Rok 1940

1939 -1940

Zima

Zima r. 1939 -1940 byla tuhá. Sníh napadal v prosinci 1939 na neumrzlou půdu. V lednu a únoru 1940 byly mrazy až 30 °C. Ve školách bylo přerušeno vyučování od 5. února – do 2. března. Koncem února nastala přechodná obleva, pak opět mrazy – 10°C až do 12. března, kdy začala prudká obleva, která vyvrcholila 14. března.

1.1,1940

Regulace potoka

Obecní zastupitelstvo se usneslo ve své schůzi konané dne 1.ledna 1940, aby byla provedena regulace potoka protékající obcí, zřízení betonového mostu a nad tímto mostem aby bylo zřízeno koupaliště pro dobytek. Podnět k této úpravě dal odstoupivší starosta obce Josef Bárta, za něhož bylo také provedeno komisionelní řízení dne 26.6.1938 vodotechnickým oddělením okresního úřadu v Táboře. Projekt k vypracování byl zadán Ing. O. Horáčkovi v Táboře.

 

Zákaz prodeje kávy

Vyhláškou předsedy vlády ze dne 15. 12.1939 byl zakázán od 1. ledna 1940 prodej kávy všeho druhu. Jedině může být prodávána na lékařský předpis jako lék.

28.1. 1940

Silnice Těchobuz - Mezilesí

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve schůzi konané dne 28. ledna 1940 na to, že v případě, že by obec Mezilesí rozhodla stavěti silnici z Mezilesí do Těchobuze, přikročí k této stavbě i Obec Těchobuz s podmínkou ,že obec Mezilesí na tuto silnici i v katastru obce Těchobuz dodá potřebný kámen. Silnice postavena nebyla.

 

Obecní rozpočet

Obecní rozpočet na rok 1940 byl stanoven následovně: 

Úhrn řádné potřeby                                    44 380 Kč

Úhrn řádné úhrady                                     38 727 Kč

Schodek rozpočtu                                         5 653 Kč

který bude uhrazen  100 procent. přirážkou k dani činžovní a 100 procent.k daním ostatním. Schodek školního rozpočtu je 9 000 Kč.

15.1. 1940

Soupis dojnic

Dne 15. ledna 1940 byl konán soupis dojnic pro povinné odvádění mléka a mléčných výrobků.

Namrzlé brambory

Následkem silných a nečekaných lednových mrazů (11. ledna -30°C), namrzly hospodářům brambory ve sklepech.

15.2.1940

Povinná dodávka vajec

Ke dni 15. února 1940 byl proveden soupis nosnic pro povinnou dodávku vajec. Chovatelé slepic musí ročně odvésti z jedné nosnice 60 vajec. V lednu 1 vejce, v únoru 3, v březnu 12, v červnu 12, v červenci 10, v srpnu 6 vajec.

 

Orientační tabulky

Dne 29. dubna 1940 byly postaveny u silnice nové orientační tabulky dvojjazyčné.

Zaoraná žita

Následkem tuhé zimy značně vyhynula ozimá žita. Některý hospodář musel zaorat až 80 procent zasetého ozimého žita. Zůstalo většinou jen to, které bylo seto pozdě na podzim.

1940- 6.5.

Radiopřijímač pro školu

Místní školní rada zakoupila pro školu radiový přijímač třílampový, značky „Mikrofona“, od firmy Jan Šustr, elektrotech. závod v Pacově. Tímto se děti naší školy zapojily do velké rodiny posluchačů školského rozhlasu. Žáci zdejší školy byli pozdraveni českým rozhlasem ve školní relaci dne 6. května 1940. Při této příležitosti poděkoval český rozhlas místní školní radě za zařízení školního rozhlasu.

1940- 12.září

Bouře

 V odpoledních hodinách dne 12. září 1940 přihnala se prudká bouře. V krátké době byla zem pokryta kroupami velikosti hrachu. Na některých místech kroupy ležely na zemi ještě druhý den.

1940- 26. října

První sníh

První sníh napadl 26. října 1940. Na polích bylo ještě hodně řepy, i brambory byly ještě nesebrané, ozimy dosud nezasety. Na některých stromech bylo ještě listí, takže sníh způsobil mnoho polomů.

1940- 1.9.

Počet žactva

Počet žactva na počátku školního roku je 45. Měšťanskou školu navštěvuje 5 žáků.

Dvojjazyčné nápisy

V tomto roce nařízeny dvojjazyčné nápisy na školních budovách, i tabulky označující jednotlivé místnosti.

Úroda -1940

Úroda chlebového obilí byla malá. Obilí vyhynulo pod vrstvou sněhu. Léto bylo chladné, obilí dlouho zrálo. Protože rok 1940 byl neúrodný, začalo se silně slídit po obilí. Místní komise a zástupci okresního úřadu rozepsaly dodávky obilí na jednotlivé zemědělce. Kdo obilí neměl, rozpis nepodepsal. U těchto zemědělců následovaly domovní prohlídky. Obilí se schovávalo v různých skrýších doma i mimo domov.

 

Samozásobitelské dávky

Samozásobitelská dávka na osobu a měsíc byla 20kg tvrdého obilí do 1.10.1940. Od 1. října 1940 snížena samozásobitelská dávka na 17 kg, od 1. listopadu na 16 kg žita a pšenice dohromady. Dokud zemědělec nesplnil dodávkovou povinnost, nesměl šrotovat krmné obilí.

 

Zaplombování šrotovníků.

Dne 15. listopadu 1940 byl zaplombován šrotovník u Karla Bednáře čp. 10 a v lihovaru.

Mzdy lesních dělníků

Mzdy lesních dělníků v obecním lese: muži 20 Kč, ženy 15 Kč denně.

 

Ceny

Cena másla odváděného do mlékárny činila na jaře 1940 – 20 Kč, v létě 25 Kč. Mlékárenské máslo prodávané na lístky se platilo na jaře 25 Kč, v létě 31 Kč za 1 kg.

Mléko od hospodáře bylo vykupováno za 1,90 Kč za 1 l.

Husy byly prodávány za 120 Kč, později za 85 Kč, koncem října za 105 Kč za kus.

Kachny na podzim prodávány za 35-50 Kč za kus.

Cena sušených prašivek 20-30 Kč za 1kg. Prašivky byly nazývány všechny houby jedlé i nejedlé, které byly sušeny a prodávány.

Hovězí dobytek se prodává za 3,50 Kč až 9,20 Kč,podle jakosti.

Vepřový dobytek se prodával za 8,20 Kč až 10,20 Kč, podle jakosti.

Dobytek smí se prodávat pouze na váhu, ne odhadem „kupecky“.

Cena medu, který včelař prodává přímo spotřebiteli 23 Kč až 26 Kč.

V obchodech se med prodává za 30 Kč.

Kolik bylo v obci vypito piva.

Hostinec u Najfusů.

lahvové světlé 10°                19hl 50l

lahvové černé 12°                   3hl 15l

sudové              10°                33hl 25l

celkem                                    55hl 90l

Hostinec Novotný  čp 53

lahvové světlé 10°                     30hl 70l

lahvové černé 12°                        1hl 40l

sudové 10°                                 33hl 0l

celkem                                         65hl 10l

celkem v obci      121hl.

Zalesňování obecního lesa

 

V obecním lese bylo vysázen 7 000 kusů smrkových sazenic.

 

Těžba v obecním lese.

V obecním lese bylo zpracováno 400m kub. dřeva. Bylo prodáno firmě Adam v Obratani. Cena dříví 135- 245 Kč za m kub.

 

Odporažený dobytek u místních řezníků.

Josef Kouba čp.14 odporazil: 35 vepřů, 75 telat, 20 kusů hovězího dobytka, 7 koz.

Jaroslav Kaňka čp.50 odporazil : 21 vepřů, 14 telat, 8 kusů hovězího dobytka.

Dodávky.

Předpis dodávek v r. 1940 byl: 120q chlebového obilí, 122q ječmene, 452q ovsa, 22q sena.

 

Stavby.

Velkostatek rozbořil čp.4 fořtovnu a na tomto místě postavil dvojdomek. Byly to byty deputátníků. Rovněž velkostatek opravil deputátnický domek čp. 65.

František Kvasnička čp. 59 postavil novou kůlnu.

Jindřich Najfus čp. 18 postavil nové stáje.

Oprava obrazu v kapli.

Obecní zastupitelstvo se usneslo ve schůzi konané dne 3. listopadu 1940 dáti opravit obraz na oltáři hřbitovní kaple. Tato práce byla svěřena malíři Karlu Krejčímu, který byl tohoto času ubytován v Těchobuzi čp. 52. Oprava tato byla provedena za 2 500 Kč.

 

Prodej obecních pozemků.

Obecní zastupitelstvo odprodalo část pole pod hřbitovem podél silnice na stavbu Jaroslavu Kaňkovi čp. 50, Janu Veseckýmu z Prahy, Janu Papeži z Těchobuz čp.20 a Janu Šustrovi, elektrikáři z Pacova.

 

Narození -1940

11.3. Marie Kříženecká čp. 17

22.9. Václav Procházka čp.2

14.12. Adolf Dufek čp. 66

 

Úmrtí

27.2. František Jirků čp. 11 – 72 roků

 

Divadlo

Mládež sehrála dne 31.12. 1940 divadelní představení „Živý nebožtík“.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze