v noci kolem – 15 °C. Od 11. prosince do 19. prosince teplota kolem – 5 °C. 21. a 22. prosince – 16 °C, 23. a 24. prosince – 18 °C, 28. 12 – 24 °C, 29.12. – 21 °C, 30.12. -10 °C a 31.12. – 8 °C. 15. prosince silné sněžení při prudkém větru, který tvořil závěje. Ve dnech 18, 19, 20 a 26 silné sněžení. Vánoce byly bílé. Počasí v prosinci bylo značně nepříznivé. Vše nasvědčuje dlouhé a kruté zimě. Začíná se projevovat značný nedostatek pitné vody ve vesnici.

Pastouška č.p.32.

Dne 22. ledna 1962 odstěhovala se z č.p.32 ( pastouška) Antonie Kokštajnová. Byla to poslední obyvatelka pastoušky.

Seznam domácností a počet osob k 1.1.1962.

Číslo Číslo Jméno hlavy domácnosti Počet osob

řad. domu

1. 1. Tippman Emanuel 3

2. 3. Pokorná Františka 1

3. 4. Novotná Anna 1

4. 4. Mrázek Stanislav 5

5. 6 Vaněček Josef 1

6. 7. Strnad František 2

7. 8. Sláma Vojtěch 3

8. 9. Hruška Jaroslav 4

9. 9. Pachtová 1

10. 10. Vesecký Miloslav 4

11. 11 Jirků František 2

12. 12 Váňa Jan 4

13. 13. Taks Jaroslav 7

14. 14. Kouba Jindřich 6

15. 14 Kouba Josef 2

16. 15. Papež František 2

17. 16. Primus Jindřich 3

18. 17 Kříženecký Antonín 1

19. 17. Koblic Bohuslav 4

20. 18 Najfus Jindřich 2

21. 18 Hormandl Jiří 4

22. 19 Švárová Marie 2

23. 20 Papež Prokop 2

24. 21 Vesecký Augustin 2

25. 22 Petrásek Josef 3

26. 23 Dušková Marie 3

27. 25 Papež Jan starší 2

28. 25 Papež Jan mladší 4

29. 26 Zhorný Václav 3

30. 27. Mašek Josef 4

31. 28 Jech Václav 2

32. 29 Pokorný Jan 2

33. 29 Tichý Ladislav 2

34. 30 Mikula Jaroslav 1

35. 31 Vobořilová Helena 3

36. 32 Kokštajnová Antonie 1

37. 33 Moravec František 1

38. 33 Šafratová Marie 1

39. 34 Strnad Petr 4

40. 35 Zuzková Marie 1

41. 36 Krejčí Karel 2

42. 37 Šustr Bohumil 2

43. 38 Vojna Václav 2

44. 39 Kříženecký Jan 3

45. 40 Kohoutek Václav 2

46. 42 Pudil Adolf 6

47. 43 Macko Jan 2

48. 43 Matějů Bohumil 2

49. 44 Pudil František 1

50. 45 Procházka František 2

51. 46 Kratochvíl Alois 3

52. 47. Jechová Antonie 1

53. 47 Šimon Josef 4

54. 48 Jareš František 1

55. 49 Simandl Jindřich 4

56. 50 Škochová Božena 2

57. 51 Valeška František 1

58. 52 Kvasničková Anna 1

59. 53 Novotný František 3

60. 55 Macko Alois 5

61. 56 Jech František 6

62. 58 Švára František 2

63. 59 Kvasnička František 3

64. 60 Morava Alois 3

65. 61 Novotný František 3

66. 62 Buřičová Marie 1

67. 63 Vesecký Quido 3

68. 64 Vesecká Anna 2

69. 65 David Jan 3

70. 66 Dufek František 2

71. 68 Albrecht František 3

72. 68 Štaubr František 3

73. 70. Veselka Josef 3

74. 71 Šustrová Marie 2

75. 72 Pořínský Václav 2

76. 73 Švec Jindřich 1

77. 75 Šustr Ferdinand 2

78. 76 Votava František 2

79. 77 Jahodník Ondřej 3

Otevření hostince v č.p.18.

Dnem 15. února 1962 byla opět otevřena hospoda v č.p.18. Místo vedoucího převzal Jan Pokorný č.p.29, který má současně sběrnu kůží a peří.

Chřipková epidemie.

V měsíci únoru 1962 vypukla mezi dětmi chřipková epidemie, která postihla značnou část dětí. Onemocnění mělo lehký průběh a bylo bez komplikací. Z důvodu epidemie byly prodlouženy pololetní prázdniny na školách do 19. února 1962.

Jednání o sloučení Velký Ježov a Těchobuz.

Dne 6. března 1962 byla konána ve Velkém Ježově schůze, na které bylo jednáno o sloučení obcí Velký Ježov a Těchobuz se střediskem Velký Ježov. Zástupci zdejší obce Tippman Emanuel č.p.1 a Vesecký Miloslav č.p.10, s tímto návrhem nesouhlasili a protokol nepodepsali.

Poražení dubu u č.p.4.

Dne 23. dubna 1962 Stanislav Mrázek č.p.4 porazil na zahradě u cesty v „ Souhraždí“ dub, který měl v objemu prsní výšky 450 cm a nyl asi 390 let starý. Byl vyhnilý. Jen slabá blána na obvodu jej držela. Tento dub byl z nejstarších stromů ve zdejší obci. Poblíž č.p.4 stojí ještě jeden mohutný dub.

Změna majitele usedlosti č.p.17.

Podle usnesení státního notářství v Pelhřimově ze dne 28. května 1962 vkládá se na polovinu č.p.17 po zemřelém Antonínu Kříženeckém, Marii Kříženecké, provdané Koblihové.

Soukromě hospodařící zemědělci.

Soukromě hospodařící zemědělci byli pozváni dne 3. září 1962 na schůzi, na které byli přesvědčováni, aby vstoupili do socialistického sektoru. Přesvědčování nemělo kladného výsledku.

Úprava silnice Pacov – Těchobuz.

V měsíci září provedla správa státních silnic generální opravu silnice v úseku Pacov - Těchobuz.

Obecní vodovod.

Dne 15. března 1962 bylo konáno v Těchobuzi komisionelní řízení na stavbu obecního vodovodu za přítomnosti:

za odbor vodního hospodářství v Pelhřimově: Arnošt Černovský, vedoucí odboru,

za místní národní výbor v Těchobuzi: Bohumil Šustr, předseda

Miloslav Vesecký, člen rady, Jaroslav Taks, člen rady,

za státní lesy – závod Pacov: Jaromír Šaman,

za zájemníky ( přes jejichž pozemky vodovod povede):

Taks Jaroslav č.p.13, Mašek Jaroslav č.p.27, Najfus Jindřich č.p.18, Zhorný Václav č.p.26, Primus Jindřich č.p.16, Váňa Jan č.p.12,

za OHES, Pelhřimov: Jindřich Charouzek.

Zdůvodnění:

Projekt na vodovodu vypracoval Ing.Dr. Halada z Jihlavy v roce 1959.

Voda je jímána v prameništi vybudovaném v lesním porostu, který jest majetkem Českosl. státních lesů Pacov. Toto prameniště bylo zkolaudováno v r. 1950.

Spotřeba vody podle projektu činí pro den 83 560 litrů vody, což odpovídá minimální vydatnosti vodního zdroje 0,97 litru. Vydatnost jímací soustavy byla měřena závodem Vodotechna s výsledkem 1,14 litrů za vteřinu. Pod jímalištěm ve vzdálenosti cca 61 m jest navržena k vybudování odkyselovací stanice světlého půdorysu 2,5 m x 2,5 m s filtrační vrstvou 0,20 x 1,0 m vysokou, výškou nadržené 0,40 – 0,50 m vody nad filtrem, celkem výšky 1,90 m s vodní komorou sběrnou 2,50 x 0,60 m půdorysu z betonového zdiva.

Vodojem je navržen světlého čtvercového půdorysu 5m x 5m, při maximálním dodání 16l / sec.Přívodní řad do vodojemu je navržen z litin, hrdlového potrubí prům. 100 mm, délky 446 m, při spádu 10,96 m.

Hlavní zásobní řad z litinového potrubí ( hrdlového) světlosti 125 mm, délka 698 m z vodojemu, ve staničení 470 m napojen jest řad A, ve ve staničení 517 m připojen je nadzemní hydrant světlosti 80 mm, ve staničení 536 – 542 m podchází místní potok, ve staničení 512 m odbočuje odbočka 01, ve staničení 534 jest kolosvod a v ukončení ve staničení 692 jest nahražen další hydrant. V ukončení jsou napojeny řady C a D, ve staničení 593 jest napojen řad B. Řad A v délce 243 m, řad B v délce 529 m, řad C v délce 565 m, řad D dlouhý 158 m, řad E dlouhý 158 m, odbočky: 01 dlouhá 60 m, 02 dlouhá 88 m a odbočka 03 dlouhá 70 m.

Vodovod jde přes pozemky těchto majitelů:

1) Státní lesy – lesní závod Pacov: les č. par. 843/1.

2) Taks Jaroslav č.p.13 – parc. č. 845 les.

3) Mašek Jaroslav č.p.27 – 848 – role – stavba vodojemu, 860/2,861, 863, 864 – role.

4) Najfus Jindřich č.p.18, č.par. 851, role.

5) Zhorný Václav č.p.26, č. par.852, 62, 58,54 role.

6) Primus Jindřich č.p.16, č. par. 855 role.

7) Váňa Jan č.p.12, č. par. 860/1 role.

Na uvedené pozemky se vkládá věcné břemeno trpění stavby a zajištění možnosti přístupu za účelem provádění údržby a oprav vodovodního zařízení.

Změny proti projektu:

Pro nedostatek trubního materiálu projektovaného bude provedeno vodovodní přívodní a zásobovací potrubí ze skleněného potrubí v dimensích předepsaných projektem.

Z ocelových trubek bude proveden vodovodní řad A v celé délce, řad D, řad E a odbočky 01, 02, 03. Tyto změn se povolují.

Odbor vodního hospodářství okresního národního výboru v Pelhřimově schvaluje stavbu vodovodu.

Vydání na vodovod:

Rok 1961 skleněné roury 86 698,75 Kčs

Rok 1962:

Přeprava kovových spojek 125,40 Kčs

Doplatek na dovoz spojek 37,20

Dovoz skleněných rour 420,00

Řezivo na vodovod 1 174,15

Dovoz cementu 230,60

35q cementu 627,20

Dovoz písku 439,00

Dovoz písku 424,00

13,5 mkr. štěrkopísku 135,00

Přeprava písku 677,20

4,5 mkr. štěrkopísku 45,00

Doprava písku 570,50

Doprava písku 452,40

Střelivo Dambit 213,60

6 mkr. štěrkopísku 60,00

Bagrování rýh pro vodovod 10 306,00

4,5 mkr. štěrkopísku 45,00

Střelivo a rozbušky 90,60

Strojní hrnutí zeminy 9480,00

150 mčt. lepenky 690,00

850 kusů cihel na vodojem 280,50

Střelivo, rozbušky 40,95

750 kusů cihel 369,94

750 kusů cihel 247,50

Práce na vodojemu 2173,20

Daň ze mzdy 257,65

Práce traktorem ( státní statek) 413,80

Dovoz cementu 1061,10

5 kusů hydrantů 7454,50

85q cementu 1164,50

Cestné do Prahy ( J. Kouba, Berka) 311,40

Litinové trouby z Humpolce a Proseče

u Humpolce 17582,50

Dovoz železných trub z Čes. Budějovic 385,80

Dovoz litinových trub z Humpolce a

Proseče 1101,50

Celkem r. 1962 59 087,69

Tento obnos byl zaplacen z doplňkového rozpočtu obce.

Dne 1. července 1962 byla proměřována trasa na vodovod.

Dne 8. října 1962 začala strojní traktorová stanice v Pacově s výkopem vodojemu a příkopu pro hlavní vedení, od vodojemu k vesnici. Vodojem byl zhotoven v měsíci listopadu.

Budova lihovaru.

V měsíci říjnu 1962 byla dokončena demontáž strojního zařízení místního lihovaru. Všechny stroje byly odvezeny a budovy lihovaru předány do užívání farmě státního statku.

Primerní linka pro stát. statek.

Pro farmu státního statku byla v tomto roce zhotovena samostatná elektrická primerní linka.

Státní statek.

Od 1. ledna 1962 je farma státního statku, dosud patřící k Pacovu, samostatný stát. statek. Správcem je Jaroslav Hruška. Vedoucí polní skupiny Alois Musil.

Soukromě hospodařící zemědělci v r. 1962.

Číslo řad. Jméno zemědělce Č.p. Zem. půda ha Orná půda ha

1. Jan Váňa 12 7,85 5,90

2. Jaroslav Taks 13 8,60 7,03

3 Jindřich Primus 16 6,99 5,57

4 Jindřich Najfus 18 6,77 5,55

5 Prokop Papež 20 6,70 5,42

6 Josef Petrásek 22 7,78 6,83

7 Václav Zhorný 26 8,47 6,63

8 Jaroslav Mašek 27 6,28 4,81

9 Václav Vojna 38 3,64 2,77

10 Adolf Pudil 42 3,16 2,52

11 Jan Macko 43 1,30 1,09

12 František Jech 56 8,86 7,34

13 František Kvasnička 59 6,45 5,18

14 Quido Vesecký 63 9,28 7,83

15 Marie Šustrová 71 4,09 3,21

poř. č. č.p. Jméno chovatele Zem. půda Kuřata Slepice Husy Krůty

1 4 Mrázková Anna 0,16 - 8 - -

2 8 Sláma Vojtěch 0,50 - 7 - -

3 12 Váňa Jan 7,76 20 30 8 -

4 13 Taks Jaroslav 8,29 40 31 16 -

5 16 Primus Jindřich 3,55 20 16 2 -

6 18 Najfus Jindřich 6,58 12 23 - -

7 20 Papež Prokop 6,70 20 26 13 -

8 22 Petrásek Josef 7,78 15 26 - -

9 26 Zhorný Václav 8,50 30 31 5 11

10 27 Mašek Jaroslav 6,71 - 20 - -

11 29 Pokorný Jan 0,70 - 13 - -

12 38 Vojna Václav 3,40 15 16 12 1

13 43 Macko Jan 1,30 10 11 - -

14 56 Jech František 8,93 53 33 15 -

15 59 Kvasnička Frant. 6,16 20 26 10 -

16 63 Vesecký Quido 9,39 30 20 10 -

17 42 Pudil Adolf 3,18 15 15 4 -

18 70 Veselka Josef 0,24 - 6 - -

19 71 Šustrová Marie 4,20 - 5 - -

20 72 Pořínská V. 0,25 - 10 - -

21 75 Šustr Ferdinand 0,50 10 26 - -

Celkem - 310 400 95 12

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Soukromý sektor.

poř. č. č.p. Jméno chovatele Skot z toho krávy prasata ovce kozy koně

1 4 Mrázková Anna - - 1 - 1 -

2 8 Sláma Vojtěch - - - 1 -

3 12 Váňa Jan 9 4 4 - 1 -

Vodovod ve školní budově.

V roce 1962 byl ve školní budově zhotoven vodovod. Voda je čerpána ze studny na školním dvoře darlingem. Voda je zdravotně závadná. Je jí užíváno jako vody užitkové. Pitná voda je donášena ze studny z parku, z které je vedena voda do zámku.

Akumulační kamna v č. p. 4.

Mrázek Stanislav č.p.4 zakoupil a instaloval v bytě akumulační kamna ( etážovákamna), kterými vytápějí čtyři místnosti. Jsou to první kamna toho druhu v obci.

Nové televizory.

V roce 1962 zakoupili nové televizory: Jech František č.p.56, Macko Jan č.p.43, Vobořilová Helena č.p.31, Hruška Jaroslav č.p.9.

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Soukromý sektor.

4 13 Taks Jaroslav 11 5 3 - 1 -

5 16 Primus Jindřich 9 4 - - - -

6 18 Najfus Jindřich 6 3 3 1 1 1

7 20 Papež Prokop 5 4 4 2 1 1

8 22 Petrásek Josef 7 4 4 - 1 1

9 26 Zhorný Václav 7 4 3 1 1 2

10 27 Mašek Jaroslav 4 2 1 - - 1

11 29 Pokorný Jan - - - - - -

12 38 Vojna Václav 4 3 2 - - -

13 43 Macko Jan 2 1 2 - - -

14 56 Jech František 9 4 4 1 1 -

15 59 Kvasnička Frant. 8 3 1 - - -

16 63 Vesecký Quido 10 4 3 4 - 1

17 42 Pudil Adolf 5 2 2 1 1 -

18 70 Veselka Josef - - 1 - -

19 71 Šustrová Marie 7 3 - - - -

20 72 Pořínská V. - - - - 1 -

21 75 Šustr Ferdinand - - 1 - 1 -

Celkem 103 50 39 10 12 7

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Bezzemci.

Poř. č. Č.p. Jméno chovatele Kuřata Slepice Husy Kachny Krůta

1 6 Vaněček Josef - 8 - - -

2 7 Strnad František 14 5 - 8 -

3 9 Hruška Jaroslav - 5 - - -

4 10 Vesecký Miloslav - 9 - - -

5 11 Jirků František - 13 - - -

6 14 Kouba Jindřich - 3 - - -

7 15 Papež František - 6 - - -

8 17 Koblic Boh. - 10 - - -

9 16 Primusová Božena - - - - -

10 21 Vesecký Augustin - 12 - - -

11 23 Dušková Marie - 12 5 - -

12 25 Papež Jan 10 4 - - -

13 28 Jech Václav - 8 6 - -

14 13 Bártová Marie - - - - -

15 34 Strnad Petr - 9 - - -

16 36 Krejčí Karel - 9 - - -

17 37 Šustrová Marie 15 10 - - -

18 39 Kříženecký Jan - 9 7 - -

19 40 Kohoutek Václav 15 8 2 - -

20 46 Kratochvíl Alois 7 8 5 - -

21 47 Jechová Antonie 10 10 - - -

22 51 Valeška František - 6 - -

Poř. č. č.p. Jméno chovatele skot celkem krávy pras. ovce kozy

1 6 Vaněček Josef - - 1 - 1

2 7 Strnad František - - 1 - 1

3 9 Hruška Jaroslav - - 1 - -

4 10 Vesecký Miloslav - - - - -

5 11 Jirků František - - 1 - 1

6 14 Kouba Jindřich - - - - 1

7 15 Papež František - - 1 - 1

8 17 Koblic Boh. - - 1 2 1

9 16 Primusová Božena - - - - -

10 21 Vesecký Augustin - - 1 1 1

11 23 Dušková Marie - - 1 - 1

12 25 Papež Jan - - - 2 1

13 28 Jech Václav - - 1 1 1

14 13 Bártová Marie - - 1 1 1

15 34 Strnad Petr - - 1 - 1

16 36 Krejčí Karel - - - - 2

17 37 Šustrová Marie - - 1 - 1

18 39 Kříženecký Jan - - 1 2 1

19 40 Kohoutek Václav 1 1 1 - 1

20 46 Kratochvíl Alois - - 1 - 1

21 47 Jechová Antonie - - - - 1

22 51 Valeška František - - 1 - 1

23 53 Novotný František 1 1 1 - -

24 55 Macková Anežka - - 1 - -

25 58 Švára František - - 1 3 3

26 77 Jahodník Ondřej - - 1 2 2

27 61 Novotný Alois 1 1 1 - -

28 66 Dufek František - .- 1 1 1

29 68 Albrecht František - - 1 1 1

30 76 Votava František - - 1 1 1

Celkem 4 4 24 12 27

Osoby trvale činné a pomáhající v zemědělství k 1.2.1962.

Držitelé půdy do 0,50 ha.

č.ř. č.p. jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

1 6 Sláma Vojtěch - - 2 1

2 70 Veselka Josef - - 1 -

3 72 Pořínská Vinc. - - 1 1

4 75 Šustr Ferdinand - - 2 1

Celkem 6 3

Držitelé půdy od 0,51 ha do 2,00 ha.

č.ř. č.p. Jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

celkem žen celkem žen

1. 29 Pokorný Jan - - 1 -

2. 43 Macko Jan - - 2 1

Celkem - - 3 1

Držitelé půdy nad 2 ha.

č.ř. č.p. Jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

celkem žen celkem žen

1. 12 Váňa Jan 2 1 - -

2. 13 Taks Jaroslav 2 1 1

3. 16 Primus Jindřich 2 1 - -

4. 18 Najfus Jindřich 2 1 2 1

5. 20 Papež Prokop 2 1 - -

6. 22 Petrásek Josef 3 1 - -

7. 26 Zhorný Václav 2 1 1 -

8. 27 Mašek Jaroslav 1 - - -

9. 38 Vojna Václav 2 1 - -

10. 42 Pudil Adolf 1 1 1 -

11. 59 Kvasnička František 3 2 1 1

12. 63 Vesecký Quido 3 1 1 1

13. 56 Jech František 3 2 - -

14. 71 Šustrová Marie 1 - 1 1

Celkem 29 14 8 4

Místní skupina Českosl. červeného kříže.

Místní skupina Československého červeného kříže má koncem roku 1962 – 34 členů.

Členové výboru:

Emanuel Tippman, předseda

Jaroslav Taks, jednatel, František Jech č.p.56, hospodář, František Jareš č.p.60, pokladník.

Místní odbočka ČSČK vykonala v obci sbírku ve prospěch Alžíru, která vynesla 162 Kčs.

Poradna matek.

Od 1. října 1962 vede v obci poradnu matek, která je ve škole, dětský lékař MuDr Buchal, ze zdravotního střediska v Pacově.Před tím do poradny dojížděl MuDr Stuchlík.

Stavební povolení č.p.43.

Jan Macko č.p.43 přistavěl k obytnému stavení od západní strany přístavek, ve kterém umístil garáž na auto, prádelnu, koupelnu a záchod.

V budově, v bývalé truhlářské dílně, zhotovil zděnou příčku a tím dílnu přeměnil na byt pro provdanou dceru.

Státní statek.

Státní statek postavil nový řezáč na dvoře při vchodu do dolní stáje.

Rozboření chléva u č.p.31.

Majitel č.p.31, Ladislav Bednář, rozbořil starý chlév, krytý šindelem, u tohoto stavení.

Rozboření stodoly u č.p.5.

Majitelka chalupy č.p.5, Klára Jechová, rozebrala dřevěnou stodolu u tohoto stavení.

Kulturní činnost rok 1962.

Společnost pro šíření politických znalostí v Pacově, uspořádala ve zdejší obci tyto přednášky:

18. ledna 1962 přednáška na thema „ Náboženství, kultura, morálka.“ Přednášela profesorka středně všeobecně vzdělávací školy v Pacově Býčková.

15. února 1962 přednáška „ O smyslu lidského života.“ Přednášel ředitel školy v Pacově Jan Havelka.

19. března 1962 přednáška „ O světových náboženstvích.“ Přednášela profesorka středně všeobecně vzdělávací školy v Pacově Anežka Chaloupková. Účast 7 osob.

21. ledna bylo vzpomenuto 38. výročí úmrtí V.I. Lenina.

K 14. výročí únorových událostí byl žactvu vysvětlen význam těchto událostí pro další vývoj života v naší republice.Žactvu byl promítnut diafilm „ Vítězný únor.“

K mezinárodnímu dni žen byla se žactvem nacvičena kulturní vložka, která byla předvedena na veřejné oslavě.

21. dubna 1962 bylo vzpomenuto kulturním pásmem v místním rozhlase 92. výročí narození V.I. Lenina.

Ke všem památným dnům škola připravila a předvedla v místním rozhlase kulturní pásma.

Maňáskové divadlo nebylo v tomto roce hráno, protože „ Pionýrský dům“ v Pacově odebral škole zapůjčené jeviště, které je v Pacově nevyužito, protože maňáskové divadlo nehrají.

V r. 1962 byly pořádány dvě taneční zábavy.

Promítnuto bylo 52 filmů, které navštívilo 2 832 návštěvníci. Průměrná návštěvnost jednoho představení je 54 osoby.

Učitelé na škole 1962 – 63.

Alois Morava, řed. školy.

Učitelé: František Jareš, Marie Koblihová – Kříženecká, Marie Truhlářová od 1.12.1962 za Aloise Moravu, který nastoupil dnem 31.11.1962 zdravotní dovolenou.

Počet žactva ve škol. roce 1962/63.

Na začátku školního roku 1962/63 bylo ve škole zapsáno 62 žáků ( 39 hochů, 23 dívek).Z místní obce je 10 dětí, z dětského domova 52 dětí.

Základní devítiletou školu ve Smil. Horách navštěvují 4 žáci, základní devítiletou školu v Pacově navštěvují 4 žáci, středně vzdělávací školu v Pacově navštěvuje 1 žákyně, hudební školu v Pacově navštěvuje 1 žákyně.

Místní lidová knihovna 1962.

Literatura: Stav k 31.12.1962 Přibylo Výpůjčky 1962

Naučná:

Spisy klasiků marximu – leninismu 105 - 17

ostatní společensko – politická 100 4 13

přírodovědecká 42 - 2

zemědělská 37 1 11

technická 4 - -

ostatní naučná 277 1 8

krásná 1000 12 585

pro mládež 338 16 347

Celkem knih 1903 34 983

Cena zakoupených knih r. 1962 – 517,90 Kčs.

Čtenářů celkem 75, z toho mládeže do 15 let 19. Výpůjček celkem 983.Průměr na jednoho čtenáře 13 půjčených knih.

V roce 1962 ubylo celkem 57 svazků. Byla vyřazena zastaralá zemědělská literatura.

Pomístní jména.

Pomístní jména obce Těchobuze, okres Pelhřimov, jsou v lístkovém materiálu Místopisné komise při Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd v Praze.

Zpráva o tom je ve „ Zpravodaji místopisné komise“ roč. 3, č. 2, r. 1962. Článek je uveden :

Marie Šlajsová: Bibliografie pomístních jmen, 3. část, str. 156 až 160.

Josef Dezort: Dějiny obce Těchobuze 2., rukopis ( str. 71 až 75).

Narození 1962.

20. ledna Petr Tichý č.p.29,

duben Václav Strnad č.p.34

12. června Pavel Hruška č.p.9

3. října Bohumil Matějů č.p.43

1. prosince Miloslav Pudil č.p.42

Úmrtí.

V roce 1962 zemřeli:

Antonín Kříženecký č.p.17, narozený 13.6. 1910 v Těchobuzi č.p.17, zemědělec, zemřel 13. února 1962.

Marie Pořínská č.p.72, rozená Jirků z Těchobuze č.p.11, naroz. 25.2.1876, vdova po státním zaměstnanci, důchodkyně, zemřela 21.9.1962.

Marie Mašková č.p.27, rozená Markvartová, narozená 21.5.1885 v Šimpachu č.p.22, zemřela

25.9.1962.

František Novotný č.p.61, narozený 7.10.1882 v Těchobuzi č.p.61, kovář, důchodce, zemřel 31.10.1962.

Josef Kouba, č.p.14, narozený v Těchobuzi č.p.44, samostatný řezník, důchodce, zemřel 25.12.1962.

Počasí 1962.

Rtuť teploměru 1. ledna stanula na nule. Do 11. ledna teplota kolem – 10°C, 12. – 14. ledna v noci teplota na nule, ve dne nad nulou, obleva.Od 15. do 18. ledna teplota noční kolem – 6°C, ve dne rtuť stoupá k nule. Od 22. do 25. ledna noční teplota kolem – 2 °C, ve dne nad nulou, obleva. 25. ledna je již bez sněhu, 26. ledna déšť, 28. ledna silné sněžení, 29. – 31. ledna noční teplota kolem – 10 °C.

Od 1. února noční mrazy pod – 10 °C. 5. února bouře s blesky, 7. února oteplení, denní teplota nad nulou, jasno, prolet včel. 8. února obleva, 13. února je již bez sněhu. 14. února silně sněží, 17. února silný a prudký vítr. Do konce měsíce noční teplota kolem – 5 °C, časté sněžení.

5. března teplý předjarní den, silný prolet včel. Až do 28. března noční teplota od – 3 °C do – 13 °C, denní teplota nevystoupla nad nulu, časté sněhové přeháňky. 29. 3. noční teplota na nule. 30. a 31. března déšť, sníh rychle taje.

V dubnu noční mrazíky pominuly a půda zvolna vysychá. 12. dubna státní statek prvně vyjel do pole smykovat. 14. dubna napadl sníh, který roztál až k večeru. Od 18. do 26. dubna denní teplota stoupá nad 20 °C. 27. dubna ochlazení, 28. až 30. dubna sněhové přeháňky.

Květen začal sněhovými přeháňkami. 2. května silně sněžilo. Vcelku byl květen dosti chladný. Chladné počasí bylo až do 9. června.10. června se oteplilo.

V červenci nebylo větších výkyvů. Žně začaly 14. srpna. Soukromí zemědělci začali sekat žito. 27. srpna státní statek začal prvně sklízet žito kombajnem. Celý srpen byl bez deště.

V září přicházely časté dešťové přeháňky.17. září pro nepříznivé počasí sečení kombajny zastaveno. 20. září státní statek dosekl dvěma kombajny žito a tím byly v obci ukončeny žně. 20. a 21. září ráno bílý mráz.

24. září začali ve státním statku sbírat brambory. Říjen byl suchý, většinou pěkné dni pozdního podzimu. Déšť přišel až 29. října. V noci z 31. října na 1. listopadu padal silně celou noc vlhký sníh. Nadělal značné škody na ovocných stromech, hlavně na zimních jabloních, které byly dosud olistěny. V lesích byly značné polomy. Počátek listopadu byl většinou mlhavý.Bylo bez sněhu, noční mrazíky kolem – 5 °C nastaly 16. listopadu a trvaly až do konce měsíce. Sníh napadl 20. listopadu. Prosinec ohlásil se většímy mrazy. 3. a 4. prosince klesla rtuť v noci na – 17 °C a až do 10. prosince pohybovala se teplota v noci kolem – 15 °C. Od 11. prosince do 19. prosince teplota kolem – 5 °C. 21. a 22. prosince – 16 °C, 23. a 24. prosince – 18 °C, 28. 12 – 24 °C, 29.12. – 21 °C, 30.12. -10 °C a 31.12. – 8 °C. 15. prosince silné sněžení při prudkém větru, který tvořil závěje. Ve dnech 18, 19, 20 a 26 silné sněžení. Vánoce byly bílé. Počasí v prosinci bylo značně nepříznivé. Vše nasvědčuje dlouhé a kruté zimě. Začíná se projevovat značný nedostatek pitné vody ve vesnici.

Pastouška č.p.32.

Dne 22. ledna 1962 odstěhovala se z č.p.32 ( pastouška) Antonie Kokštajnová. Byla to poslední obyvatelka pastoušky.

Seznam domácností a počet osob k 1.1.1962.

Číslo Číslo Jméno hlavy domácnosti Počet osob

řad. domu

1. 1. Tippman Emanuel 3

2. 3. Pokorná Františka 1

3. 4. Novotná Anna 1

4. 4. Mrázek Stanislav 5

5. 6 Vaněček Josef 1

6. 7. Strnad František 2

7. 8. Sláma Vojtěch 3

8. 9. Hruška Jaroslav 4

9. 9. Pachtová 1

10. 10. Vesecký Miloslav 4

11. 11 Jirků František 2

12. 12 Váňa Jan 4

13. 13. Taks Jaroslav 7

14. 14. Kouba Jindřich 6

15. 14 Kouba Josef 2

16. 15. Papež František 2

17. 16. Primus Jindřich 3

18. 17 Kříženecký Antonín 1

19. 17. Koblic Bohuslav 4

20. 18 Najfus Jindřich 2

21. 18 Hormandl Jiří 4

22. 19 Švárová Marie 2

23. 20 Papež Prokop 2

24. 21 Vesecký Augustin 2

25. 22 Petrásek Josef 3

26. 23 Dušková Marie 3

27. 25 Papež Jan starší 2

28. 25 Papež Jan mladší 4

29. 26 Zhorný Václav 3

30. 27. Mašek Josef 4

31. 28 Jech Václav 2

32. 29 Pokorný Jan 2

33. 29 Tichý Ladislav 2

34. 30 Mikula Jaroslav 1

35. 31 Vobořilová Helena 3

36. 32 Kokštajnová Antonie 1

37. 33 Moravec František 1

38. 33 Šafratová Marie 1

39. 34 Strnad Petr 4

40. 35 Zuzková Marie 1

41. 36 Krejčí Karel 2

42. 37 Šustr Bohumil 2

43. 38 Vojna Václav 2

44. 39 Kříženecký Jan 3

45. 40 Kohoutek Václav 2

46. 42 Pudil Adolf 6

47. 43 Macko Jan 2

48. 43 Matějů Bohumil 2

49. 44 Pudil František 1

50. 45 Procházka František 2

51. 46 Kratochvíl Alois 3

52. 47. Jechová Antonie 1

53. 47 Šimon Josef 4

54. 48 Jareš František 1

55. 49 Simandl Jindřich 4

56. 50 Škochová Božena 2

57. 51 Valeška František 1

58. 52 Kvasničková Anna 1

59. 53 Novotný František 3

60. 55 Macko Alois 5

61. 56 Jech František 6

62. 58 Švára František 2

63. 59 Kvasnička František 3

64. 60 Morava Alois 3

65. 61 Novotný František 3

66. 62 Buřičová Marie 1

67. 63 Vesecký Quido 3

68. 64 Vesecká Anna 2

69. 65 David Jan 3

70. 66 Dufek František 2

71. 68 Albrecht František 3

72. 68 Štaubr František 3

73. 70. Veselka Josef 3

74. 71 Šustrová Marie 2

75. 72 Pořínský Václav 2

76. 73 Švec Jindřich 1

77. 75 Šustr Ferdinand 2

78. 76 Votava František 2

79. 77 Jahodník Ondřej 3

Otevření hostince v č.p.18.

Dnem 15. února 1962 byla opět otevřena hospoda v č.p.18. Místo vedoucího převzal Jan Pokorný č.p.29, který má současně sběrnu kůží a peří.

Chřipková epidemie.

V měsíci únoru 1962 vypukla mezi dětmi chřipková epidemie, která postihla značnou část dětí. Onemocnění mělo lehký průběh a bylo bez komplikací. Z důvodu epidemie byly prodlouženy pololetní prázdniny na školách do 19. února 1962.

Jednání o sloučení Velký Ježov a Těchobuz.

Dne 6. března 1962 byla konána ve Velkém Ježově schůze, na které bylo jednáno o sloučení obcí Velký Ježov a Těchobuz se střediskem Velký Ježov. Zástupci zdejší obce Tippman Emanuel č.p.1 a Vesecký Miloslav č.p.10, s tímto návrhem nesouhlasili a protokol nepodepsali.

Poražení dubu u č.p.4.

Dne 23. dubna 1962 Stanislav Mrázek č.p.4 porazil na zahradě u cesty v „ Souhraždí“ dub, který měl v objemu prsní výšky 450 cm a nyl asi 390 let starý. Byl vyhnilý. Jen slabá blána na obvodu jej držela. Tento dub byl z nejstarších stromů ve zdejší obci. Poblíž č.p.4 stojí ještě jeden mohutný dub.

Změna majitele usedlosti č.p.17.

Podle usnesení státního notářství v Pelhřimově ze dne 28. května 1962 vkládá se na polovinu č.p.17 po zemřelém Antonínu Kříženeckém, Marii Kříženecké, provdané Koblihové.

Soukromě hospodařící zemědělci.

Soukromě hospodařící zemědělci byli pozváni dne 3. září 1962 na schůzi, na které byli přesvědčováni, aby vstoupili do socialistického sektoru. Přesvědčování nemělo kladného výsledku.

Úprava silnice Pacov – Těchobuz.

V měsíci září provedla správa státních silnic generální opravu silnice v úseku Pacov - Těchobuz.

Obecní vodovod.

Dne 15. března 1962 bylo konáno v Těchobuzi komisionelní řízení na stavbu obecního vodovodu za přítomnosti:

za odbor vodního hospodářství v Pelhřimově: Arnošt Černovský, vedoucí odboru,

za místní národní výbor v Těchobuzi: Bohumil Šustr, předseda

Miloslav Vesecký, člen rady, Jaroslav Taks, člen rady,

za státní lesy – závod Pacov: Jaromír Šaman,

za zájemníky ( přes jejichž pozemky vodovod povede):

Taks Jaroslav č.p.13, Mašek Jaroslav č.p.27, Najfus Jindřich č.p.18, Zhorný Václav č.p.26, Primus Jindřich č.p.16, Váňa Jan č.p.12,

za OHES, Pelhřimov: Jindřich Charouzek.

Zdůvodnění:

Projekt na vodovodu vypracoval Ing.Dr. Halada z Jihlavy v roce 1959.

Voda je jímána v prameništi vybudovaném v lesním porostu, který jest majetkem Českosl. státních lesů Pacov. Toto prameniště bylo zkolaudováno v r. 1950.

Spotřeba vody podle projektu činí pro den 83 560 litrů vody, což odpovídá minimální vydatnosti vodního zdroje 0,97 litru. Vydatnost jímací soustavy byla měřena závodem Vodotechna s výsledkem 1,14 litrů za vteřinu. Pod jímalištěm ve vzdálenosti cca 61 m jest navržena k vybudování odkyselovací stanice světlého půdorysu 2,5 m x 2,5 m s filtrační vrstvou 0,20 x 1,0 m vysokou, výškou nadržené 0,40 – 0,50 m vody nad filtrem, celkem výšky 1,90 m s vodní komorou sběrnou 2,50 x 0,60 m půdorysu z betonového zdiva.

Vodojem je navržen světlého čtvercového půdorysu 5m x 5m, při maximálním dodání 16l / sec.Přívodní řad do vodojemu je navržen z litin, hrdlového potrubí prům. 100 mm, délky 446 m, při spádu 10,96 m.

Hlavní zásobní řad z litinového potrubí ( hrdlového) světlosti 125 mm, délka 698 m z vodojemu, ve staničení 470 m napojen jest řad A, ve ve staničení 517 m připojen je nadzemní hydrant světlosti 80 mm, ve staničení 536 – 542 m podchází místní potok, ve staničení 512 m odbočuje odbočka 01, ve staničení 534 jest kolosvod a v ukončení ve staničení 692 jest nahražen další hydrant. V ukončení jsou napojeny řady C a D, ve staničení 593 jest napojen řad B. Řad A v délce 243 m, řad B v délce 529 m, řad C v délce 565 m, řad D dlouhý 158 m, řad E dlouhý 158 m, odbočky: 01 dlouhá 60 m, 02 dlouhá 88 m a odbočka 03 dlouhá 70 m.

Vodovod jde přes pozemky těchto majitelů:

1) Státní lesy – lesní závod Pacov: les č. par. 843/1.

2) Taks Jaroslav č.p.13 – parc. č. 845 les.

3) Mašek Jaroslav č.p.27 – 848 – role – stavba vodojemu, 860/2,861, 863, 864 – role.

4) Najfus Jindřich č.p.18, č.par. 851, role.

5) Zhorný Václav č.p.26, č. par.852, 62, 58,54 role.

6) Primus Jindřich č.p.16, č. par. 855 role.

7) Váňa Jan č.p.12, č. par. 860/1 role.

Na uvedené pozemky se vkládá věcné břemeno trpění stavby a zajištění možnosti přístupu za účelem provádění údržby a oprav vodovodního zařízení.

Změny proti projektu:

Pro nedostatek trubního materiálu projektovaného bude provedeno vodovodní přívodní a zásobovací potrubí ze skleněného potrubí v dimensích předepsaných projektem.

Z ocelových trubek bude proveden vodovodní řad A v celé délce, řad D, řad E a odbočky 01, 02, 03. Tyto změn se povolují.

Odbor vodního hospodářství okresního národního výboru v Pelhřimově schvaluje stavbu vodovodu.

Vydání na vodovod:

Rok 1961 skleněné roury 86 698,75 Kčs

Rok 1962:

Přeprava kovových spojek 125,40 Kčs

Doplatek na dovoz spojek 37,20

Dovoz skleněných rour 420,00

Řezivo na vodovod 1 174,15

Dovoz cementu 230,60

35q cementu 627,20

Dovoz písku 439,00

Dovoz písku 424,00

13,5 mkr. štěrkopísku 135,00

Přeprava písku 677,20

4,5 mkr. štěrkopísku 45,00

Doprava písku 570,50

Doprava písku 452,40

Střelivo Dambit 213,60

6 mkr. štěrkopísku 60,00

Bagrování rýh pro vodovod 10 306,00

4,5 mkr. štěrkopísku 45,00

Střelivo a rozbušky 90,60

Strojní hrnutí zeminy 9480,00

150 mčt. lepenky 690,00

850 kusů cihel na vodojem 280,50

Střelivo, rozbušky 40,95

750 kusů cihel 369,94

750 kusů cihel 247,50

Práce na vodojemu 2173,20

Daň ze mzdy 257,65

Práce traktorem ( státní statek) 413,80

Dovoz cementu 1061,10

5 kusů hydrantů 7454,50

85q cementu 1164,50

Cestné do Prahy ( J. Kouba, Berka) 311,40

Litinové trouby z Humpolce a Proseče

u Humpolce 17582,50

Dovoz železných trub z Čes. Budějovic 385,80

Dovoz litinových trub z Humpolce a

Proseče 1101,50

Celkem r. 1962 59 087,69

Tento obnos byl zaplacen z doplňkového rozpočtu obce.

Dne 1. července 1962 byla proměřována trasa na vodovod.

Dne 8. října 1962 začala strojní traktorová stanice v Pacově s výkopem vodojemu a příkopu pro hlavní vedení, od vodojemu k vesnici. Vodojem byl zhotoven v měsíci listopadu.

Budova lihovaru.

V měsíci říjnu 1962 byla dokončena demontáž strojního zařízení místního lihovaru. Všechny stroje byly odvezeny a budovy lihovaru předány do užívání farmě státního statku.

Primerní linka pro stát. statek.

Pro farmu státního statku byla v tomto roce zhotovena samostatná elektrická primerní linka.

Státní statek.

Od 1. ledna 1962 je farma státního statku, dosud patřící k Pacovu, samostatný stát. statek. Správcem je Jaroslav Hruška. Vedoucí polní skupiny Alois Musil.

Soukromě hospodařící zemědělci v r. 1962.

Číslo řad. Jméno zemědělce Č.p. Zem. půda ha Orná půda ha

1. Jan Váňa 12 7,85 5,90

2. Jaroslav Taks 13 8,60 7,03

3 Jindřich Primus 16 6,99 5,57

4 Jindřich Najfus 18 6,77 5,55

5 Prokop Papež 20 6,70 5,42

6 Josef Petrásek 22 7,78 6,83

7 Václav Zhorný 26 8,47 6,63

8 Jaroslav Mašek 27 6,28 4,81

9 Václav Vojna 38 3,64 2,77

10 Adolf Pudil 42 3,16 2,52

11 Jan Macko 43 1,30 1,09

12 František Jech 56 8,86 7,34

13 František Kvasnička 59 6,45 5,18

14 Quido Vesecký 63 9,28 7,83

15 Marie Šustrová 71 4,09 3,21

poř. č. č.p. Jméno chovatele Zem. půda Kuřata Slepice Husy Krůty

1 4 Mrázková Anna 0,16 - 8 - -

2 8 Sláma Vojtěch 0,50 - 7 - -

3 12 Váňa Jan 7,76 20 30 8 -

4 13 Taks Jaroslav 8,29 40 31 16 -

5 16 Primus Jindřich 3,55 20 16 2 -

6 18 Najfus Jindřich 6,58 12 23 - -

7 20 Papež Prokop 6,70 20 26 13 -

8 22 Petrásek Josef 7,78 15 26 - -

9 26 Zhorný Václav 8,50 30 31 5 11

10 27 Mašek Jaroslav 6,71 - 20 - -

11 29 Pokorný Jan 0,70 - 13 - -

12 38 Vojna Václav 3,40 15 16 12 1

13 43 Macko Jan 1,30 10 11 - -

14 56 Jech František 8,93 53 33 15 -

15 59 Kvasnička Frant. 6,16 20 26 10 -

16 63 Vesecký Quido 9,39 30 20 10 -

17 42 Pudil Adolf 3,18 15 15 4 -

18 70 Veselka Josef 0,24 - 6 - -

19 71 Šustrová Marie 4,20 - 5 - -

20 72 Pořínská V. 0,25 - 10 - -

21 75 Šustr Ferdinand 0,50 10 26 - -

Celkem - 310 400 95 12

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Soukromý sektor.

poř. č. č.p. Jméno chovatele Skot z toho krávy prasata ovce kozy koně

1 4 Mrázková Anna - - 1 - 1 -

2 8 Sláma Vojtěch - - - 1 -

3 12 Váňa Jan 9 4 4 - 1 -

Vodovod ve školní budově.

V roce 1962 byl ve školní budově zhotoven vodovod. Voda je čerpána ze studny na školním dvoře darlingem. Voda je zdravotně závadná. Je jí užíváno jako vody užitkové. Pitná voda je donášena ze studny z parku, z které je vedena voda do zámku.

Akumulační kamna v č. p. 4.

Mrázek Stanislav č.p.4 zakoupil a instaloval v bytě akumulační kamna ( etážovákamna), kterými vytápějí čtyři místnosti. Jsou to první kamna toho druhu v obci.

Nové televizory.

V roce 1962 zakoupili nové televizory: Jech František č.p.56, Macko Jan č.p.43, Vobořilová Helena č.p.31, Hruška Jaroslav č.p.9.

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Soukromý sektor.

4 13 Taks Jaroslav 11 5 3 - 1 -

5 16 Primus Jindřich 9 4 - - - -

6 18 Najfus Jindřich 6 3 3 1 1 1

7 20 Papež Prokop 5 4 4 2 1 1

8 22 Petrásek Josef 7 4 4 - 1 1

9 26 Zhorný Václav 7 4 3 1 1 2

10 27 Mašek Jaroslav 4 2 1 - - 1

11 29 Pokorný Jan - - - - - -

12 38 Vojna Václav 4 3 2 - - -

13 43 Macko Jan 2 1 2 - - -

14 56 Jech František 9 4 4 1 1 -

15 59 Kvasnička Frant. 8 3 1 - - -

16 63 Vesecký Quido 10 4 3 4 - 1

17 42 Pudil Adolf 5 2 2 1 1 -

18 70 Veselka Josef - - 1 - -

19 71 Šustrová Marie 7 3 - - - -

20 72 Pořínská V. - - - - 1 -

21 75 Šustr Ferdinand - - 1 - 1 -

Celkem 103 50 39 10 12 7

Soupis hospod. zvířectva k 1.7.1962. Bezzemci.

Poř. č. Č.p. Jméno chovatele Kuřata Slepice Husy Kachny Krůta

1 6 Vaněček Josef - 8 - - -

2 7 Strnad František 14 5 - 8 -

3 9 Hruška Jaroslav - 5 - - -

4 10 Vesecký Miloslav - 9 - - -

5 11 Jirků František - 13 - - -

6 14 Kouba Jindřich - 3 - - -

7 15 Papež František - 6 - - -

8 17 Koblic Boh. - 10 - - -

9 16 Primusová Božena - - - - -

10 21 Vesecký Augustin - 12 - - -

11 23 Dušková Marie - 12 5 - -

12 25 Papež Jan 10 4 - - -

13 28 Jech Václav - 8 6 - -

14 13 Bártová Marie - - - - -

15 34 Strnad Petr - 9 - - -

16 36 Krejčí Karel - 9 - - -

17 37 Šustrová Marie 15 10 - - -

18 39 Kříženecký Jan - 9 7 - -

19 40 Kohoutek Václav 15 8 2 - -

20 46 Kratochvíl Alois 7 8 5 - -

21 47 Jechová Antonie 10 10 - - -

22 51 Valeška František - 6 - -

Poř. č. č.p. Jméno chovatele skot celkem krávy pras. ovce kozy

1 6 Vaněček Josef - - 1 - 1

2 7 Strnad František - - 1 - 1

3 9 Hruška Jaroslav - - 1 - -

4 10 Vesecký Miloslav - - - - -

5 11 Jirků František - - 1 - 1

6 14 Kouba Jindřich - - - - 1

7 15 Papež František - - 1 - 1

8 17 Koblic Boh. - - 1 2 1

9 16 Primusová Božena - - - - -

10 21 Vesecký Augustin - - 1 1 1

11 23 Dušková Marie - - 1 - 1

12 25 Papež Jan - - - 2 1

13 28 Jech Václav - - 1 1 1

14 13 Bártová Marie - - 1 1 1

15 34 Strnad Petr - - 1 - 1

16 36 Krejčí Karel - - - - 2

17 37 Šustrová Marie - - 1 - 1

18 39 Kříženecký Jan - - 1 2 1

19 40 Kohoutek Václav 1 1 1 - 1

20 46 Kratochvíl Alois - - 1 - 1

21 47 Jechová Antonie - - - - 1

22 51 Valeška František - - 1 - 1

23 53 Novotný František 1 1 1 - -

24 55 Macková Anežka - - 1 - -

25 58 Švára František - - 1 3 3

26 77 Jahodník Ondřej - - 1 2 2

27 61 Novotný Alois 1 1 1 - -

28 66 Dufek František - .- 1 1 1

29 68 Albrecht František - - 1 1 1

30 76 Votava František - - 1 1 1

Celkem 4 4 24 12 27

Osoby trvale činné a pomáhající v zemědělství k 1.2.1962.

Držitelé půdy do 0,50 ha.

č.ř. č.p. jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

1 6 Sláma Vojtěch - - 2 1

2 70 Veselka Josef - - 1 -

3 72 Pořínská Vinc. - - 1 1

4 75 Šustr Ferdinand - - 2 1

Celkem 6 3

Držitelé půdy od 0,51 ha do 2,00 ha.

č.ř. č.p. Jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

celkem žen celkem žen

1. 29 Pokorný Jan - - 1 -

2. 43 Macko Jan - - 2 1

Celkem - - 3 1

Držitelé půdy nad 2 ha.

č.ř. č.p. Jméno zemědělce osoby trvale činné osoby pomáhající

celkem žen celkem žen

1. 12 Váňa Jan 2 1 - -

2. 13 Taks Jaroslav 2 1 1

3. 16 Primus Jindřich 2 1 - -

4. 18 Najfus Jindřich 2 1 2 1

5. 20 Papež Prokop 2 1 - -

6. 22 Petrásek Josef 3 1 - -

7. 26 Zhorný Václav 2 1 1 -

8. 27 Mašek Jaroslav 1 - - -

9. 38 Vojna Václav 2 1 - -

10. 42 Pudil Adolf 1 1 1 -

11. 59 Kvasnička František 3 2 1 1

12. 63 Vesecký Quido 3 1 1 1

13. 56 Jech František 3 2 - -

14. 71 Šustrová Marie 1 - 1 1

Celkem 29 14 8 4

Místní skupina Českosl. červeného kříže.

Místní skupina Československého červeného kříže má koncem roku 1962 – 34 členů.

Členové výboru:

Emanuel Tippman, předseda

Jaroslav Taks, jednatel, František Jech č.p.56, hospodář, František Jareš č.p.60, pokladník.

Místní odbočka ČSČK vykonala v obci sbírku ve prospěch Alžíru, která vynesla 162 Kčs.

Poradna matek.

Od 1. října 1962 vede v obci poradnu matek, která je ve škole, dětský lékař MuDr Buchal, ze zdravotního střediska v Pacově.Před tím do poradny dojížděl MuDr Stuchlík.

Stavební povolení č.p.43.

Jan Macko č.p.43 přistavěl k obytnému stavení od západní strany přístavek, ve kterém umístil garáž na auto, prádelnu, koupelnu a záchod.

V budově, v bývalé truhlářské dílně, zhotovil zděnou příčku a tím dílnu přeměnil na byt pro provdanou dceru.

Státní statek.

Státní statek postavil nový řezáč na dvoře při vchodu do dolní stáje.

Rozboření chléva u č.p.31.

Majitel č.p.31, Ladislav Bednář, rozbořil starý chlév, krytý šindelem, u tohoto stavení.

Rozboření stodoly u č.p.5.

Majitelka chalupy č.p.5, Klára Jechová, rozebrala dřevěnou stodolu u tohoto stavení.

Kulturní činnost rok 1962.

Společnost pro šíření politických znalostí v Pacově, uspořádala ve zdejší obci tyto přednášky:

18. ledna 1962 přednáška na thema „ Náboženství, kultura, morálka.“ Přednášela profesorka středně všeobecně vzdělávací školy v Pacově Býčková.

15. února 1962 přednáška „ O smyslu lidského života.“ Přednášel ředitel školy v Pacově Jan Havelka.

19. března 1962 přednáška „ O světových náboženstvích.“ Přednášela profesorka středně všeobecně vzdělávací školy v Pacově Anežka Chaloupková. Účast 7 osob.

21. ledna bylo vzpomenuto 38. výročí úmrtí V.I. Lenina.

K 14. výročí únorových událostí byl žactvu vysvětlen význam těchto událostí pro další vývoj života v naší republice.Žactvu byl promítnut diafilm „ Vítězný únor.“

K mezinárodnímu dni žen byla se žactvem nacvičena kulturní vložka, která byla předvedena na veřejné oslavě.

21. dubna 1962 bylo vzpomenuto kulturním pásmem v místním rozhlase 92. výročí narození V.I. Lenina.

Ke všem památným dnům škola připravila a předvedla v místním rozhlase kulturní pásma.

Maňáskové divadlo nebylo v tomto roce hráno, protože „ Pionýrský dům“ v Pacově odebral škole zapůjčené jeviště, které je v Pacově nevyužito, protože maňáskové divadlo nehrají.

V r. 1962 byly pořádány dvě taneční zábavy.

Promítnuto bylo 52 filmů, které navštívilo 2 832 návštěvníci. Průměrná návštěvnost jednoho představení je 54 osoby.

Učitelé na škole 1962 – 63.

Alois Morava, řed. školy.

Učitelé: František Jareš, Marie Koblihová – Kříženecká, Marie Truhlářová od 1.12.1962 za Aloise Moravu, který nastoupil dnem 31.11.1962 zdravotní dovolenou.

Počet žactva ve škol. roce 1962/63.

Na začátku školního roku 1962/63 bylo ve škole zapsáno 62 žáků ( 39 hochů, 23 dívek).Z místní obce je 10 dětí, z dětského domova 52 dětí.

Základní devítiletou školu ve Smil. Horách navštěvují 4 žáci, základní devítiletou školu v Pacově navštěvují 4 žáci, středně vzdělávací školu v Pacově navštěvuje 1 žákyně, hudební školu v Pacově navštěvuje 1 žákyně.

Místní lidová knihovna 1962.

Literatura: Stav k 31.12.1962 Přibylo Výpůjčky 1962

Naučná:

Spisy klasiků marximu – leninismu 105 - 17

ostatní společensko – politická 100 4 13

přírodovědecká 42 - 2

zemědělská 37 1 11

technická 4 - -

ostatní naučná 277 1 8

krásná 1000 12 585

pro mládež 338 16 347

Celkem knih 1903 34 983

Cena zakoupených knih r. 1962 – 517,90 Kčs.

Čtenářů celkem 75, z toho mládeže do 15 let 19. Výpůjček celkem 983.Průměr na jednoho čtenáře 13 půjčených knih.

V roce 1962 ubylo celkem 57 svazků. Byla vyřazena zastaralá zemědělská literatura.

Pomístní jména.

Pomístní jména obce Těchobuze, okres Pelhřimov, jsou v lístkovém materiálu Místopisné komise při Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd v Praze.

Zpráva o tom je ve „ Zpravodaji místopisné komise“ roč. 3, č. 2, r. 1962. Článek je uveden :

Marie Šlajsová: Bibliografie pomístních jmen, 3. část, str. 156 až 160.

Josef Dezort: Dějiny obce Těchobuze 2., rukopis ( str. 71 až 75).

Narození 1962.

20. ledna Petr Tichý č.p.29,

duben Václav Strnad č.p.34

12. června Pavel Hruška č.p.9

3. října Bohumil Matějů č.p.43

1. prosince Miloslav Pudil č.p.42

Úmrtí.

V roce 1962 zemřeli:

Antonín Kříženecký č.p.17, narozený 13.6. 1910 v Těchobuzi č.p.17, zemědělec, zemřel 13. února 1962.

Marie Pořínská č.p.72, rozená Jirků z Těchobuze č.p.11, naroz. 25.2.1876, vdova po státním zaměstnanci, důchodkyně, zemřela 21.9.1962.

Marie Mašková č.p.27, rozená Markvartová, narozená 21.5.1885 v Šimpachu č.p.22, zemřela

25.9.1962.

František Novotný č.p.61, narozený 7.10.1882 v Těchobuzi č.p.61, kovář, důchodce, zemřel 31.10.1962.

Josef Kouba, č.p.14, narozený v Těchobuzi č.p.44, samostatný řezník, důchodce, zemřel 25.12.1962.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze