Rok 1961

Počasí.

V lednu bylo počasí mírné. Do 8. ledna byly mrazy kolem – 7 °C. Od 9. do 15. ledna byla nejnižší teplota – 14 °C . 18. a 19. ledna klesl teploměr na – 19 °C, v době od 23. ledna teplota kolem – 15 °C, nejnižší 26. a 28. ledna – 16 °C.

Do 5. února nejnižší teplota – 6 °C, od 6. do 12. února teplota kolem – 3 °C, 9. února nastala obleva, 11. února pěkný den, první prolet včel. Od 13. do 19. února i noční teplota nad nulou, 17. února silný prolet včel. Toho dne také přilétli špačci. Do konce února mírné noční mrazíky. Dne 27. února počaly první jarní práce. Na polích státního statku se vláčí. 28. února Silvestr Šustr č.p.71 sil ozimé žito. V tomto případě je agrotechnická lhůta setí ozimů hodně zpožděna.

Od 1. března noční mrazíky kolem – 3 °C, ve dne teplota nad nulou. 5. března v poledne ve stínu teplota + 12 °C, 8. března + 14 °C. OD 11. března noční teplota nad nulou a dešťové přeháňky. 4. března vyrašily v parku keře bezu černého. 18. března večer první bouře s prudkým deštěm. V době od 20. března do konce měsíce ochlazení. Rtuť klesá pod nulu a dostavily se sněhové přeháňky.

Počátkem dubna bylo několik teplých dnů. 6. dubna vystoupila denní teplota na + 18 °C, 7. dubna na + 20 °C. Ochlazení nastalo 8. dubna. Denní tisk přinesl tuto zprávu: „ Včera jsme psali o čtvrtku ( tj. 6.4. ), jako o nejteplejším dubnovém dni za posledních 86 let, ale pátek ( tj. 7.4. ) ho ještě překonal. Od r. 1775 teprve v pátek 7. dubna 1961 naměřilo Klementinum 24,8 °C. V Hostomicích pod Brdy se přihřáli ještě více – ve dne 27 °C a v noci dokonce 16 °C – jako v parném létu. Konec dubna a počátek května byl chladný. 16. května klesla noční teplota na – 3 °C, 19. května byla teplota v noci na nule.

Od 2. června do 13. června bylo deštivo. Posečené seno hnilo na loukách. 22. června přišla silná bouře s krupobitím. Od 23. června zlepšení počasí. Žně začaly 25. července, kdy státní statek začal sklízet řepku kombajnem.

17. srpna státní statek začal sklízet žito kombajnem. V srpnu přicházely časté deště, které žňové práce značně zpomalovaly. 9. září státní statek dosekl kombajnem žito, 18. září domlátili ve státním statku oves a tím dnem byly ukončeny žně. Od 15. září do 21. září krásné letní dni. I říjen byl v celku příznivý. Z 11. na 12. listopadu napadl první sníh. Noční mrazy začaly od 20. listopadu. 21.,22. a 23. listopadu byl noční mráz – 10 °C. Od 27. listopadu až do 13. prosince i noční teploty nad nulou. 5. prosince denní teplota + 15 °C. Mrazy nastaly od 14. prosince, kdy bylo v noci – 10 °C, 17. prosince již – 20 °C, 24. prosince – 25 °C, Ke konci měsíce zmírněných mrazů. Sníh začal padat na zmrzlou půdu 16. prosince. Vánoce byly bílé.

Soupis hospodářských zvířat k 1. lednu 1961.

Druh zvířat soukromí zemědělci

od 0,11 do 0,50 ha 0,51 do 2,00 ha nad 2 ha bezzem úhrn

slepice a kohouti 194 136 469 61 860

husy a houseři - 3 13 - 16

kachny a kačeři 4 - 2 - 6

krůty a krocani - - - 2 2

prasata 16 11 62 7 96

skot 4 5 129 1 139

koně a hříbata - - 11 - 11

kozy a kozli 21 7 12 2 22

ovce a berani - - 17 1 18

Zatmění slunce.

Dne 15. února 1961 bylo zatmění slunce. Bylo dobře viditelné i bez skla. Přirozenou clonu tvořila mlha.

Rozpis dodávek soukromého sektoru rok 1961.

Jméno zemědělce č.p. zeměd. orná skot pras.kg drůbež vejce mléko

půda ha půda ha kg kg kusů litrů

1. Pokorná Františka 3 1,87 1,03 112 103 6 396 964

2. Váňa Jan 12 7,78 5,78 536 417 30 2225 4014

3. Taks Jaroslav 13 8,28 6,65 566 445 30 2560 4272

4. Primus Jindřich 16 7,75 6,16 513 405 30 2371 3895

5. Najfus Jindřich 18 6,44 5,53 431 344 20 2129 3495

6. Švárová Marie 19 0,80 0,46 - - - 177 412

7. Papež Prokop 20 6,70 5,42 457 358 20 2086 3460

8. Petrásek Josef 22 7,78 6,83 536 418 30 2629 4014

9. Zhorný Václav 26 8,50 6,88 580 458 30 2658 4386

10. Mašek Jaroslav 27 6,71 5,30 497 359 20 2040 3462

11. Jech Václav 28 5,34 4,04 370 283 - 1555 2755

12. Strnad Petr 34 1,36 0,50 81 74 4 193 701

13. Vojna Václav 38 3,41 2,54 234 187 10 977 1759

14. Kohoutek Václav 40 0,60 0,60 - - - 231 309

15. Pudil Adolf 42 2,89 2,38 205 160 10 1027 1491

16. Macko Jan 43 1,30 1,09 78 71 4 423 670

17. Pudil František 47 0,58 0,58 - - - 228 -

18. Jech František 56 8,94 7,54 616 481 30 2902 4613

19. Kvasnička František 59 6,17 4,94 395 330 20 1905 3183

20. Vesecký Quido 63 9,39 7,92 648 506 30 3059 4845

21. Šustrová Marie 71 4,25 2,83 290 234 10 1089 2193

22. Pokorný Jan 29 0,70 0,50 - - - 193 -

Jméno zemědělce č.p. žito q ječmen q oves q brambor q seno kg

1. Pokorná Františka 3 - - - - -

2. Váňa Jan 12 16 0,72 2,60 100 149

3. Taks Jaroslav 13 17 0,80 2,61 113 150

4. Primus Jindřich 16 18 0,76 2,75 105 147

5. Najfus Jindřich 18 16 0,68 2,49 94 127

6. Švárová Marie 19 - - - - -

7. Papež Prokop 20 15 0,67 2,45 92 130

8. Petrásek Josef 22 19 0,84 3,09 116 149

9. Zhorný Václav 26 20 0,85 3,09 117 163

10. Mašek Jaroslav 27 15 0,65 2,39 90 130

11. Jech Václav 28 12 0,50 1,81 69 102

12. Strnad Petr 34 - - - - -

13. Vojna Václav 38 7 0,33 1,15 44 66

14. Kohoutek Václav 40 - - - - -

15. Pudil Adolf 42 6 0,31 1,10 46 58

16. Macko Jan 43 - - - - -

17. Pudil František 44 - - - - -

18. Jech František 56 20 0,90 3,05 127 171

19. Kvasnička František 59 15 0,62 2,25 84 119

20. Vesecký Quido 63 23 0,97 3,56 134 181

21. Šustrová Marie 71 8 0,36 1,27 48 162

22. Pokorný Jan 29 - - - - -

První kosmonaut SSSR.

Dne 12. dubna 1961 sovětská kosmická loď Vostok s prvním kosmonautem světa majorem Jurijem Alexejevičem Gagarinem obletěla zeměkouli a přistála v určené oblasti SSSR. Byl to triumfální úspěch sovětské vědy a techniky, úspěch celého lidstva.

Světová veřejnost označila tento čin za největší událost dvacátého století. Let prvního kosmonauta trval celkem 108 minut.

Komise místního národního výboru. Reonganisace.

Místní národní výbor na plenární schůzi konané dne 27. dubna 1961 usnesl se reonganisovat komise místního národního výboru.

1) Komise finanční, plánovací a výstavby.

Navrženi a schváleni:

poslanci místního národního výboru Taks Jaroslav č.p.13, Kouba Jindřich č.p.14, Morava Alois č.p.60.

Členové z občanů: Kříženecký Antonín č.p.17, Papež Bohuslav č.p.65.

Předsedou zvolen Taks Jaroslav.

2) Komise zemědělská:

Poslanci míst. nár. výboru: Jech František č.p.56 zvolen předsedou, členové: Vesecký Miloslav č.p.10, Novotná Jaromíra č.p.61.

Členové z občanstva: Hruška Jaroslav č.p.9, Šustr Ferdinand č.p.75.

3) Komise školská a kulturní:

Poslanci míst. nár. výboru: Tippman Emanuel č.p.1, zvolen předsedou. Dále zvolena Macková Anežka č.p.55.Z občanů zvoleni: Papežová Miluše č.p.65.

4) Komise bezpečnostní:

Poslanci: Veselka Josef č.p.70 zvolen předsedou. Dále zvoleni: Váňová Antonie č.p.12. Z občanů: Valeška František č.p.51.

Výsadba parku. 1961.

Správce zámeckého parku Emanuel Tippman vysázel s chovanci dětského domova v zámeckém parku na jaře 1961 50 jedlí, 20 borovic, 100 buků, 20 topolů, 10 olší a 40 keřů pámelníku.

Poštovní úřad.

Telefonní linky z místního poštovního úřadu do Zadní Stříteže, Pojbuk, Blatnic, Radostovic a Bradáčova byly odpojeny, sloupy vyndány ze země a tyto vesnice zapojeny na ústřednu v Mladé Vožici.

Místní národní výbor protestoval dne 15.5.1961 proti rušení telefonní ústředny na poštovním úřadě v Těchobuzi. Okresní správa spojů v Pelhřimově oznámila, že na telefonní trati Pacov – Těchobuz je prováděna rekonstrukce pro zřízení automatické telefonní ústředny.

Po odpojení uvedených vesnic má ústředna v Těchobuzi 9 účastníků.

Prodej chalupy č.p.45.

Vdova po Josefu Papežovi, Antonie Papežová, která bydlí u své dcery v Babčicích, prodala dne 20.5.1961 chalupu v Těchobuzi č.p.45 Františku a Elišce Procházkovým za 4 500 Kčs, bez polí. Právo vlastnické je zapsáno každému jednou polovinou. Procházkovi byli v této chalupě v nájmu. Pole jsou včleněna do státního statku. Nový majitel pracuje v papírně v Pacově.

Májové pobožnosti.

Tohoto roku 1961 byly konány posledně „ májové pobožnosti“ v kapli sv. Jana. Tyto pobožnosti vedl Václav Vojna č.p.38.

Hospodářsko technická úprava pozemků 1961.

Při hospodářsko – technické úpravě pozemků v r. 1961 byli vzati do státního statku následující zemědělci:

Václav Jech č.p.28 – výměra zemědělské půdy 5,34 ha.

Františka Pokorná č.p.3 – výměra zemědělské půdy 1,87 ha.

Jindřich Najfus č.p.18 byl vzat do statku, ale rozhodnutím závodní organisace KSČ byl odmítnut a národním výborem mu bylo nařízeno, že musí nadále soukromě hospodařit.

Zemědělcům, kteří vstoupili do státního statku, byly do tohoto roku ponechány záhumenky ve výměře 0,50 ha, na kterých soukromě hospodařili. V tomto roce na podzim jim byly odebrány a začleněny při hospodářsko – technické úpravě do honů státního statku.

Filmaři v Těchobuzi.

V září t.r. přijeli do Těchobuze filmaři natočit záběry zámku s parkem, kde našel útočiště profesor Bernard Bolzano po vypovězení z university. Když shlédli příjezd k zámku vedle zvonice, kde je hnojiště a odkud vytéká močůvka po cestě až k potoku, znechuceni se odvrátili a z

Těchobuze odjeli na Blatnice, kde filmovali záběry s rybníky.

Zlomená lípa.

Dne 7. října 1961, při silném větru, byla zlomena lípa na „Ohradě,“ první při vjezdu do dvora. Tato lípa byla již po třetí takto postižena.

Hostinec č.p.18.

Vedoucí hostince „Jednota“ Marie Hormandlová – Najfusová, vzdala se pro nemoc vedoucího místa. Hostinec byl uzavřen. Pro pivo jezdí z Těchobuze do Velkého Ježova.

Pětiletý plán akce „Z“.

V třetím pětiletém plánu v létech 1961 až 1965 jsou v akci „Z“ plánovány následující práce:

1961 dokončení obecního vodovodu – rozpočet 200 000 Kčs, a státní statky 160 000 Kčs.

1962 dokončení kanalizace, rozpočet 10 000 Kčs.

1963 požární věž k sušení hadic – rozpočet 5 000 Kčs.

1964 asfaltování cesty ke škole a provedení kanalizace této části – rozpočet 10 000 Kčs.

1965 zřízení koupaliště u hřiště v parku – rozpočet 25 000 Kčs.

Českoslov. červený kříž.

Místní skupina Českoslov. červeného kříže konala výroční schůzi dne 26. ledna 1961, při které byl zvolen nový výbor:

Papežová Miluše č.p.65, předseda

Morava Alois č.p.60, místopředseda

Taks Jaroslav č.p.13, jednatel

Jareš František, pokladník

Zástupci do obvodového výboru Papežová Miluše, Taks Jaroslav.

Výbojkové osvětlení.

V listopadu 1961 bylo v obci instalováno výbojkové osvětlení, které bylo pořízeno z doplňkového rozpočtu nákladem 14 792,62 Kčs.Výbojková světla prvně zazářila podél silnice dne 27. listopadu.

Obecní vodovod.

V tomto roce byly zakoupeny a dovezeny skleněné vodovodní roury a spoje na obecní vodovod v ceně 86 698,75 Kčs.Tento materiál byl uskladněn v obecním špejcharu.

Úmrtí.1961

27. února 1961 zemřela Marie Rohelová, u své dcery Miluše Papežové č.p.65, bytem v Sezimově Ústí, narozená 24.7.1903 v Sezimově Ústí.

13. dubna 1961 zemřel nejstarší občan obce Adolf Pudil č.p.42, narozený v Těchobuzi č.p.44

dne 15. února 1874.

8. srpna 1961 zemřela Nevšímalová Anna, narozená 20.9.1895, bytem u své dcery, provdané Novotné č.p.61.

11. října 1961 zemřel Josef Pokorný, č.p.3, narozený 8. května 1893.

Odstěhování.

V září 1961 odstěhoval se Bohuslav Papež č.p.65, bývalý správce lesního družstva Zhořec s rodinou do Březové okres Sokolov.Jeho manželka Miluše, rozená Rohelová vyučovala na zdejší škole od 1.9.1952 do 31.8.1961.

Přidělení bytu.

Rada místního národního výboru ve schůzi 18.7.1961 přidělila byt v č.p.31 Heleně Vobořilové ze Zadní Stříteže, která žije ve společné domácnosti Jaroslava Mikuly č.p.30.

Akce Z 1961.

Plán akce Z v r. 1961 nebyl splněn. Měl být dokončen obecní vodovod.

Úprava místnosti pro místní lidovou knihovnu.

Započato bylo s úpravou místnosti pro místní lidovou knihovnu v č.p. 48, za úřadovnou místního národního výboru.Za tuto práci bylo vyplaceno 144,- Kčs.

Volby soudců.

V neděli 3. prosince 1961 byly provedeny u nás volby soudců okresních soudů.

Volby soudců jsou důkazem neustálého rozšiřování účasti občanů na řízení správě státu. V našem socialistickém státě v popředí činnosti soudů stojí především výchovná stránka jejich práce.Pro volby soudců byli navrženi a zvoleni:

1) Soudce z povolání Miroslav Hložek, původním povoláním dělník, vyučený obuvníkem, předseda okresního soudu v Pelhřimově, bytem Zruč nad Sázavou, stár 36 roků. Obdržel 159 hlasů z celkového počtu voličů 159, zapsaných ve voličských seznamech obce.

2) Soudci, kteří svoje zaměstnání vykonávají vedle svého povolání:

a) Josef Vacek, úředník, Pacov, pracuje v Kozaku, je členem KSČ, velmi dobrý soudce z lidu, stár 43 roky, obdržel 159 hlasů, ze 159 zapsaných voličů.

b) František Hlásek, rodem z Jetřichovce, bytem v Pacově, pracuje ve strojírnách potravinářského průmyslu jako dělník, je členem KSČ, ve funkci soudce z lidu se osvětčil, stár 31 roků, obdržel 159 hlasů.

V Těchobuzi byl střed okrsku, do kterého patřily obce Velký a Malý Ježov, Mezilesí a Salačova Lhota.

Úprava obytných místností

č.p.25

Janu Papeži č.p.25 povolena výměna okna, zhotovení příčky a nové podlahy.

č.p.50

Boženě Škochové č.p.50 povolena výměna dvou oken, zřízení obývací místnosti a koupelny ze stáje.

č.p.20

Prokopu Papežovi č.p.20 povolena výměna 4 oken, zhotovení nového komínu, vnitřní úprava příček, zhotovení nového stropu a cihlových zdí ve štítě a do dvora u velké místnosti. Tyto zdi byly dosud z trámů.

č.p.17

Antonínu Kříženeckému č.p.17 povoleno zřízení nového rákosového plotu, obezdění obvodového zdiva uvnitř na ¼ cihly, zhotovení dvou příček, vyzdění nového komínu, usazení nového okna, dřevěné schody na půdu, betonová podlaha v síni a spíži.

č.p.4

Stanislavu Mrázkovi č.p.4 povolena přístavba zástřešku ( verandy).

č.p.61

Aloisu Novotnému č.p.61 povoleno zřízení nové koupelny.

č.p.18

V sále hostince č.p.18, který je ve správě národního výboru, bylo zařízeno nové osvětlení.

Místní národní výbor povolil Boženě Škochové č.p.50 zhotovit ve hřbitovní zdi u silnice výklenek pro urny.

Kulturní činnost 1961.

K 13. výročí únorového vítězství pracujícího lidu proběhly tyto akce: recitační pásmo předvedli žáci ve škole a v místním rozhlase.Žactvu byl promítnut diafilm k 13. výročí únorového vítězství.

K mezinárodnímu dni žen nacvičili učitelé se žáky pásmo písní, básní a tanečků. Projev na slavnostní schůzi pronesl s. Josef Šimon, úředník okresního národního výboru. Kulturní pásmo bylo vysíláno místním rozhlasem.

9. března 1961 přednášel na veřejné schůzi Ing. Doležal, vedoucí traktorové stanice v Pacově na thema „Mechanizace zemědělských prací ve třetí pětiletce“.

Dne 25. a 26. března sehrály děti dětského domova pohádku „ O chaloupce z marcipánu“. Hru nacvičila vychovatelka Marie Holická.

K slavným májovým dnům připravili žáci holubičky, roznesli je do rodin, provedli úklid na návsi a kolem školy, školní budovu slavnostně vyzdobili. 1. máje se zúčastnili občané a školní mládež v Pacově.

K 40. výročí založení KSČ byla pořádána slavnostní besídka, při které noví pionýři složili slib.Promítnut byl diafilm „40 let bojů za práva pracujících.“

Dne 18.9. veřejná schůze „ O mezinárodní situaci.“Přednášel s. Stanislav Mrázek.

Dne 16.11. přednáška „ Člověk poznává zákonitosti přírody.“ Přednáší učitel Cyril Čech z Pacova.

Dne 14.12. přednáška na thema „ Proč se lidé bojí.“ Přednáší František Rašek, učitel z Pacova.

Pořádáno 46 filmových představení o průměrné návštěvnosti 36 osob, které pořádala osvětová beseda a Svaz přátelství s SSSR.

Nový správce osvětové besedy.

Dosavadní správce osvětové besedy Alois Morava, vzdal se pro nemoc této funkce. Rada místního národního výboru ve schůzi konané dne 18.7.1961 jmenovala správcem osvětové besedy učitele zdejší školy Františka Jareše.

Dějiny Těchobuze 2. díl.

V roce 1961 ukončil p. Josef Dezort práce na 2. díle „ Dějin Těchobuze,“ kde je podrobná historie 64 těchobuzských gruntů a chalup.

Místní lidová knihovna r. 1961.

Literatura stav k 31.12.1961 v r. 1961 přibylo výpůjčky 1961

Naučná:

spisy klasiků marxismu leninismu 105 - 18

ostatní společensko – politická 96 9 10

přírodovědecká 42 - 9

technická 4 - -

zemědělská 93 2 16

jiná naučná 276 15 18

celkem naučná 616 26 71

krásná 988 76 606

pro mládež 322 42 258

celkem 1926 144 935

Čtenářů celkem 75, z toho mládeže do 15 let 19. Průměr přečtených knih na jednoho čtenáře za celý rok 12.

Učitelé na škole ve škol. roce 1961/62.

Alois Morav, nastoupil službu po roční zdravotní dovolené.Jareš František.

Hatáková Miloslava ze Štoků u Havlíčkova Brodu do 30.10. 1961.

Koblihová Marie – Kříženecká z Těchobuze č.p.17.

Papežová Miluše se odstěhovala do Březové okr. Sokolov.

Počet dětí na začátku školního roku 1961/62.

Na začátku školního roku 1961/62 je v místní škole zapsáno 52 dětí, z toho 35 hochů, 17 dívek. Z místní obce je 12 dětí, z dětského domova je 40 dětí.Na konci školního roku je 66 dětí.

Základní devítiletou školu v Pacově navštěvují 3 žáci, ve Smilových Horách 5 žáků.Středně všeobecně vzdělávací školu v Pacově navštěvuje 1 studující.

Nový školský zákon.

V únoru byl vládou schválen nový školský zákon, který zavádí povinnou devítiletou školní docházku, nové učební osnovy a nové názvy škol. Naše škola má nyní název „ Základní deví

tiletá škola pro 1. – 5. postupný ročník.“ Dřívější název byl „ Národní škola.“

Otevření nové školní budovy v Pacově.

Dne 11.března 1961 byla v Pacově otevřena nová školní budova. Má dva pavilony spojené chodbou. Byla postavena nákladem přes 2,5 milionu korun čsl.

Usedlost č.p. 18. Změna majitele.

Dům č.p.18, hospoda, byl majetkem manželů Jindřicha a Anny Najfusových. Provozování živnosti hostinské převzala Jednota, lidové spotřební družstvo v Pelhřimově, se sídlem v Kamenici nad Lipou. V budově je umístěn poštovní úřad, jedna místnost je pronajata Československé dopravě autobusové, národnímu podniku v Táboře, závod Mladá Vožice, jako noclehárna pro šoféra autobusu, který z Těchobuze časně ráno odjíždí směrem na Mladou Vožici. Hospodářských budov používá majitel, který soukromě hospodaří.

Na návrh místního národního výboru v Těchobuzi byl majitelům veškerý majetek vyvlastněn.

Opis vyvlastňovací listiny uvádím:

Okresní národní výbor v Pelhřimově odbor finanční oddělení správy a ochrany národního majetku. V Pelhřimově dne 9.8.1961.

Č.j.: Fin. 72/1 – 7514/1961 – 88/ Ber.

1.) Najfus Jindřich,

2.) Najfusová Anna,

Těchobuz č.p.18

3.) Místní národní výbor Těchobuz

4.) Jednota – LSD Pelhřimov, se sídlem v Kamenici n/ Lipou

5.) Krajská správa spojů České Budějovice

6.) ČSAD, n.p. Tábor, závod Mladá Vožice

Věc: Rozhodnutí podle § 11 vyhlášky číslo 88/1959 Ú.l.

Finanční odbor okresního národního výboru v Pelhřimově rozhoduje k žádosti místního národního výboru Těchobuz podle § 5 vládního nařízení číslo 15/1959 Sb. a § 11 vyhlášky číslo 88/1959 Ú.l., o opatřeních, týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, že: Dům č.p.18 v Těchobuzi se stavební parcelou č. kat. 31, zapsaných ve složce číslo 18, pozemkové knihy kat. území Těchobuz, a 1 ks elektrický výčepní stůl jako příslušenství nemovitostí, vlastnicky patřící : Jindřichu a Anně Najfusovým, Těchobuz č.p.18, přechází do vlastnictví čsl. státu – do správy: Místního národního výboru Těchobuz a to dnem právní moci tohoto rozhodnutí.

Důvody: Provedeným šetřením bylo zjištěno, že Místní národní výbor Těchobuz, Jednota – LSD Pelhřimov se sídlem v Kamenici n/ Lipou, Krajská správa spojů České Budějovice a ČSAD, n.p. Tábor závod Mladá Vožice kteréžto organisace užívají shora uvedené věci převážně ve smyslu právních poměrů dle ustanovení § 1, odst. 1 a § 3 vyhl. č. 88 / 1959 Ú.l., tyto nezbytně potřebují k plnění svých úkolů a že právní poměry těchto organisací, na základě něhož jsou věciužívány vznikl přede dnem 25. března 1959.

Podle provedeného úředního ocenění přesahuje cena užívaných věcí stanovená podle § 7, ods. 2 cit. vyhlášky částku 50 000,- Kčs, tedy částku uvedenou v odstavci 1 téhož paragrafu pro věci nemovité.

Movitost, tj. 1 ks elektrický výčepní stůl, užívaný organisací Jednota tvoří ve smyslu § 27 obč. zák. příslušenství věci hlavní a je proto jako příslušenství věci hlavní převáděna do soc. vlastnictví součastně.

Převážnost užívání zmíněných nemovitostí je ve smyslu § 2. vyhl. č. 88/ 1959 Ú.l. splněna tím, že organisace užívají uvedené nemovitosti jednak převážně, jednak jsou zde takové důvody, že tyto nemovitosti jsou vzhledem ke své povaze převážně určeny k plnění úkolů k nimž jsou uvedenými organizacemi soc. sektoru užívány.

K připomínkám vlastníků nemovitostí, že u domu č.p.18 jsou pozemky, provedl finančníodbor ONV šetření prostřednictvím zemědělského odboru ONV ve smyslu § 14 cit. vyhl.a bylo zjištěno, že i tak jsou podmínky převodu do soc. vlastnictví splněny, neboť hospodářské objekty jsou v porovnání s nemovitostmi užívanými k plnění úkolů organisací soc. sektoru v menšině. Hospodářských objektů nebude také pro provoz zemědělského podnikání třeba a to ani u majitelů, ani u Státního statku, který s účinností od 1.10.1961 podle vyjádření zemědělského odboru ONVpřevezme půdu a včlení tuto do svého hospodaření. Zemědělský odbor ONV v Pelhřimově tedy v zásadě také potvrdil, že jsou zde dány podmínky pro převod uvedených věcí do soc. vlastnictví.Jsou tu tedy dány podmínky pro rozhodnutí o přechodu předmětných věcí do vlastnictví čsl. státu vpředu citovaných ustanovení, jak o to bylo Místním národním výborem v Těchobuzi žádáno.Ostatní organisace soc. sektoru, které uvedené věci užívají vyjádřily se v tom směru, že setrvají v nájemném poměru s novým nabyvatelem nemovitostí.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení u tohoto finančního odboru.

Vyřizuje: Beránek Fr. , v.r. Vedoucí finančního odboru ONV:

Pospíšil, v.r. v z Beránek, v.r.

L.S. Okresní národní výbor

odbor finanční Pelhřimov

Rok 1957 – 1961 zapsal Alois Morava.

MUDr. Václav Plaček.

( Z literárná pozůstalosti.)

Těchobuzský sonet.

Dědina tichá, lesy kolem kol,

pár chaloupek a kostel, zámek s věží,

o, jaká žaloba tu na všem leží

a těžký dosud utajen tu bol.

Sem v zemský ráj, zasněný sladce dol,

kam zlobě lidské vzniknouti lze stěží,

mučedník vědy, na rtech s krví svěží

se uchyluje – zlomený jak stvol.

Chléb vzali mu, však nikdy přesvědčení:

jde v exil s vírou mladé pokolení,

ač jeho žití drama dohráno.

Zde přítel jediný ho s láskou čeká.

Lid jde mu vstříc a s úctou před ním smeká

šeptaje zbožně: „Jde pan Bolzano.“

( Poncala u Gorice, 13.6.1917)

Počasí.

V lednu bylo počasí mírné. Do 8. ledna byly mrazy kolem – 7 °C. Od 9. do 15. ledna byla nejnižší teplota – 14 °C . 18. a 19. ledna klesl teploměr na – 19 °C, v době od 23. ledna teplota kolem – 15 °C, nejnižší 26. a 28. ledna – 16 °C.

Do 5. února nejnižší teplota – 6 °C, od 6. do 12. února teplota kolem – 3 °C, 9. února nastala obleva, 11. února pěkný den, první prolet včel. Od 13. do 19. února i noční teplota nad nulou, 17. února silný prolet včel. Toho dne také přilétli špačci. Do konce února mírné noční mrazíky. Dne 27. února počaly první jarní práce. Na polích státního statku se vláčí. 28. února Silvestr Šustr č.p.71 sil ozimé žito. V tomto případě je agrotechnická lhůta setí ozimů hodně zpožděna.

Od 1. března noční mrazíky kolem – 3 °C, ve dne teplota nad nulou. 5. března v poledne ve stínu teplota + 12 °C, 8. března + 14 °C. OD 11. března noční teplota nad nulou a dešťové přeháňky. 4. března vyrašily v parku keře bezu černého. 18. března večer první bouře s prudkým deštěm. V době od 20. března do konce měsíce ochlazení. Rtuť klesá pod nulu a dostavily se sněhové přeháňky.

Počátkem dubna bylo několik teplých dnů. 6. dubna vystoupila denní teplota na + 18 °C, 7. dubna na + 20 °C. Ochlazení nastalo 8. dubna. Denní tisk přinesl tuto zprávu: „ Včera jsme psali o čtvrtku ( tj. 6.4. ), jako o nejteplejším dubnovém dni za posledních 86 let, ale pátek ( tj. 7.4. ) ho ještě překonal. Od r. 1775 teprve v pátek 7. dubna 1961 naměřilo Klementinum 24,8 °C. V Hostomicích pod Brdy se přihřáli ještě více – ve dne 27 °C a v noci dokonce 16 °C – jako v parném létu. Konec dubna a počátek května byl chladný. 16. května klesla noční teplota na – 3 °C, 19. května byla teplota v noci na nule.

Od 2. června do 13. června bylo deštivo. Posečené seno hnilo na loukách. 22. června přišla silná bouře s krupobitím. Od 23. června zlepšení počasí. Žně začaly 25. července, kdy státní statek začal sklízet řepku kombajnem.

17. srpna státní statek začal sklízet žito kombajnem. V srpnu přicházely časté deště, které žňové práce značně zpomalovaly. 9. září státní statek dosekl kombajnem žito, 18. září domlátili ve státním statku oves a tím dnem byly ukončeny žně. Od 15. září do 21. září krásné letní dni. I říjen byl v celku příznivý. Z 11. na 12. listopadu napadl první sníh. Noční mrazy začaly od 20. listopadu. 21.,22. a 23. listopadu byl noční mráz – 10 °C. Od 27. listopadu až do 13. prosince i noční teploty nad nulou. 5. prosince denní teplota + 15 °C. Mrazy nastaly od 14. prosince, kdy bylo v noci – 10 °C, 17. prosince již – 20 °C, 24. prosince – 25 °C, Ke konci měsíce zmírněných mrazů. Sníh začal padat na zmrzlou půdu 16. prosince. Vánoce byly bílé.

Soupis hospodářských zvířat k 1. lednu 1961.

Druh zvířat soukromí zemědělci

od 0,11 do 0,50 ha 0,51 do 2,00 ha nad 2 ha bezzem úhrn

slepice a kohouti 194 136 469 61 860

husy a houseři - 3 13 - 16

kachny a kačeři 4 - 2 - 6

krůty a krocani - - - 2 2

prasata 16 11 62 7 96

skot 4 5 129 1 139

koně a hříbata - - 11 - 11

kozy a kozli 21 7 12 2 22

ovce a berani - - 17 1 18

Zatmění slunce.

Dne 15. února 1961 bylo zatmění slunce. Bylo dobře viditelné i bez skla. Přirozenou clonu tvořila mlha.

Rozpis dodávek soukromého sektoru rok 1961.

Jméno zemědělce č.p. zeměd. orná skot pras.kg drůbež vejce mléko

půda ha půda ha kg kg kusů litrů

1. Pokorná Františka 3 1,87 1,03 112 103 6 396 964

2. Váňa Jan 12 7,78 5,78 536 417 30 2225 4014

3. Taks Jaroslav 13 8,28 6,65 566 445 30 2560 4272

4. Primus Jindřich 16 7,75 6,16 513 405 30 2371 3895

5. Najfus Jindřich 18 6,44 5,53 431 344 20 2129 3495

6. Švárová Marie 19 0,80 0,46 - - - 177 412

7. Papež Prokop 20 6,70 5,42 457 358 20 2086 3460

8. Petrásek Josef 22 7,78 6,83 536 418 30 2629 4014

9. Zhorný Václav 26 8,50 6,88 580 458 30 2658 4386

10. Mašek Jaroslav 27 6,71 5,30 497 359 20 2040 3462

11. Jech Václav 28 5,34 4,04 370 283 - 1555 2755

12. Strnad Petr 34 1,36 0,50 81 74 4 193 701

13. Vojna Václav 38 3,41 2,54 234 187 10 977 1759

14. Kohoutek Václav 40 0,60 0,60 - - - 231 309

15. Pudil Adolf 42 2,89 2,38 205 160 10 1027 1491

16. Macko Jan 43 1,30 1,09 78 71 4 423 670

17. Pudil František 47 0,58 0,58 - - - 228 -

18. Jech František 56 8,94 7,54 616 481 30 2902 4613

19. Kvasnička František 59 6,17 4,94 395 330 20 1905 3183

20. Vesecký Quido 63 9,39 7,92 648 506 30 3059 4845

21. Šustrová Marie 71 4,25 2,83 290 234 10 1089 2193

22. Pokorný Jan 29 0,70 0,50 - - - 193 -

Jméno zemědělce č.p. žito q ječmen q oves q brambor q seno kg

1. Pokorná Františka 3 - - - - -

2. Váňa Jan 12 16 0,72 2,60 100 149

3. Taks Jaroslav 13 17 0,80 2,61 113 150

4. Primus Jindřich 16 18 0,76 2,75 105 147

5. Najfus Jindřich 18 16 0,68 2,49 94 127

6. Švárová Marie 19 - - - - -

7. Papež Prokop 20 15 0,67 2,45 92 130

8. Petrásek Josef 22 19 0,84 3,09 116 149

9. Zhorný Václav 26 20 0,85 3,09 117 163

10. Mašek Jaroslav 27 15 0,65 2,39 90 130

11. Jech Václav 28 12 0,50 1,81 69 102

12. Strnad Petr 34 - - - - -

13. Vojna Václav 38 7 0,33 1,15 44 66

14. Kohoutek Václav 40 - - - - -

15. Pudil Adolf 42 6 0,31 1,10 46 58

16. Macko Jan 43 - - - - -

17. Pudil František 44 - - - - -

18. Jech František 56 20 0,90 3,05 127 171

19. Kvasnička František 59 15 0,62 2,25 84 119

20. Vesecký Quido 63 23 0,97 3,56 134 181

21. Šustrová Marie 71 8 0,36 1,27 48 162

22. Pokorný Jan 29 - - - - -

První kosmonaut SSSR.

Dne 12. dubna 1961 sovětská kosmická loď Vostok s prvním kosmonautem světa majorem Jurijem Alexejevičem Gagarinem obletěla zeměkouli a přistála v určené oblasti SSSR. Byl to triumfální úspěch sovětské vědy a techniky, úspěch celého lidstva.

Světová veřejnost označila tento čin za největší událost dvacátého století. Let prvního kosmonauta trval celkem 108 minut.

Komise místního národního výboru. Reonganisace.

Místní národní výbor na plenární schůzi konané dne 27. dubna 1961 usnesl se reonganisovat komise místního národního výboru.

1) Komise finanční, plánovací a výstavby.

Navrženi a schváleni:

poslanci místního národního výboru Taks Jaroslav č.p.13, Kouba Jindřich č.p.14, Morava Alois č.p.60.

Členové z občanů: Kříženecký Antonín č.p.17, Papež Bohuslav č.p.65.

Předsedou zvolen Taks Jaroslav.

2) Komise zemědělská:

Poslanci míst. nár. výboru: Jech František č.p.56 zvolen předsedou, členové: Vesecký Miloslav č.p.10, Novotná Jaromíra č.p.61.

Členové z občanstva: Hruška Jaroslav č.p.9, Šustr Ferdinand č.p.75.

3) Komise školská a kulturní:

Poslanci míst. nár. výboru: Tippman Emanuel č.p.1, zvolen předsedou. Dále zvolena Macková Anežka č.p.55.Z občanů zvoleni: Papežová Miluše č.p.65.

4) Komise bezpečnostní:

Poslanci: Veselka Josef č.p.70 zvolen předsedou. Dále zvoleni: Váňová Antonie č.p.12. Z občanů: Valeška František č.p.51.

Výsadba parku. 1961.

Správce zámeckého parku Emanuel Tippman vysázel s chovanci dětského domova v zámeckém parku na jaře 1961 50 jedlí, 20 borovic, 100 buků, 20 topolů, 10 olší a 40 keřů pámelníku.

Poštovní úřad.

Telefonní linky z místního poštovního úřadu do Zadní Stříteže, Pojbuk, Blatnic, Radostovic a Bradáčova byly odpojeny, sloupy vyndány ze země a tyto vesnice zapojeny na ústřednu v Mladé Vožici.

Místní národní výbor protestoval dne 15.5.1961 proti rušení telefonní ústředny na poštovním úřadě v Těchobuzi. Okresní správa spojů v Pelhřimově oznámila, že na telefonní trati Pacov – Těchobuz je prováděna rekonstrukce pro zřízení automatické telefonní ústředny.

Po odpojení uvedených vesnic má ústředna v Těchobuzi 9 účastníků.

Prodej chalupy č.p.45.

Vdova po Josefu Papežovi, Antonie Papežová, která bydlí u své dcery v Babčicích, prodala dne 20.5.1961 chalupu v Těchobuzi č.p.45 Františku a Elišce Procházkovým za 4 500 Kčs, bez polí. Právo vlastnické je zapsáno každému jednou polovinou. Procházkovi byli v této chalupě v nájmu. Pole jsou včleněna do státního statku. Nový majitel pracuje v papírně v Pacově.

Májové pobožnosti.

Tohoto roku 1961 byly konány posledně „ májové pobožnosti“ v kapli sv. Jana. Tyto pobožnosti vedl Václav Vojna č.p.38.

Hospodářsko technická úprava pozemků 1961.

Při hospodářsko – technické úpravě pozemků v r. 1961 byli vzati do státního statku následující zemědělci:

Václav Jech č.p.28 – výměra zemědělské půdy 5,34 ha.

Františka Pokorná č.p.3 – výměra zemědělské půdy 1,87 ha.

Jindřich Najfus č.p.18 byl vzat do statku, ale rozhodnutím závodní organisace KSČ byl odmítnut a národním výborem mu bylo nařízeno, že musí nadále soukromě hospodařit.

Zemědělcům, kteří vstoupili do státního statku, byly do tohoto roku ponechány záhumenky ve výměře 0,50 ha, na kterých soukromě hospodařili. V tomto roce na podzim jim byly odebrány a začleněny při hospodářsko – technické úpravě do honů státního statku.

Filmaři v Těchobuzi.

V září t.r. přijeli do Těchobuze filmaři natočit záběry zámku s parkem, kde našel útočiště profesor Bernard Bolzano po vypovězení z university. Když shlédli příjezd k zámku vedle zvonice, kde je hnojiště a odkud vytéká močůvka po cestě až k potoku, znechuceni se odvrátili a z

Těchobuze odjeli na Blatnice, kde filmovali záběry s rybníky.

Zlomená lípa.

Dne 7. října 1961, při silném větru, byla zlomena lípa na „Ohradě,“ první při vjezdu do dvora. Tato lípa byla již po třetí takto postižena.

Hostinec č.p.18.

Vedoucí hostince „Jednota“ Marie Hormandlová – Najfusová, vzdala se pro nemoc vedoucího místa. Hostinec byl uzavřen. Pro pivo jezdí z Těchobuze do Velkého Ježova.

Pětiletý plán akce „Z“.

V třetím pětiletém plánu v létech 1961 až 1965 jsou v akci „Z“ plánovány následující práce:

1961 dokončení obecního vodovodu – rozpočet 200 000 Kčs, a státní statky 160 000 Kčs.

1962 dokončení kanalizace, rozpočet 10 000 Kčs.

1963 požární věž k sušení hadic – rozpočet 5 000 Kčs.

1964 asfaltování cesty ke škole a provedení kanalizace této části – rozpočet 10 000 Kčs.

1965 zřízení koupaliště u hřiště v parku – rozpočet 25 000 Kčs.

Českoslov. červený kříž.

Místní skupina Českoslov. červeného kříže konala výroční schůzi dne 26. ledna 1961, při které byl zvolen nový výbor:

Papežová Miluše č.p.65, předseda

Morava Alois č.p.60, místopředseda

Taks Jaroslav č.p.13, jednatel

Jareš František, pokladník

Zástupci do obvodového výboru Papežová Miluše, Taks Jaroslav.

Výbojkové osvětlení.

V listopadu 1961 bylo v obci instalováno výbojkové osvětlení, které bylo pořízeno z doplňkového rozpočtu nákladem 14 792,62 Kčs.Výbojková světla prvně zazářila podél silnice dne 27. listopadu.

Obecní vodovod.

V tomto roce byly zakoupeny a dovezeny skleněné vodovodní roury a spoje na obecní vodovod v ceně 86 698,75 Kčs.Tento materiál byl uskladněn v obecním špejcharu.

Úmrtí.1961

27. února 1961 zemřela Marie Rohelová, u své dcery Miluše Papežové č.p.65, bytem v Sezimově Ústí, narozená 24.7.1903 v Sezimově Ústí.

13. dubna 1961 zemřel nejstarší občan obce Adolf Pudil č.p.42, narozený v Těchobuzi č.p.44

dne 15. února 1874.

8. srpna 1961 zemřela Nevšímalová Anna, narozená 20.9.1895, bytem u své dcery, provdané Novotné č.p.61.

11. října 1961 zemřel Josef Pokorný, č.p.3, narozený 8. května 1893.

Odstěhování.

V září 1961 odstěhoval se Bohuslav Papež č.p.65, bývalý správce lesního družstva Zhořec s rodinou do Březové okres Sokolov.Jeho manželka Miluše, rozená Rohelová vyučovala na zdejší škole od 1.9.1952 do 31.8.1961.

Přidělení bytu.

Rada místního národního výboru ve schůzi 18.7.1961 přidělila byt v č.p.31 Heleně Vobořilové ze Zadní Stříteže, která žije ve společné domácnosti Jaroslava Mikuly č.p.30.

Akce Z 1961.

Plán akce Z v r. 1961 nebyl splněn. Měl být dokončen obecní vodovod.

Úprava místnosti pro místní lidovou knihovnu.

Započato bylo s úpravou místnosti pro místní lidovou knihovnu v č.p. 48, za úřadovnou místního národního výboru.Za tuto práci bylo vyplaceno 144,- Kčs.

Volby soudců.

V neděli 3. prosince 1961 byly provedeny u nás volby soudců okresních soudů.

Volby soudců jsou důkazem neustálého rozšiřování účasti občanů na řízení správě státu. V našem socialistickém státě v popředí činnosti soudů stojí především výchovná stránka jejich práce.Pro volby soudců byli navrženi a zvoleni:

1) Soudce z povolání Miroslav Hložek, původním povoláním dělník, vyučený obuvníkem, předseda okresního soudu v Pelhřimově, bytem Zruč nad Sázavou, stár 36 roků. Obdržel 159 hlasů z celkového počtu voličů 159, zapsaných ve voličských seznamech obce.

2) Soudci, kteří svoje zaměstnání vykonávají vedle svého povolání:

a) Josef Vacek, úředník, Pacov, pracuje v Kozaku, je členem KSČ, velmi dobrý soudce z lidu, stár 43 roky, obdržel 159 hlasů, ze 159 zapsaných voličů.

b) František Hlásek, rodem z Jetřichovce, bytem v Pacově, pracuje ve strojírnách potravinářského průmyslu jako dělník, je členem KSČ, ve funkci soudce z lidu se osvětčil, stár 31 roků, obdržel 159 hlasů.

V Těchobuzi byl střed okrsku, do kterého patřily obce Velký a Malý Ježov, Mezilesí a Salačova Lhota.

Úprava obytných místností

č.p.25

Janu Papeži č.p.25 povolena výměna okna, zhotovení příčky a nové podlahy.

č.p.50

Boženě Škochové č.p.50 povolena výměna dvou oken, zřízení obývací místnosti a koupelny ze stáje.

č.p.20

Prokopu Papežovi č.p.20 povolena výměna 4 oken, zhotovení nového komínu, vnitřní úprava příček, zhotovení nového stropu a cihlových zdí ve štítě a do dvora u velké místnosti. Tyto zdi byly dosud z trámů.

č.p.17

Antonínu Kříženeckému č.p.17 povoleno zřízení nového rákosového plotu, obezdění obvodového zdiva uvnitř na ¼ cihly, zhotovení dvou příček, vyzdění nového komínu, usazení nového okna, dřevěné schody na půdu, betonová podlaha v síni a spíži.

č.p.4

Stanislavu Mrázkovi č.p.4 povolena přístavba zástřešku ( verandy).

č.p.61

Aloisu Novotnému č.p.61 povoleno zřízení nové koupelny.

č.p.18

V sále hostince č.p.18, který je ve správě národního výboru, bylo zařízeno nové osvětlení.

Místní národní výbor povolil Boženě Škochové č.p.50 zhotovit ve hřbitovní zdi u silnice výklenek pro urny.

Kulturní činnost 1961.

K 13. výročí únorového vítězství pracujícího lidu proběhly tyto akce: recitační pásmo předvedli žáci ve škole a v místním rozhlase.Žactvu byl promítnut diafilm k 13. výročí únorového vítězství.

K mezinárodnímu dni žen nacvičili učitelé se žáky pásmo písní, básní a tanečků. Projev na slavnostní schůzi pronesl s. Josef Šimon, úředník okresního národního výboru. Kulturní pásmo bylo vysíláno místním rozhlasem.

9. března 1961 přednášel na veřejné schůzi Ing. Doležal, vedoucí traktorové stanice v Pacově na thema „Mechanizace zemědělských prací ve třetí pětiletce“.

Dne 25. a 26. března sehrály děti dětského domova pohádku „ O chaloupce z marcipánu“. Hru nacvičila vychovatelka Marie Holická.

K slavným májovým dnům připravili žáci holubičky, roznesli je do rodin, provedli úklid na návsi a kolem školy, školní budovu slavnostně vyzdobili. 1. máje se zúčastnili občané a školní mládež v Pacově.

K 40. výročí založení KSČ byla pořádána slavnostní besídka, při které noví pionýři složili slib.Promítnut byl diafilm „40 let bojů za práva pracujících.“

Dne 18.9. veřejná schůze „ O mezinárodní situaci.“Přednášel s. Stanislav Mrázek.

Dne 16.11. přednáška „ Člověk poznává zákonitosti přírody.“ Přednáší učitel Cyril Čech z Pacova.

Dne 14.12. přednáška na thema „ Proč se lidé bojí.“ Přednáší František Rašek, učitel z Pacova.

Pořádáno 46 filmových představení o průměrné návštěvnosti 36 osob, které pořádala osvětová beseda a Svaz přátelství s SSSR.

Nový správce osvětové besedy.

Dosavadní správce osvětové besedy Alois Morava, vzdal se pro nemoc této funkce. Rada místního národního výboru ve schůzi konané dne 18.7.1961 jmenovala správcem osvětové besedy učitele zdejší školy Františka Jareše.

Dějiny Těchobuze 2. díl.

V roce 1961 ukončil p. Josef Dezort práce na 2. díle „ Dějin Těchobuze,“ kde je podrobná historie 64 těchobuzských gruntů a chalup.

Místní lidová knihovna r. 1961.

Literatura stav k 31.12.1961 v r. 1961 přibylo výpůjčky 1961

Naučná:

spisy klasiků marxismu leninismu 105 - 18

ostatní společensko – politická 96 9 10

přírodovědecká 42 - 9

technická 4 - -

zemědělská 93 2 16

jiná naučná 276 15 18

celkem naučná 616 26 71

krásná 988 76 606

pro mládež 322 42 258

celkem 1926 144 935

Čtenářů celkem 75, z toho mládeže do 15 let 19. Průměr přečtených knih na jednoho čtenáře za celý rok 12.

Učitelé na škole ve škol. roce 1961/62.

Alois Morav, nastoupil službu po roční zdravotní dovolené.Jareš František.

Hatáková Miloslava ze Štoků u Havlíčkova Brodu do 30.10. 1961.

Koblihová Marie – Kříženecká z Těchobuze č.p.17.

Papežová Miluše se odstěhovala do Březové okr. Sokolov.

Počet dětí na začátku školního roku 1961/62.

Na začátku školního roku 1961/62 je v místní škole zapsáno 52 dětí, z toho 35 hochů, 17 dívek. Z místní obce je 12 dětí, z dětského domova je 40 dětí.Na konci školního roku je 66 dětí.

Základní devítiletou školu v Pacově navštěvují 3 žáci, ve Smilových Horách 5 žáků.Středně všeobecně vzdělávací školu v Pacově navštěvuje 1 studující.

Nový školský zákon.

V únoru byl vládou schválen nový školský zákon, který zavádí povinnou devítiletou školní docházku, nové učební osnovy a nové názvy škol. Naše škola má nyní název „ Základní deví

tiletá škola pro 1. – 5. postupný ročník.“ Dřívější název byl „ Národní škola.“

Otevření nové školní budovy v Pacově.

Dne 11.března 1961 byla v Pacově otevřena nová školní budova. Má dva pavilony spojené chodbou. Byla postavena nákladem přes 2,5 milionu korun čsl.

Usedlost č.p. 18. Změna majitele.

Dům č.p.18, hospoda, byl majetkem manželů Jindřicha a Anny Najfusových. Provozování živnosti hostinské převzala Jednota, lidové spotřební družstvo v Pelhřimově, se sídlem v Kamenici nad Lipou. V budově je umístěn poštovní úřad, jedna místnost je pronajata Československé dopravě autobusové, národnímu podniku v Táboře, závod Mladá Vožice, jako noclehárna pro šoféra autobusu, který z Těchobuze časně ráno odjíždí směrem na Mladou Vožici. Hospodářských budov používá majitel, který soukromě hospodaří.

Na návrh místního národního výboru v Těchobuzi byl majitelům veškerý majetek vyvlastněn.

Opis vyvlastňovací listiny uvádím:

Okresní národní výbor v Pelhřimově odbor finanční oddělení správy a ochrany národního majetku. V Pelhřimově dne 9.8.1961.

Č.j.: Fin. 72/1 – 7514/1961 – 88/ Ber.

1.) Najfus Jindřich,

2.) Najfusová Anna,

Těchobuz č.p.18

3.) Místní národní výbor Těchobuz

4.) Jednota – LSD Pelhřimov, se sídlem v Kamenici n/ Lipou

5.) Krajská správa spojů České Budějovice

6.) ČSAD, n.p. Tábor, závod Mladá Vožice

Věc: Rozhodnutí podle § 11 vyhlášky číslo 88/1959 Ú.l.

Finanční odbor okresního národního výboru v Pelhřimově rozhoduje k žádosti místního národního výboru Těchobuz podle § 5 vládního nařízení číslo 15/1959 Sb. a § 11 vyhlášky číslo 88/1959 Ú.l., o opatřeních, týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, že: Dům č.p.18 v Těchobuzi se stavební parcelou č. kat. 31, zapsaných ve složce číslo 18, pozemkové knihy kat. území Těchobuz, a 1 ks elektrický výčepní stůl jako příslušenství nemovitostí, vlastnicky patřící : Jindřichu a Anně Najfusovým, Těchobuz č.p.18, přechází do vlastnictví čsl. státu – do správy: Místního národního výboru Těchobuz a to dnem právní moci tohoto rozhodnutí.

Důvody: Provedeným šetřením bylo zjištěno, že Místní národní výbor Těchobuz, Jednota – LSD Pelhřimov se sídlem v Kamenici n/ Lipou, Krajská správa spojů České Budějovice a ČSAD, n.p. Tábor závod Mladá Vožice kteréžto organisace užívají shora uvedené věci převážně ve smyslu právních poměrů dle ustanovení § 1, odst. 1 a § 3 vyhl. č. 88 / 1959 Ú.l., tyto nezbytně potřebují k plnění svých úkolů a že právní poměry těchto organisací, na základě něhož jsou věciužívány vznikl přede dnem 25. března 1959.

Podle provedeného úředního ocenění přesahuje cena užívaných věcí stanovená podle § 7, ods. 2 cit. vyhlášky částku 50 000,- Kčs, tedy částku uvedenou v odstavci 1 téhož paragrafu pro věci nemovité.

Movitost, tj. 1 ks elektrický výčepní stůl, užívaný organisací Jednota tvoří ve smyslu § 27 obč. zák. příslušenství věci hlavní a je proto jako příslušenství věci hlavní převáděna do soc. vlastnictví součastně.

Převážnost užívání zmíněných nemovitostí je ve smyslu § 2. vyhl. č. 88/ 1959 Ú.l. splněna tím, že organisace užívají uvedené nemovitosti jednak převážně, jednak jsou zde takové důvody, že tyto nemovitosti jsou vzhledem ke své povaze převážně určeny k plnění úkolů k nimž jsou uvedenými organizacemi soc. sektoru užívány.

K připomínkám vlastníků nemovitostí, že u domu č.p.18 jsou pozemky, provedl finančníodbor ONV šetření prostřednictvím zemědělského odboru ONV ve smyslu § 14 cit. vyhl.a bylo zjištěno, že i tak jsou podmínky převodu do soc. vlastnictví splněny, neboť hospodářské objekty jsou v porovnání s nemovitostmi užívanými k plnění úkolů organisací soc. sektoru v menšině. Hospodářských objektů nebude také pro provoz zemědělského podnikání třeba a to ani u majitelů, ani u Státního statku, který s účinností od 1.10.1961 podle vyjádření zemědělského odboru ONVpřevezme půdu a včlení tuto do svého hospodaření. Zemědělský odbor ONV v Pelhřimově tedy v zásadě také potvrdil, že jsou zde dány podmínky pro převod uvedených věcí do soc. vlastnictví.Jsou tu tedy dány podmínky pro rozhodnutí o přechodu předmětných věcí do vlastnictví čsl. státu vpředu citovaných ustanovení, jak o to bylo Místním národním výborem v Těchobuzi žádáno.Ostatní organisace soc. sektoru, které uvedené věci užívají vyjádřily se v tom směru, že setrvají v nájemném poměru s novým nabyvatelem nemovitostí.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení u tohoto finančního odboru.

Vyřizuje: Beránek Fr. , v.r. Vedoucí finančního odboru ONV:

Pospíšil, v.r. v z Beránek, v.r.

L.S. Okresní národní výbor

odbor finanční Pelhřimov

Rok 1957 – 1961 zapsal Alois Morava.

MUDr. Václav Plaček.

( Z literárná pozůstalosti.)

Těchobuzský sonet.

Dědina tichá, lesy kolem kol,

pár chaloupek a kostel, zámek s věží,

o, jaká žaloba tu na všem leží

a těžký dosud utajen tu bol.

Sem v zemský ráj, zasněný sladce dol,

kam zlobě lidské vzniknouti lze stěží,

mučedník vědy, na rtech s krví svěží

se uchyluje – zlomený jak stvol.

Chléb vzali mu, však nikdy přesvědčení:

jde v exil s vírou mladé pokolení,

ač jeho žití drama dohráno.

Zde přítel jediný ho s láskou čeká.

Lid jde mu vstříc a s úctou před ním smeká

šeptaje zbožně: „Jde pan Bolzano.“

( Poncala u Gorice, 13.6.1917)

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze