Rok 1954

Počasí.

Od 1. do 12. ledna 1954 byly noční mrazy – 10 °C až – 15°C. 13. ledna nastala mírná obleva a trvala až do 22. ledna. 23. ledna se přihlásily opět noční mrazy. Největší byl 27. ledna – 27°C. Do konce ledna byly mrazy – 15 °C až – 21 °C. V lednu je v obci velký nedostatek pitné vody. Obecní studně u č.p.33je stále vyprázdněna.Kdo chce načerpat vědro vody, musí si u pumpy počkat.

Vybrána je voda i ze studánky v č.p,31 „ u Leců“. 31. ledna zamrzl ve dvoře vodovod do stájí ze „ Sádek“. Voda pro dobytek byla dovážena. 1. únor ohlásil se mrazem – 23 °C. Toho dne zamrzl vodovod ze sádek do vepřince v č.p.10.Na – 23 °C klesla teplota ještě 21. února. Oteplení nastalo 25. února, kdy teplota vystoupila v poledne na + 1°C.

Počátkem března byly ještě noční mrazíky kolem – 4 °C. Teplé jarní počasí nastalo 17. března. První polní práce začaly 23. března.

V měsíci dubnu bylo počasí velmi pěkné. Teploměr během dne vystupoval na + 15 °C až 28 °C ve stínu. Stromy i obilí velmi rychle vegetovaly. 15. dubna se ochladilo a 16. dubna v noci napadla silná vrstva sněhu. Sněhové přeháňky trvaly do 20. dubna. Chladné počasí trvalo i v květnu . V době květů stromů napadlo asi 20 cm sněhu. Přes to, že květy byly obaleny sněhem, bylo na podzim dosti ovoce. Léto bylo normální. Ochlazení nastalo 17. září. První noční mráz přišel 24. září. 26. září nastalo deštivé počasí, které trvalo do 2. října. Podzim byl velmi suchý. Noční mrazy začaly 19. listopadu a trvaly do 25. listopadu. 26. listopadu nastala obleva. Střídal se déšť se sněhem až do konce roku.28. prosince bylo bez sněhu.

 

Přehled výměry zemědělských závodů r. 1954.

Hospodářská plocha obce celkem 426,79 ha.

Pozemky patřící do katastru této obce, na kterých hospodaří hospodáři z jiných obcí a to:

Velký Ježov                                              30,46

Zhoř                                                            2,11

Velká Černá                                               0,82

Jetřichovec                                                 0,27

Lesní družstvo Zhořec                             142,65

Státní rybářství Tábor                                  6,69

Státní lesy Kamenice nad Lipou               166,95

Katastrální výměra obce                          776,74 ha

 

Sektor velikostní     Počet   celková  Z celkové výměry zeměděl. závodů připadá na

skupina zeměděl.     zeměd. výměra  orná  domá-  lou-  past- země- lesní ryb- ostat- zast-plo-

závodu podlevý-      děl zá-   ha         půda  zahra-   ky   viny  půda   půda níky ní    věná  chy

měry zeměděls.        vodů                             dy       trv.           celkem                plo.  ploch.nepl                              

půdy                                                                                                                     chy    dvory od

Dětský domov           1          10,60     -         1,75    1,85  0,92   4,52  3,25 2,46 0,10  0,05  0,22

Jed.zem družstvo       1       209,59   161,93    -       40,00 6,10  208-03 -     -      -      1,56     -

Záhumenky              26        18,02     13,00   1,13      -      0,10   14,23  2,38-     -      1,31    0,10

Úhrn                         28      238,21     147,93  2,88  41,85  7,12 226,78 5,63 2,46  0,102,92 0,3

Soukromý sektor

od 0,11ha do0,50ha  7        2,58 1,49 0,10 0,40 0,23 2,23   -       -    -                           0,35   -

od 0,51 do 2,00         6       6,46  4,04 0,92 0,97 0,30 6,23   -        -     -      -       -        0,23    -

od3,51 do 5,00          4      16,45 12,16 0,34  3,23  6,40  16,13    0,15       -        -         0,17   -

od 5,01 do 10,00ha    7       57,87  45,41  0,38  8,97  1,03 55,79  1,59      -         -         0,49   -

od 10,01 do 15,00 ha 6      70,12 55,46   0,33   10,40  0,63 67,02 2,48      -       -          0,62   -

Soukromý sektor

úhrnem                      30    153,48 118,56 2,08  23,97  2,79 147,40 4,22     -       -         1,86   -

Pozemky nepatřící

k zem. závodům                35,10 -     0,41  4,00  10,00 14,41       -            -        0,04    1,68   -

Hospod. plocha

obce celkem               58   426,79 293,49 5,37 69,82 19,91 388,59  9,85 2,46  0,14 6,46 19,29

Z toho plochy

v povinném nájmu      13 25,63  23,30   -     3,33      -    25,63    -       -      -       -      -          -

Soupis hospodářského zvířectva k 1.1.1954.

Druh zvířat                                            JZD            členovéJZD      soukromý            celkem   

Koně:

1) hříbata pod jeden rok                          -                   -                       1                           1

2) klisny tříroční až méně

než čtyřruční                                           -                   -                       1                            1

3) čtyřruční až méně a) klisny                2                   -                       2                           4

než dvanáctiroční b) valaši                     2                   -                       4                           6

4) dvanáctiroční a starší                          5                   -                       3                           8

Celkem                                                   9                    -                      11                         20

 

Skot:

 

1) telata pod tři měsíce: jalovice            5                    -                       8                          13

                                      býčci                 5                    -                       4                           9

 

2) tři měsíce až méně a) býčci                7                     -                      3                           10

než jeden rok              b) jalovičky         7                     -                     11                          18

 

3) jednoroční až    a) býčci                    25                     -                       3                          28

méně než dvouroční b) jalovice            18                     -                      13                         31

4) dvouletý a starší:býci na žír              5                         -                  3                            8

                                jalovice                 5                          -                  5                           10

   krávy                   56                        25                55                        136

 

5) voli tažní                                          4                          -                   6                           10

Celkem                                            137                          25                111                       273

 

 

Druh zvířat                                        JZD                členové JZD         soukromé      celkem

 

prasata:

1) plemenné prasnice                          18                        -                          4                   22

2) plemenní kanci                                 1                        -                          -                      1

3) selata do 8 neděl                             25                        -                          -                    25

4) ostatní prasata                                 64                        35                       51                 150

Celkem                                              108                        35                       55                 198

 

Ovce:

1) mladší než jeden rok                        4                          -                          2                     6

2) berani k plemenitbě                         1                          -                          -                      1

3)jednoroční a starší                            9                          5                        14                    28

Celkem                                              14                          5                         16                   35

 

Kozy:

kozli k plemenitbě                                1                          -                           -                      1

kozy a kozli celkem                             1                         29                         42                  72

Celkem                                                  2                       29                          42                  73

 

Drůbež:

slepice                                                209                    357                         453                1019

kohouti                                                 13                      26                           27                    66

Celkem                                               222                    383                         480                 1085

 

 

Husy a houseři                                       6                        24                            26                  56

Kachny a kačeři                                      -                        11                             3                  14

Krůty a krocani                                      -                          4                             -                     4

Liliputky                                                -                          1                              2                    3

Perličky                                                  -                          -                              2                    2

Králíci                                                    -                         39                           36                   75

Obecní soupis prováděl Jaroslav Taks č.p.13.

 

Mletí obilí.

Obec Těchobuz je přidělena k semílání obilí do mlýna Hladov u Jetřichovce.

 

Poradna pro matky a děti.

V tomto roce byla zřízena v obci poradna pro matky a děti. Navrhl to dětský lékař MuDr Stuchlík z Pacova. V této poradně ordinuje tento lékař každé druhé a čtvrté úterý v měsíci. Stavuje se zde, když jede do poradny ve Smilových Horách. Jezdí sem maminky s dětmi z Velkého Ježova.Lékař ordinuje ve škole ve třídě, protože v obci není vhodná místnost k tomuto účelu.

Zlevnění potravin 1954.

Dnem 30. března 1954 jsou zlevněny potraviny a jiné drobné předměty pro domácnost.

Druh zboží                                              stará cena                      nová cena

                                                                za 1 kg                           za 1kg

káva zrnková                                           300,-                             240,-

kroupy trhané                                           5,20,-                            4,70,-

rýže                                                           24,-                                 19,-

cukr kostkový                                            12,-                                11,-

cukr krystal                                                11,40,-                           10,40,-

cukr prášek                                                11,60,-                           10,60,-

chleba                                                         2,80,-                             2,60,-

ovesné vločky                                            5,20,-                              4,80,-

mouka hrubá                                             5,40,-                               4,90,-

mouka hladká                                           4,50,-                               3,90,-

mléko 1l                                                    2,40,-                              2,00,-

 

Výsadba parku.

V tomto roce na jaře vysázel dětský domov v zámeckém parku 10 topolů, 20 dubů, 30 olší, 20 bříz, 30 jilmů, 10 habrů, 30 keřů ptačích zobů a 10 keřů pámelníku.

 

Odcizení stromků.

U silnice „Na bráně“ bylo odcizeno ze silniční aleje 25 mladých stromků jabloní nově vysázených.

 

Primérní linka do lomu.

V tomto roce byla postavena primérní přípojka do lomu od primérní linky, která končila nad transformátorem v Těchobuzi. Komisionelní řízení o zhotovení této linky bylo na místním národním výboru dne 8. dubna 1954 za přítomnosti zástupců Energotrustu, n.p. v Č. Budějovicích, krajského nár. výboru v Jihlavě, místního nár. výboru v Těchobuzi a majitelů pozemků kudy primérka vede.

 

Volby do národních výborů.

Dne 16. května 1954 byly konány volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Před volbami proběhlo několik veřejných schůzí.

Dne 29. března 1954 předvolební schůze, na které referoval R. Kalivoda, ředitel státní banky československé pobočka Pacov, o volebním zákoně.

Dne 27. dubna předvolební schůze žen, na které referovala učitelka Paťchová Věra.

Dne 29. dubna 1954 veřejná předvolební schůze, na které byli občanům představeni kandidáti do místního a okresního národního výboru. Při této příležitosti účinkoval vojenský umělecký

soubor posádky vojenské v Pacově.

Dne 15. března 1954 byla jmenována radou místního národního výboru místní volební komise pro volby do místního národního výboru v tomto složení: předseda komise Strnad Petr, náměstek předsedy Kouba Jindřich, tajemník komise Tippman Emanuel, členové komise Petrásek Josef, Vesecký Augustin, Papežová Marie, Papež František.

Rada okres. národního výboru v Pacově zřídila usnesením ze dne 26. března 1954 obvodní volební komisi pro volby do okresního národního výboru v tomto složení: předseda komise Veselka Josef, náměstek předsedy Sláma Vojtěch, tajemník komise Morava Alois. Členové komise Jech František, Vidrna Václav.

Volby řídili členové okrskové volební komise ve složení: předseda Procházka František, náměstek předsedy Váňa Jan, tajemník Bouška František, členové komise: Pudil Adolf, Kvasnička František, zástupce dohlédacího úřadu Alois Morava, zástupce volební komise Tippman Emanuel, zástupci obvodních volebních komisí Veselka Josef, David Emanuel, Jech Václav.

Výsledky voleb:

Počet voličů, kteří se zůčastnili hlasování            186

Neplatné hlasovací lístky                                         0

Počet hlasovacích lístků, na nichž byla škrtnuta jména všech kandidátů: 7

Do místního národního výboru navrženi a zvoleni:

Jméno kandidáta.                                             obdržel hlasů

1. Kříženecký Antonín, rolník č.p.17           149

2. Morava Alois, ředitel školy č.p.60                  157

3. Papežová Marie, člen JZD č.p.25                    130

4. Simandl Jindřich,rolník č.p.49                         148

5. Škochová Božena , důchodce č.p.50                101

6. Šustr Bohumil, člen JZD č.p.37                       148

7. Šustr Ferdinand, důstojník čs.ar.v.v. č.p.75     137

8. Tippman Emanuel, ředitel dět. dom. č.p.1       135

9. Vesecká Anna, rolnice č.p.63                           136

Do okresního národního výboru kandidovala za okrsek Těchobuz, Velký Ježov a Malý Ježov Božena Škochová ,Těchobuz č.p.50.

V Těchobuzi obdržela 100 hlasů. V Ježově ze 430 voličů odevzdalo pro kandidáta 158 hlasů, proti 271 hlas. Celkem v Těchobuzi a v Ježově obdržela ze 616 hlasů 258 hlasů.Nebyla zvolena.

Do krajského národního výboru kandidoval Václav Zeman, truhlářský dělník až do roku 1950, kdy navržen a pověřen funkcí člena rady okres. národ. výboru v Pacově jako referent práce a sociální péče. Byl referentem zdravotním, nyní finančním.Ve zdejší obci obdržel 142 hlasy.

 

Doplňující volby.

Proto,že kandidát do okresního národního výboru nebyl zvolen, byly konány dne 30. května 1954 doplňující volby. Kandidoval Jindřich Slunečko, rolník z Malého Ježova č.p.31.

V Těchobuzi odevzdáno pro 162 hlasy.Ve Vel. Ježově odevzdáno pro 234 hlasy. Celkem odevzdáno 396 hlasů pro kandidáta. Byl zvilen.

 

Trestní komise.

V tomto roce byla při místním národním výboru jmenována trestní komise v tomto složení: Kohoutek Václav č.p.40, Taks Jaroslav č.p.13, Kříženecký Antonín č.p.17. Tato komise má řešit menší přestupky místních občanů a udělovat peněžité tresty.

 

Výbor žen.

Při místních národních výborech jsou voleny výbory žen, které jim mají býti nápomocny při plnění jejich úkolů. Radou místního národního výboru byly navrženy a zvoleny následující kandidátky:

1. Koubová Růžena, č.p.14

2. Kratochvílová Ludmila, č.p.46

3. Macková Anežka, č.p.55

4. Papežová Miluše, č.p.65

5. Slámová Josefa, č.p.8

6. Tippmanová Anežka, č.p.1

7. Vesecká Anna, č.p.63

Předsedkyní byla zvolena Macková Anežka, jednatelkou Papežová Miluše.

 

Počet včelstev.

Ke dni 30. září 1954 je ve zdejší obci 11 včelařů, kteří mají 61 včelstvo. K 1. květnu 1954 bylo 11 včelařů, kteří měli 77 včelstev.

 

Volby do národního shromáždění.

Volby do národního shromáždění byly konány dne 28. listopadu 1954. Před volbami proběhlo několik veřejných schůzí. Dne 13. listopadu 1954 byla veřejná schůze pro obvod Smil. Hory, s kandidátem na poslance bratrem Josefem Škodou z Vodice. Josef Škoda je soukromě hospodařící vzorný zemědělec. Je také obětavým a nezištným funkcionářem. Je členem Československé strany lidové, členem místního národního výboru, členem okresního národního výboru v komisi pro zkoumání činnosti místních národních výborů, místopředsedou akčního výboru národní fronty, členem krajského výboru Československé strany lidové a okrením důvěrníkem Československé strany lidové. Aktivně pracuje jako člen okresního,krajského a ústředního výboru Obránců míru a po zasedání  Obránců míru ve Varšavě, kterého se také zúčastnil, uskutečnil mnoho přednášek o mírovém hnutí na celém světě.

Z místní obce se zúčastnilo schůze 23 občanů. Účastníci byli dopraveni do Smilových Hor autobusem, který vyjel ze Slavětína.

Dne 16. listopadu konána předvolební veřejná schůze v místě, kde bylo přítomno 21 občanů.

Dne 20. listopadu 1954 agitační dvojice jdou po domech a zvou k účasti na volbách. Zvát přijeli i dělníci z Pacova ze závodu „kotlárny Hradecký“. Volby byly zahájeny dne 28. listopadu 1954 o sedmé hodině ranní.

Předsedou okrskové volební komise byl Emanuel Tippman, zástupcem okresního národního výboru Alois Morava.

Výsledek voleb:

Celkem bylo odevzdáno 179 hlasovacích lístků, z toho bylo 178 hlasů pro kandidáta národní fronty bratra Josefa Škodu, proti byly odevzdány tři hlasy.

 

První televise v obci.

Dne 9. prosince 1954 zakoupil televisní přijímač Karel Novák, č.p.31, zaměstnanec rozvodných elektrických závodů, Čes. Budějovice. Je to první televise v obci.

Dne 26. prosince 1954 zakoupil televisní přijímač Jindřich Simandl, č.p.49.

 

Chalupa č.p.57.

V č.p.57, jehož majitelkou je Anna Kvasničková, uvolnila se průčelní zeď a chalupa hrozila sesutím. Majitelka, která v domku bydlela sama, musela být přestěhována do č.p.52, kde byla dříve úřadovna místního národního výboru.

 

Požár v řezáči.

Dne 20. prosince 1954 vypukl požár v řezáči družstva. Vznítila se sláma, která byla natočená na hřídeli řezačky. Oheň zpozoroval řed. školy A. Morava. Přivolal družstevníky, kteří mlátili obilí ve stodole a požár byl v zárodku uhašen.

 

Narození.

V roce 1954 se narodily tři děti

Úmrtí.

Dne 22.února 1954 zemřel Josef Jech, č.p.47 ve stáří 62 roků ( narozen 14.10.1892.)

Dne 16. října 1954 zemřela Marie Strnadová č.p.24, ve stáří 82 roků ( naroz. 8. 2.1872.)

 

Přestěhování.

Lesní hajný Josef Nejedlý, bytem v č.p.65 byl dán do důchodu a přestěhoval se k synovi do Měšic u Tábora.

 

Kanalizace obce.

Dne 30.července 1954 bylo konáno šetření za účelem určení vzdálenosti osy místní kanalizace a napojení této na stávající propusť silničního tělesa. Jednání jsou přítomni za státní silnice s. Stránský, cestmistr, za okresní národní výbor v Pacově s. Kohout a zástupce míst. národního výboru.

Kanalizace je zařazena do akce M 1954. Její provedení je zamýšleno tak, že jedno křídlo kanalisace povede od č.p.10, druhé od hostince č.p.18 směrem k silničnímu oblouku, kde se budou stýkati a budou napojeny na stávající silniční propust, jež by tvořila odpad. Kanalisace povede silničním příkopem. Správa silnic nemá námitek proti zřízení této kanalizace, bude-li provedena za těchto podmínek:

1) na začátku kanalizačního potrubí musí býti zřízeny sběrné šachty a v určitých vzdálenostech šachty další.

2) po celé délce kanalizačního potrubí bude zřízen rygol dlážděný lomovým kamenem, v šířce 1,50m od hrany silničního banketu.

3) v silničním oblouku bude zřízena revizní šachta, do níž budou zapojena obě křídla kanalisace.

Na kanalisaci je povolena okres. národním výborem v Pacově částka 3 000Kčs.Skutečná hodnota díla je propočtena na 7 400Kčs.

 

Výroční schůze svazu československo sovětského přátelství.

Výroční schůze Československosovětského přátelství byla konána dne 26. ledna 1954. Do výboru byli zvoleni:

Jindřich Kouba č.p.14, předseda

Frant. Valeška č.p.51, 1. místopředseda

Anežka Macková č.p.55, 2. místopředseda

Miloslav Vosecký č.p.21, pokladník

Alois Morava č.p.60, kultur. a filmový referent

 

Počet žactva na zdejší škole.

Na začátku školního roku 1954- 55 navštěvovalo zdejší školu 78 dětí ( 46 hochů, 32 dívky). Z místní obce je 14 dětí, z dětského domova 64 dětí.

Otevření třetí třídy zdejší školy.

Na návrh školského odboru okresního národního výboru v Pacově byla otevřena dnem 1. září 1954 na zdejší škole třetí třída. Zdejší školu navštěvují chovanci dětského domova. Jsou to děti často mravně narušené, protože přicházejí z rozvrácených rodin a vyžadují větší výchovné péče. Dále je v dětském domově a tím i ve škole stálá fluktuace žactva, kterou je práce učitelů značně narušována.

Učitelé na škole.

Ve škol. roce 1954- 55 jsou na škole tito učitelé: řed. školy Alois Morava, učitelka Miluše Papežová. Pro nově zřízenou třetí třídu byla na zdejší školu přidělena učitelka Miloslava Doležalová, rodem z Kaňkovic u Světlé nad Sázavou, která vystudovala pedagog. školu v Jihlavě.

 

Místní lidová knihovna.

Místní lidová knihovna od svého založení byla umístěna ve škole v jedné místnosti v přízemí, kde dříve byla i kuchyně. V tomto roce, po otevření třetí třídy, musela být knihovna vystěhována na školní chodbu. Po vystěhování Josefa Kohoutka č.p.9, byla knihovna v tomto roce přemístěna do jedné uprázdněné místnosti tohoto statku.

Přírůstek svazků knihovny v tomto roce činí 57, z toho získáno koupí 45 svazků, darem 12 svazků. Celková hodnota přírůstku knih činí 1 072,13 Kčs.

 

Kultura.

Dne 25. ledna 1954 sehrál ve zdejší obci „Umělecký soubor Svazu československo sovětského přátelství“ z Prahy zdramatisované povídky Jaroslava Haška pod názvem „My se nemračíme“. Účast 130 osob, jednotné vstupné 5 Kčs.

6. února pořádán 1. ples jednotného zemědělského družstva. Hudba „Kozak“ z Pacova.

14. března 1954 byla uspořádána pietní vzpomínka na zemřelého s. K. Gottwalda aj.V.Stalina. Smuteční slavnost zahájil předseda místního národního výboru Václav Kohoutek. Školní mládež předvedla kulturní vložku. Smuteční projev přečetl předseda míst. nár. výboru. Účast 125 osob, z toho 60 dospělých.

Při této příležitosti uspořádal knihovník míst. lidové knihovny výstavku spisů K. Gottwalda a J.V.Stalina.

23. března 1954 uspořádána přednáška na thema „Sověty- politický základ SSSR“. Pořadatelem byla odbočka Svazu československo sovětského přátelství. Účast 12 osob.

29. března 1954 zúčastnilo se žactvo zdejší školy divadelního představení v Pacově „Zlatovláska“, které sehrálo oblastní divadlo z Benešova u Prahy.

21. listopadu 1954 sehráli učitelé pro děti loutkové divadlo.

22.prosince 1954 připravili učitelé se žáky besedu s dědou Mrázem, která byla rozdělena na dvě části. První část byla vánoční, ve které děti zpívaly vánoční koledy a přednášely básně s vánoční tématikou. Druhá část byla veselého rázu, tanečky, písně, veselé výstupy žáků. Všichni žáci dostali nadílku, kterou pro děti z dětského domova připravilo ředitelství domova, pro děti z místní obce škola.

Do obce zajíždí jednou v měsíci putovní kino z Jihlavy. Odpoledne je představení pro děti, večer pro dospělé jsou promítány dva celovečerní filmy. Putovní kino přiváží nejnovější filmy. Vedoucí kina je Josef Vrba. Na představení filmová přicházejí občané i z okolních obcí.

Žactvu byly promítány jednou v měsíci krátké školní filmy.

Dětský domov promítá pro své chovance celovečerní filmy, na které chodí i děti z vesnice.

Škola připravovala k různým příležitostem relace v místním rozhlase a kulturní vložky k veřejným schůzím.

Na všechny kulturní podniky byla veřejnost zvána plakáty nebo pozvánkami, které psala a roznášela do rodin školní mládež.

 

Jednotné zemědělské družstvo.

Aby se práce ve družstvu, hlavně ve vedení družstva, zlepšila , byl předseda družstva Petr Strnad vyslán na dvouměsíční školení pro předsedy družstev. Za jeho nepřítomnosti ho zastupovala místopředsedkyně Marie Papežová č.p.25.

Na měsíční školení byl též vyslán skupinář František Papež č.p.15.

Bylo by již na čase, až se tito funkcionáři navrátí ze školení, aby se zlepšila v prvé řadě organisace práce, aby práce byly včas udělané, aby družstevníci nepočítali s tím, že za ně práce udělají brigádníci a oni za nedbale vykonanou práci že budou mít vysokou pracovní jednotku.Snad by si již mohli uvědomit, že dostanou zaplaceno jen za to, co sami udělají.

Ve schůzi představenstva 12.2. bylo usneseno provést ve družstvu tyto stavby: generální opravu střech, rozšíření prasečáku, porodnici prasnic, adaptaci klenby dolejší stáje, rozšíření drůbežárny stavbou montovaného kurníku.

Dne 8. března 1954 přivezlo družstvo nákladní auto, které bylo přiděleno z vyřazených vojenských aut.Za šofera auta byl přijat Ferdinand Šustr, důstojník československé armády- důchodce č.p.75.

Dne 16. března 1954 byla konána výroční schůze za účasti 28 členů. Za okresní národní výbor byl přítomen Stanislav Mrázek, který ve svém referátě vytkl družstevníkům chyby v hospodaření a nabádal je ke svědomitější a zodpovědnější práci ve družstvu. Družstevníci si musí již konečně uvědomit, že družstvo je jejich a proto v něm musí pracovat jako na svém.

Na rok 1954 bylo zvoleno představenstvo v tomto složení:

předseda Petr Strnad č.p.34( 27 hlasů)

místopředseda Bohumil Šustr č.p.37 (27 hlasů)

pokladník František Papež č.p.15 (27 hlasů)

účetní Vesecký Miloslav č.p.21 (27 hlasů)

člen předs. Macková Anežka č.p.55 ( 27 hlasů)

člen předs. Václav Kohoutek č.p.40 (26 hlasů )

 

Všichni zvolení funkci přijali a slíbili, že funkci budou řádně vykonávat.

Náhradníci:

Jirka František č.p.11 (25 hlasů)

Kvasnička František č.p.59 (25 hlasů)

Revizní komise:

předseda Frant. Albrecht č.p.77 ( 27 hlasů)

členové: Jech Václav č.p.28 (27 hlasů )

Škochová Božena č.p.50 ( 27 hlasů)

Náhradníci revizní komise:

            Jechová Antonie č.p.47 (26 hlasů)

Dufková Marie č.p.66 ( 26 hlasů)

 

Ve schůzi představenstva konané dne 24.března byli navrženi a členskou schůzí schváleni: skupinářem František Papež č.p.15, skladníkem Alois Kratochvíl č.p.46, vedoucím živočišné výroby František Valeška č.p.51, krmiči horní stáje Kvasnička František č.p.59 a Vesecký Augustin č.p.21. Odměna v horní stáji jednoho krmiče je 2 pracovní jednotky denně.

Nočním hlídačem schválen František Jech č.p.5 za odměnu 1,25 pracovní jednotky za noc.

Krmičky krav v dolní stáji jsou Marie Papežová č.p.28, Marie Kříženecká č.p.39, Anna Kvasničková č.p.59.

Protože stávající prostory pro živočišnou výrobu nebudou dostačovat, bylo nutno vyhlédnout pozemek pro novou výstavbu.Stalo se tak dne 20. července 1954. Opis protokolu uvádím.

„ Protokol sepsaný v kanceláři JZD Těchobuz dne 20. července 1954 za účasti:

za krajský národní výbor ref.9/2 a agroprojekt s. Josef Vébr, ref.9/1. s ing. Trenkvicová.

Za okresní národní výbor ref. 9/2 a agroprojekt s. Záhora Ladislav, ref. 9/5 Dr. Kaprál, okresní veterinář, ref. 11 Jan Trkala.

Za místní národní výbor Těchobuz předseda Šustr Bohumil, za jednotné zem. družstvo Těchobuz Strnad Petr.

Předmětem jednání jest vyhlédnutí stavebního pozemku pro budoucí výstavbu objektů pro živočišnou výrobu JZD Těchobuz.

Zemědělská půda celé obce měří celkem 360ha, z toho připadá na JZD 200 ha a na soukromě hospodařící zemědělce 160 ha. Orná půda měří 304 ha, JZD obhospodařuje 161 ha a soukromě hospodařící zemědělci 143 ha.

JZD má ku dnešnímu dni členskou základnu 23 rodin. Ve společném ustájení jest 65 kusů dojnic, 71 kusů mladého dobytka, 18 prasnic, 130 prasat, 9 koní, 12 kusů ovcí a 300 kusů slepic. Průměrná denní dojivost jest 3 litry na jednu dojnici. Pro budoucí vývoj a rozvoj JZD jest potřeba počítati se šedesáti zemědělskými rodinami.

Žírný dobytek jest možno ustájiti v bývalých stájích velkostatku, kde je dosud ustájen skot JZD, adaptovaná výkrmna prasat pro 80 kusů byla by nadále používána, pro 500 kusů slepic jest postavena drůbežárna a druhá pro 250 kusů se právě montuje.

V novostavbách je třeba ve výhledovém plánu počítati s postavením kravína pro 86 kusů dojnic (mimo 60 kusů záhumenkových), produkční stanice pro 40 kusů prasnic, výkrmna vepřů pro 160 kusů a drůbežárny pro 1250 kusů, pro koně by byly provedeny stáje vhodnou adaptací stávajících budov v obci. Jelikož obec Těchobuz nemá soustavný vodovod a v obci je nedostatek vody,byl vyhlédnut pozemek severozápadně od obce a sice na jižní straně od silnice vedoucí do Františkova pro stavby drůbežáren a severní straně od této silnice pro ostatní živočišnou výrobu. Pozemek pro drůbežárny je v mapě hospodářskotechnické úpravě označen 8.c. a pro ostatní stavby 6a. Oba pozemky mají mírný svah k jižní straně, jsou suché a pro stavbu vhodné.Veškeré novostavby stájí budou na staveništi umístěny tak, aby okna směřovala na jedné straně k východní a na druhé straně k západní straně, skladovací prostory budou chránit stáje od severní strany. Elektrickou přípojku možno napojit ze vzdálenosti 300 m.

Vody bude používáno z toku, který je dosud používán místním lihovarem a pro potřebu jednotného zeměděls. družstva. Vzdálenost vodovodního potrubí by činila cca 500m.“

V č.p.10 krmí prasata krmiči Augustin Vesecký č.p.21 a Václav Kohoutek č.p.40.

Z řad družstevníků se ozývají hlasy, že v družstvu jsou samí staří lidé, kteří nemohou práci zastat. Proto představenstvo družstva se začíná zabývat odchodem mladých z vesnice do jiných zaměstnání v městech. Dne 6.8. 1954 ve schůzi představenstva bylo usneseno toto: „Všichni mladí, kteří jsou zaměstnáni mimo zemědělství budou přesvědčeni o tom, aby se vrátili do zemědělství, aby měl každý nástupce na chalupě jako tomu bylo dříve.Ti, kteří ve družstvu byli, se zavolají zpátky.“

Touto věcí zabývala se dne 10.8.1954 členská schůze, na které byl přítomen za okres. národ. výbor v Pacově s. B. Macko, za okresní výbor Komunistické strany českoslov. s. Trpák a za Státní banku českost. s Carda.Zápis z této schůze zní: „ Otázka pracovních sil v jednot. zeměděls. družstvu a rodinných příslušníků, nástupců hospodářství členů družstva zůstala nevyřešena. Členové družstva se k návrhu místního národního výboru o zajištění pracovních sil staví záporně.“

V letošním roce pokračuje ve zdejším družstvu družstevní škola práce, do které jsou navrženi:

a) ošetřovatel skotu Jaroslav Taks č.p.13, b) ošetřovatel prasat Augustin Vesecký č.p.21, c) ošetřovatelka drůbeže Anna Strnadová č.p.34, za rostlinnou výrobu Anežka Macková č.p.55. Školení bylo zahájeno 1. prosince 1954.

V tomto roce postavilo družstvo novou, montovanou drůbežárnu západním směrem od obce, poblíž již zhotovené drůbežárny.Náklad na tuto drůbežárnu byl 23 155,25Kčs. Její provozní plocha je 91 m2. Je to stavba typová podle typu Stavomontáží n.p. schváleného ministerstvem zemědělství. Základové zdivo je z kamene, ostatní z dřevěných dílců, střecha pultová, krytina lepenka. Stavba byla schválena okresním národním výborem v Pacově dne 14. června 1954, č. 11- 711-54 Pl. Tato drůbežárna je pro 250 slepic.

Ustájení koní v č.p.15 nevyhovovalo, proto byly v tomto roce zřízeny konírny adaptací stáje ve statku u Kohoutků v č.p.9, nákladem 3 577Kčs.

Na podzim tohoto roku byla provedena nová hospodářsko technická úprava pozemků. Všem družstevníkům byla upravena výměra záhumenek na 0,50 ha.

Při inventiře k 31.12 1954 byl majetek družstva oceňován podle následujících cen:

Druh zvířat:                                             Cena za 1 kg živé váhy v Kčs

voli tažní                                                                 3,30

dojnice                                                                    3,70

kanci                                                                       5,-

prasnice                                                                  5,-

 

berani                                                                      4,-

ovce                                                                        4,-

kozli chovní                                                            2,40

koně                                                                     podle odhadu

volci                                                                        3,30

býčci                                                                       3,30

jalovice                                                                   3,30

telata savá                                                               2,80

Vepřový dobytek:

běhouni                                                                   5,00

krmníci do 75 kg                                                    5,00

krmníci přes 75 kg                                                 6,00

selata do 25 kg živé váhy                                     14,00

Ovce:

skopci                                                                     4,00

jehňata                                                                    4,00

Kozy:

kozli řezaní                                                            2,40

kozy                                                                       2,40

kůzlata                                                                   2,40

Drůbež:

kohouti                                                                  9,00

slepice                                                                   9,00

kuřata                                                                   10,00

husy                                                                       8,60

kachny                                                                   8,60

krůty                                                                    10,00

perličky                                                                  9,00

Živočišná výroba:

mléko                                                                     1,10 Kčs za 1 litr

máslo vlastní výroby                                            19,00 Kčs za 1 kg

tvaroh                                                                     4,00 Kčs za 1 kg

vlna                                                                       12,00 až 80 Kčs za 1 kg

peří nedrané                                                          14,00 za 1 kg

vejce                                                                       0,50 Kčs za 1 kus

med                                                                        29,00 Kčs za 1 kg

 

Cena obilovin a luštěnin:

 

pšenice                                                                 101,00

žito                                                                         90,00

ječmen krmný                                                        54,00

ječmen průmyslový                                               57,00

ječmen sladařský                                                   91,80

oves                                                                       56,00

hrách jedlý                                                         184 až 210,-

 

Olejniny:

hořčice                                                                    160,-

len ( semeno konsumní)                                         194,-

mák                                                                         400až 420,-

Okopaniny:

brambory:

a) jedlé1. žlutomasé                                                      32,-

2.polodlouhé                                                     27,-

3. žlutomasé kulaté                                           23,-

b) krmné                                                                       18,-

c) průmyslové                                                               18,-

krmná řepa                                                                     9,-

 

Krmiva a steliva:

sláma stelivová                                                               14,-

sláma krmná  ( ječná, oves)                                            16,-

seno luční                                                                        32,-

seno jetelové                                                                   37,-

 

Pracovní morálka jednotného zemědělského družstva  v tomto roce se nikterak nelepší, snad ještě se zhoršuje. Ve žních a na sběr brambor přicházejí brigádníci z Pacova, jsou to dělníci závodu „Hradecký“, úředníci z okresního národního výboru, školní mládež ze Smilových Hor a z Pacova, žáci a učitelé z místní školy. Všichni se snaží, aby úroda byla včas sklizena, jen družstevníci mají tu nejmenší snahu. Když brigádníci pracují na polích, některé družstevnice zůstávají doma a jdou raději sbírat lesní plodiny , které prodávají.

O družstvu se mluví v celém okolí s posměchem.

Vesnické noviny, týdeník okresního národního výboru v Pacově, číslo 18, ze dne 8.11.1954 přinesl zprávu o hospodaření pod nadpisem „ Příčiny špatného hospodaření JZD v Těchobuzi“, kterou uvádím:

„ JZD Těchobuz hospodaří již po čtyři roky společně. Přesto, že mají v Těchobuzi nejlepší podmínky pro společné hospodaření, nedosáhli ani jeden rok plánované hodnoty pracovní jednotky.Mnohý čtenář by řekl, jak je to možné, že tak špatně hospodaří, když mají takové podmínky. Hlavní příčina je v organisaci práce a odměňování. Předseda se neschází se skupináři, aby naplánovali práci na na příští den.Ráno v 8 hodin se teprve radí, kam a co se bude dělat.A tak družstevníci spokojeně vyrazí v 9 hodin na pole. Družstevníci nevědí, jakou mají normu a podle toho také dělají.Skupinář nejde za družstevníky, aby se přesvědčil, jak pracují a co udělali.A podle toho jsou vedeny i pracovní záznamy.Porovnejte sami odměňované.Družstevník přiveze dvě fůry slámy a má odměnu 1,50 pracovní jednotky.Naproti tomu naloží družstevník 100q hnoje a dostane rovněž 1,50 pracovní jednotky.Právem jsou družstevníci nespokojeni a pracovní morálka upadá.V živočišné výrobě není zavedena odměna podle užitkovosti a podle toho vypadá dojivost u krav. Družstevníci vidí družstvo jako něco cizího a podle toho se společným majetkem zacházejí,Přijde-li však na pomoc brigáda nebo občané z obce nedružstevníci, kteří mají zájem, aby se něco udělalo, se zlou se potáží.Dostanou od skupinářky vynadáno, že jim ubírají peníze.Funkcionáři družstva se však na tyto nedostatky dívají klidně.Dávají se ukolébat myšlenkou, že to snad půjde,a mnozí si myslí, že ono to nějak dopadne, dostanou podporu a bude zase dobře.Nyní je již pokročilá doba a družstvo má ještě dobývat brambory a sít většinu ozimů.Že by to „nešlo“ ve společném hospodaření, to nám ukazují JZD Zhořec, Roučkovice, Pošná a jiná, kde již mají brambory sebrány a zaseto.Je však třeba řádně organizovat práci a to v Těchobuzi buď nedovedou, anebo bych spíše řekl, nechtějí.

Probuďte se již, funkcionáři JZD Těchobuz, a vezměte to řádně do rukou! Nespoléhejte se na to, že to za vás někdo udělá. A co dělá MNV a místní organisace KSČ ? Můžete se na to dívat, jak vaše družstvo špatně hospodaří? Je vám jedno, že družstevníci jsou nespokojeni?

Bude třeba, aby funkcionáři družstva spolu s MNV a s organisací KSČ se zabývali otázkou špatného hospodaření těchobuzského JZD. Jedině tak budou odstraněny nedostatky v družstvu a bude dosaženo lepších výsledků a tím i spokojenosti družstevníků.“

 

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze