Rok 1935

Kronikář

Já Alois Morava ,řídící učitel v Těchobuzi , zvolen jsem byl obecním kronikářem ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 3.3. 1935.

Narodil jsem se ve Strměchách , okrese pelhřimovském 3.6.1906. Měšťanskou školu navštěvoval jsem v Pelhřimově. Učitelský ústav vystudoval jsem v Čáslavi. Tři roky působil jsem na obecné smíš. škole dvoutřídní v Cejli. Zatímním správcem školy ustanoven jsem byl na jednotřídních školách v Mezné, Šimpachu a Bezděčně. Od 1.7.1934 ustanoven jsem byl def. říd. uč. na zdejší škole.

1935- 7.března

85. narozeniny p. přes. T.G.Masaryka

Tohoto dne dožil se pan president Dr.T.G.Masaryk 85. narozenin, věku vzácného, vyplněného prací pro lepší příští národa a státu československého,pro ideje demokratické a humánní, pro blahodárný mír světový.

Při schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 3. března, připomněl starosta obce p. Jos. Bárta zásluh p. presidenta o náš stát. Vybídl obecní zastupitelstvo, aby se plně zůčastnilo slavnosti konané ve škole.

Dne 6. března o 10. hodině dopolední shromáždili se občané a žáci ve vyzdobené třídě zdejší školy. Program vyplnili žáci písněmi, recitacemi, tanečky a scénami. O panu presidentovi promluvil jsem já. Přítomní byly většinou maminky účinkujících dětí. Z obec. zastupitelstva přítomen byl p. starosta se 3 členy.

Téhož dne večer sešel se sbor dobr. hasičů, občanstvo a žactvo na silnici u hostincep. Najfusa. V šichni v průvodu odešli na kopec „Kamenitý“, kde byla připravena hranice dříví.V 6 hodin 59 minut zazněl sborový signál. V 7. hodin zažehnuta hranice.V 7 hodin přednesl jsem projev čsl. hasič. p. presidentovi republiky. Karel Trpák, učitel, přednesl báseň od F.S Homolky „Stopami dějin“. Žákyně Marie Švárová, přednesla báseň Ant. Jaroše „České chalupy“.Po té zazpívány hymny.Slavnostní projev ukončil poděkováním všem přítomným velitel dobr. hasičů Josef  Kohoutek st.

1935- duben

Zalesnění obec. lesa

Na žádost starosty obce p. Josefa Bárty obdržela obec od lesního technického oddělení okres. úřadu v Německém Brodě 6000 kusů lesní sadby (smrků), za manipulační poplatek 12 Kč za 1000 stromků.

1934- prosinec

Rozmon. parního stroje v lihovaru

V noci, dosud neznámý pachatel , uvolnil šrouby parního stroje v družstevním lihovaru. Lihovarník Em. David, zpozoroval ,že chod stroje není normální a závadu ihned odstranil.

1935- 7. května

Úraz Josefa Krejči

Josef Krejča , pořadovník, vracel se opilý z Pacova. Bednářů kočí, navracející se rovněž z Pacova jej vzal na vůz. Cestou jej ztratil. Krejča pádem na zem ,utrpěl zlomeninu levé nohy.Odvezen byl do nemocnice v Pelhřimově.

1935- 8. května

Branci- věnce k pom. padlých

Branci, Josef Kohoutek, Josef Mašek, Alois Novotný, Prokop Papež, Josef Sláma, Karel Trpák a Jaroslav Vácha, při návratu od odvodu položili věnec k pomníku . pad. ve svět. válce. Za obec poděkoval jim starosta obce Josef Bárta. Říd. uč. A. Morava, v proslovu k nim objasnil význam vojska pro čsl. stát právě dnes, v tak neklidné době. Na  konci zahrána píseň“Hoši od Zborova“a státní hymny.

1935- 19. května

Volby do nár. shromáždění

V době předvolební uspořádány veřejná schůze strany republikánské, národ. soc. a lidové. Průběh jejich byl klidný.

Výsledek voleb jeví se následovně.

Do poslanecké sněmovny:

Odevzdáno obálek                      207

Mužů volilo                                104

Žen volilo                                    103

Platných hlasů                             205

Neplatných hlasů                            1

Obálek prázdných                           1

Do senátu:

Odevzdáno obálek                        189

Mužů volilo                                    95

Žen volilo                                       95

Platných hlasů                              186

Neplatných hlasů                             2

Prázdná obálka                                 1

Strany obdržely hlasů:

   do posl. sněm.          do senátu

Republikáni                                            84                                                78

Soc. demokraté                                      21                                                 19

Národ. soc.                                             34                                                 35

Lidová                                                    44                                                 38

Živnost.                                                  12                                                   8

Fašisté                                                      8                                                   7

Národ. sjednoc.                                        2                                                    1

1935- 26. května

Volby do okr. zastupitelstva

Vykonány volby do okresního zastupitelstva. Výsledek jeví se následovně:

Odevzdáno              195 obálek. Plat. hlasů      195.

Strany obdržely:

1. Republikánská strana                       81 hlasů

2. Čsl. soc. demokr.                             19 hlasů

3. Nár.social.                                        22 hlasů

4. Komunisté                                          3 hlasy

5. Str. lidová                                         53 hlasy

10.Živnost.                                             7. hlasů

20. Fašisté                                              3. hlasy

21.Národ.sjednocení                              7. hlasů

1935- 26.května

Volby do zastupitelstva

Odevzdáno                       195 obálek

Platných                           193

Neplatných                          2

Strany obdržely :

1.Republikánská                                    80 hlasů

2. Sociál. demokr.                                  18 hlasů

3.Národ. social.                                      28 hlasů

4.Komunisté                                             1 hlas

5.Lidovci                                                52 hlasů

6. Deutschen socialdemokratischen         1 hlas

10.Živnostníci                                          9 hlasů

22.Národní sjednocení                             1 hlas

24. Fašisté                                                3 hlasy

1935- květen

Sčítání stromů

Pro státní úřad statistický vykonán byl soupis ovocných stromů a keřů ku dni 1.května.

Jabloní                                             620

Hrušní                                             159

Třešní                                              279

Višní                                                 19

Švestek                                            217

Sliv                                                    63

Meruněk                                             8

Broskvoní                                         13

Vlašských ořechů                                5

   Celkem         1383

Keřů                                                 

Rybízu                                        66

Angreštu                                     58

   Celkem            124

 

Dr. Jos.Jan Frič,továr. na stroje měřící

1935 navštívil Těchobuz Dr. Josef Jan Frič z Prahy sběratel „Pamětí babičky Kavalírové“, aby si prohlédl památky Těchobuz a navštívil místa kde se jeho matka, dcera babičky Kavalírové, narodila.

 

Sérum proti zmijímu jedu.

Protože v parných letních dnech zdržuje se v lesních pasekách hodně zmijí a při sbírání lesních plodů může být někdo kousnut zakoupila obec od státního zdravot. ústavu ČSR v Praze, serum proti zmijímu jedu za 35 Kč. Uschováno bylo ve škol. lékárničce.

 

B. Steinbach, čest. občanem Těchobuze

Ve schůzi obecního zastupitelstva v Těchobuzi, konané dne 27. srpna 1935 byl jmenován p. Bedřich Steinbach, ředitel panství pacovského, čestným občanem obce Těchobuz, při jeho šedesátiletých narozeninách.Jmenovaný je lesním hospodářem obecních lesů.

 

Změny na pošt. úřadě.

Dne 12. března 1935 byl přeložen na vlastní žádost ze zdejšího pošt. úřadu Karel Dolista, pošt. exp. do Němčic u Volyně. Působil zde od 1. prosince 1929.Exp. místo zastupovala zatímně Anna Schestauberová do 23.května 1935, Marie Videmanová do 7.srpna 1935.Téhož dne převzal správu pošt. úřadu Josef Němec, pošt. exp.z Kos. Hory.

1935

Studně u Zhorných

Studně u Zhorných vyroubena byla betonovými zkružemi, zasazena do ní pumpa a přikryta betonovou deskou. Pro zdraví  občanů, kteří z této studně čerpají vodu, má toto opatření veliký význam, protože do této doby byla voda nabírána nádobami.

Vysazování stromů

 

Na silnici k Ježovu vysázeno bylo 27 třešní ze školky z Lukavce.

1935- 28. říjen

Státní svátek

Oslava státního svátku uspořádána byla dne 27. října 1935 v hostinci u Najfusů. Po proslovu říd. učitele vyplnili program žáci písněmi a recitacemi. Sehráno dětské divadlo „Hvězdička Svobody“ od J.S.Hanáka.

Pomník padlým

Pomník padlým byl ničen povětrnostními vlivy a proto byl opatřen s vrchu měděným plechem.

1935- 14. prosince

T.G.Masaryk vzdal se funkce prezidenta

Dne 14. prosince 1935 rozšířila se z Lán zpráva, že první president ČSR Tomáš G. Masaryk, vzdal se svého úřadu. Presidentského stolce vzdal se ten, jenž byl nazván vděčnými současníky Osvoboditelem. Odchází vůdce, jenž dovedl jasnou hlavou, vřelým srdcem a pevnou odhodlaností své vůle vésti náš národ v dobách nejhorších a nejtěžších onou úžasnou cestou revolučních vojáků k plnému vítězství. President míru a práce, jenž dovedl odvracet od našich hranic a naší svobody všechna nebezpečí času, jež přepadla Evropu v letech jeho odpovědné a nesnadné vlády. V Masarykovi odchází první president, věčně živý a podivuhodný symbol češství a evropanství.

1935- 18. prosince

Druhý president Dr. E. Beneš

Dne 18. prosince 1935 zvolen presidentem republiky nejbližší spolupracovník odcházejícího presidenta, mnohaletou budovatelskou prací osvědčený a světové vážnosti požívající státník

Dr. Edvard Beneš, kterého první president repub. sám též doporučil jako nejpovolanějšího pokračovatele.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze