Rok 1995

Počasí v r. 1995.

Leden – 3 týdny hezké zimní počasí, mrazy maximálně – 12°, sněhu asi 30 cm.

22. ledna – obleva, bez mrazů. do konce ledna bez sněhu.

Únor – teplé počasí, občas v noci mrazíky. Kvetly bledule, sněženky již v první polovině února. Ovocné stromy a keře počaly rašit.

Březen – ochlazení, déšť, sníh a plískanice.

Duben a květen – stále chladno, stromy kvetly až do začátku 2 poloviny května. V týdnu od 22. do 28. května krásné teplé počasí – 25°.

30. května – bouře, krupobití ( slabé), příval vody z polí, zatopené sklepy, dvory, na návsi jezero kalné vody.

V týdnu od 5. do 11. června opět příval vody – v úterý 2 krát, ve středu 1 krát. Po celý červen chladno, deštivo. Seno nebylo možné usušit kvalitně.Poslední týden v červnu oteplení.

Začalo teplé, suché počasí, ve zdejší obci zapršelo v červenci pouze 2 krát, a to málo. Teploty 25°až 32°ve stínu.

Srpen byl stále stejný, až v posledním týdnu ochlazení a vydatný déšť.

Září a říjen – nestálé počasí, práce rušil často déšť, dokončení žní se protáhlo do září, sláma do října.

2. listopadu – ochlazení, napadlo asi 10 cm sněhu, mrazy – 10°, po týdnu obleva, ale brzy opět přituhlo, padal sníh, mrazy – 15°, mlhavo, slunce nebylo 47 dní vidět.

O vánočních svátcích obleva, ale po nich opět mráz, sníh nepadal.

Obecní úřad.

Obecní úřad – jednání.

21. března 1995 – schválen odprodej obecních pozemků v ceně 20 Kč za m2.

ing. Sedlák – 479m2 – parcela 940/1

Boh. Matějů – 902 m2 – parcela 152/2

pí. Žákovská – 940/11

24. října – schválen sociální příspěvek 500 Kč občanům:

Slámová Josefa, Sláma Jiří, Koubová Růžena, Macková Anežka, Mottlová Milada, Veselka Josef.

V roce 1995 bylo započato s výstavbou nové čekárny a opravou fasády na škole. Práce prováděla firma JAS z Pacova.

Rozpočet obce:

Příjmy do rozpočtu:

dotace od okr. úřadu 4 300 Kč

daň z nemovitosti 175 000 Kč

daň ze závislé činnosti 194 000 Kč

správní poplatky 700 Kč

úvěr na opravu školy 400 000 Kč

příjmy z lesa – prodej 50 000 Kč

celkem příjmy 991 tisíc Kč

Výdaje:

opravy kanálů po bouřích 12 600 Kč

odvoz odpadů 12 766 Kč

křovinořez 21 286 Kč

na autobus ČSAD 12 700 Kč

elektřina v budově obce 21 000 Kč

správa obec. úřadu 73 000 Kč

platy zaměstnanců 53 000 Kč

oprava školy 543 000 Kč

na obecní knihovnu 10 792 Kč

Zemědělství.

Zemědělství – Výrobně obchodní družstvo Jetřichovec.

Zemědělské družstvo obhospodařuje celkem včetně katastru Těchobuze

orná půda 1 675,35 ha

zahrady 1,09 ha

louky a pastviny 400,06 ha

rybníky 6,29 ha

ostatní půda 121,54 ha

Výnosy plodin – pšenice 47 q/ha

žito 35q

ječmen ozim 46q

jarní 42q

oves 34q

brambory 178q

řepka 23q

Výnos – tržní hodnota za tunu.

pšenice 3 327 Kč, ječmen 2 841 Kč, žito 2 311 Kč, brambory stolní 5 728 Kč, řepka 5 645 Kč.

Dojivost – 11,56l na kus a den.

Tržba – 6,66 Kč za litr.

Prodej nasa – za 1 kg – 22,65 Kč krávy, 27,40 Kč jalovice, 35,10 Kč býci, 32,06 Kč vepřové.

Sčítání obyvatel.

Sčítání domů, bytů a obyvatel prováděné Českým statistickým úřadem dne 2. března 1991 – dle vydané publikace.

Obec Těchobuz – část obce Pacov.

Výměra katastru 722 hektarů.

Počet trvale obydlených domů: rok 1970 – 54 domů, rok 1980 47 domů, rok 1991 – 32 domy.

Počet trvale bydlících obyvatel: rok 1970 – 218 osob, rok 1980 – 194 osob, rok 1991 – 148 osob.

Trvale obydleno 1 osobou – 11 domů.

Bytů s ústředním topením či etážovým – 14.

S vodovodem – 24.

K těmto údajům nutno doplnit, že v počtu trvale bydlících jsouzahrnuti i chovanci ubytovaní v Ústavu sociální péče umístěném v zámku, jejichž počet se pohybuje v počtu asi 60 osob.

Pokud je uváděn počet bytů s vodovodem, nejedná se o vodovod skupinový, ale individuální z vlastní,případně obecní studny – voda čerpaná vlastním čerpadlem.

Vlastní statistika domů, majitelů a obyvatel, provedená r. 1994:

č.p. 1 – zámek – sloužil jako Dětský domov, od r. 1968 jako Ústav sociální péče.

č.p.2 – byt Ústavu soc. péče – obyvatelka Marie Matějů + 2 osoby.

č.p. 3 – rekreační – Kotal Veleslav, Praha 5, Děvínská 10.

č.p.4 – trvale obydleno – Stanislav Mrázek + 4 osoby.

č.p.5 – k rekreaci – Holeček Václav, Praha 4, Háje 591

č.p.6 – trvale obydleno – Veselka Josef

č.p.7 – trvale obydleno – Mottlová Milada

č.p. 8 – trvale obydleno – Slámová Josefa + syn

č.p.9 – sloužilo od r. 1957 Čs. státním statkům jako kancelář, byty pro správce a také byli v maštali koně. Majitel Josef Kohoutek byl jako větší sedlák odsouzen – viz kronika - díl 3, str. 162 a z obce vystěhován.

Roku 1991 pak byl dům i majetek rodině Kohoutkově vrácen. Od pana Kohoutka dům koupil v r. 1995 Klečka Milan a Marta + 3 děti z Bratřic.

č.p. 10 – sloužilo rovněž pro bytové účely Státního statku, později od r. 1987 zemědělskému družstvu Jetřichovec, které ze stodoly upravilo klempířskou dílnu. Veškeré nemovitosti byly rovněž vráceny původním majitelům, vystěhované rodině Karla Bednáře.

č.p. 11 – rekreační – ing. Frant. Jirků, Praha 10, Vrbčanská 2074.

č.p.12 – trvale obydleno – Váňa Jan + manželka.

č.p. 13 – trvale obydleno – Taksová Marie.

č.p.14 – trvale obydleno – Koubová Růžena.

č.p. 15 – trvale obydleno – Papež František – tento však již řadu let bydlí u manželky v Pojbukách.

č.p.16 – trvale obydleno – Primus Jindřich

č.p.17 – k rekreaci – Koblihová Marie, Planá n/ Lužnicí.

č.p. 18 – trvale obydleno – Hormandl Jiří + Marie.

Budova pohostinství byla od 25. srpna 1952 znárodněna – uživatelem se stalo spotřební družstvo Práce Pelhřimov, později Jednota Kamenice n/ Lipou. Také zde byla umístěna poštovna. Celá budova včetně sálu se stala majetkem Národního výboru. Majiteli Jindřichu Najfusovi s rodinou bylo povoleno zůstat bydlet a užívat pouze byt a prostory pro chov domácího zvířectva. Vedoucí pohostinství jako zaměstnanec družstva Práce byla dcera majitele pí. Marie Najfusová, provdaná později Hormandlová.

Od r. 1962 se stal vedoucím pohostinství Jan Pokorný č.p.29, který byl též sběračem kůží a peří.

V r. 1968 opět zastává vedoucí pí. Marie Hormandlová, které byl veškerý majetek navrácen 25. dubna 1991 od Městského úřadu Pacov, protože obec Těchobuz v těchto letech neměla obecní úřad. Od 15.9.1992 být pí. Hormandlová zaměstnancem Jednoty, ale prodává jako soukromý vlastník a podnikatel.

č.p.19 – rekreační – majitel ing. Vlastimil Sedlák, Praha 8, Na Stráži 6.

č.p.20 – trvale obydleno – Růžena Papežová, vdova.

č.p.21 – rekreační – Vesecký Vlastimil, Velký Ježov, tento je sice trvale hlášen v Těchobuzi, ale skutečně bydlí v Ježově.

č.p.22 – rekreační – majitel Jaromír Petrásek, je též zde trvale hlášen, ale žije u své sestry.

č.p.23 – rekreační – Dušek František, Na Blatech 37, Pacov.

č.p.24 - zrušeno

č.p.25 – trvale obydleno – Papež Jan a Věra.

č.p.26 – trvale obydleno – Zhorný Jiří + manželka.

č.p.27 – trvale obydleno – Mašek Jaroslav + 4 osoby, toto číslo bylo v r. 1981 nově přestavěno.

č.p.28 – rekreační – Žilinová Anežka a Ludvík, Sezimovo Ústí 503.

č.p.29 – rekreační – Tichý Ladislav a Marie, Pacov 673.

č.p.30 – rekreační – rozděleno – půl vlastní Helena a Jaroslav Dalíkovi – Lukavec č.56. Druhou půli – Zdeňka a Jiří Sovovi, Radotín 5.

č.p.31 – rekreační – Bednář Lad. , Praha 8, Ant. Staška 69.

Toto číslo sloužilo do r. 1977 jako nájemní byt pro Helenu Vobořilovou, matku nynějších majitelek č.p.30, která v č.p.30 po r. 1977 žila jako družka pa. Mikuly.

č.p.32 – bývalá pastouška – zrušeno.

č.p. 33 – rekreační – ing. Jan Novotný, Praha 6, nám. Družby 3.

č.p.34 – rekreační – bývalý mlýn u rybníka Daniel – majitelé půl Václav Strnad, Pacov 716, půl Anežka Strnadová, Ústí n/ Labem, Vojanova 56.

č.p.35 – v K.Ú. Velký Ježov

č.p.36 – rekreační – JuDr. Jan Šťástka, Praha 4, Americká 44.

č.p.37 – rekreační – Leona Jelínková ( Šustrová), Tábor, Kvapilova 2514.

č.p.38 – trvalý pobyt – Rudolf a Ludmila Olivová ( Vojnová).

č.p.39 – rekreační – Kříženecká Jana, Tachov, Želivského 1750.

č.p.40 – rekreační.

č.p.41 – zrušeno.

č.p.42 – trvale obydleno – Pudil Vladimír + bratr.

č.p.43 – rekreační – Matějů Marie – trvale bydlí v č.p.2, Těchobuz.

č.p.44 – zrušeno

č.p.45 – rekreační – Procházka Václav, Pacov 800.

č.p.46 – trvale obydleno – Jarmila Mrázková + 2 osoby.

č.p.47 – rekreační – Šimonová Eliška, Tábor, Berlínská 2753.

č.p.48 – rekreační – Olga a Pavel Mrázkovi, Praha 5, Na Homolce17

č.p.49 – K.Ú V. Ježov

č.p.50 – rekreační - Malá Eva, Praha 6, Pod Marjánkou 10

č.p.51 – rekreační - Valeška Rudolf – Praha 8, Hrubého 1202.

č.p.52 - zrušeno

č.p.53 – rekreační – Novotný František

č.p.54 - zrušeno

č.p.55 – trvale obydleno – Macková Anežka

č.p56 – trvale obydleno – Jech František + manželka

č.p.57

č.p.58 – rekreační – Vlček Václav + Ludmila MuDr, Praha 5 – Drážní 292

č.p.59 – trvale obydleno – Ludvík a Růžena Kadlecovi + 2 osoby

č.p.60 – Škola – V prostorách školy se přestalo definitivně vyučovat k 30. červnu 1974. V r. 1966 byl v zámku zrušen Dětský domov, pak zde byla již pouze jednotřídní škola pro místní žáky, jejichž počet byl nedostačující. Ředitelkou jednotřídní školy byla paní učitelka Jitka Přádná z Pacova, od 1. září 1967.

Ředitelem 3třídní školy po odchodu p. učitele Moravy, byl pan učitel František Jareš, jehož manželka byla Marie Vesecká z č.p.63.

č.p.61 – trvale obydleno – Novotný Alois, bývalý mistr kovářský.

č.p.62 – rekreační – Minaříková Marie, Praha 6, Bělohorská 56.

č.p.63 – trvale obydleno – Jarešová Marie, vlastník – Váňa Antonín a Anna, Jihlava - Vrchlického 9.

č.p.64 – rekreační – Miroslav a Drahomíra Ptáčkovi – Praha 4, Hejdova 816.

č.p.65 – dvojdomek v majetku Státních lesů, trvale obydleno – David Jan + manželka, Šenigl Ladislav + manželka

č.p.66 – rekreační – Žákovská Marta + Martin, Tábor – Pražské sídliště 2329

č.p.67 - zrušeno

č.p. 68 – trvale obydleno – Albrecht František, vlastníci – Mašek Zdeněk a Jana, Praha 3 – Koněvova 140.

č.p.69 – K.Ú. Velký Ježov

č.p.70 – rekreační – půl vlastní Šmídová Josefa, USA, Ilinois, půl Černohlávková Helena, Praha 8, Pod Čimickým hájem 224/10.

Do r. 1970 sloužilo půl domku k trvalému pobytu Milady Mottlové, nyní č.p.7.

č.p. 71 – rekreační – Jánský Zdeněk + Anna, Sezimovo Ústí 670.

č.p.72 – k trvalému bydlení – Jiří Hormandl. Toto č.p. bylo koupeno v r. 1978 od Václava Pořínského, přestavěno a 22.7.1985 kolaudováno.

č.p.73 – v K.Ú. Velký Ježov

č.p. 74 – bývalý lihovar, který byl na základě povolení Národního výboru v Těchobuzi ze dne 2.11.1966 zbourán tehdejším uživatelem státním statkem.

Obytná část bývalého lihovaru slouží jako ubytovací zařízení pro zaměstnance Ústavu sociální péče.

č.p 75 – trvale obydlen – Štaubert František a manželka. V r. 1962 koupeno od F. Šustra, který se odstěhoval.

č.p.76 – rekreační domek na Tallenberku, Iva Růžková – Praha 4, Janouchova 659.

č.p.77 – rekreační – Tallenberk, JuDr. Šťástka Jan.

č.p.78 – trvale obydlen – byt Ústavu soc. péče, Faktor Milan + 4 osoby.

č.p.79 – sloužilo jako byt pro 2 rodiny zaměstnanců ústavu.

19. června 1993 shořelo od zkratu elektrického proudu do základů. Bylo znovu vystavěno – nyní slouží jako administrativní budova ústavu.

č.p.80 – byt Ústavu soc. péče – Rychetník Jaroslav + 3 osoby.

č.p.81 – trvale obydlen – Novotná Růžena – přestavěno z hospodářské budovy u č.p.71 - kolaudováno 1.8.1980 – majitelé Václav a Marie Bednářovi.

č.p.82 – trvale obydleno – Karel a Alena Hájkovi + 2 děti – kolaudováno jako novostavba v r. 2.9.1991 u č.p.13.

č.p.94 – Špýchar – historická stavba v majetku obce, která je ve velmi špatném stavu. Na opravu se obci dosud nepodařilo získat finanční prostředky. V letech 1987 – 90 byla v užívání Mysliveckého sdružení Zhořec, jako sklad sena.

V r. 1996 v létě jí použil Filmový klub z Prahy k natáčení filmu ze života dnešní mládeže.

Na katastru obce – u rybníka Daniel bylo zejména v období, kdy sídlo obecního úřadu bylo v Pacově, vybudováno asi 12 rekreačních chat.

č.p.1 – stav. parcela č.124 , 20.1.1980 – majitelé Karel a Marie Karasovi, od r. 1989 Ing. Igor a Helena Cetlovi, Praha 6, U kaštanu 11.

č.p.2 – Eliška Štěpánková, Kárná, Praha 4, N Strži 1195

č.p.3 – Hana a Cyril Čechovi – ( dcera p. učitele Moravy), Pelhřimov, Pod Floriánem 1626

č.p.4 – st. parcela 196/6 – 4.12.1971, Ladislav a Melita Kolářovi, Pacov 680.

č.p.5 – Dr. Petr Starý – Č.Budějovice, E. Destinové 7.

č.p.6 – Bohuslav a Jaroslava Pokorný – Pacov 564, parc. číslo 196/3 – od 6.3.1972. Majitel je syn Jana Pokorného, č.p.29 v Těchobuzi.

č.p.7 – stav. parcela č. 196/4 – od 4.12.1971, Karel a Marta Beiglovi, Pacov 670.

č.p.8 – Hovorka Ladislav – Pacov 680,

č.p.9 – parcela č. 196/5 - od 4.12.1971, Josef a Anna Brtnovi – Pacov 718 od r. 1988 – Luděk a Radka Schreiberovi, Č. Budějovice, Dobrovodská 61.

č.p.10 – Josef a Blažena Kratochvílovi, Pacov 767.

č.p.11 – parcela č. 195/2 – Bohumil a Marie Marešovi – Pacov 767 – od 4.12.1978.

č.p.12 – parcela č. 125 – od 4.12.1977, Karel a Kateřina Krejčí – Tábor, Pražské sídliště 2307.

Drůbežárna.

Na č. katastrálním 186/1 byla r. 1952 zdejším zemědělským družstvem postavena drůbežárna – stav. parcela 123. Tato sloužila pro chov nosnic a kuřat i v době státního statku. Potom po zavedení velkokapacitní drůbežárny v Pelhřimově byla zrušena. Prázdný objekt byl přenechán Českému rybářskému svazu Těchobuz od r. 1987. Tito zde mají klubovnu a sklad rybářského náčiní.

Zvonice.

U příležitosti mezinárodní oslavy 200.výročí narození Bernarda Bolzana v r. 1981 byla pro-

vedena rekonstrukce zvinice, vystavěné v r. 1603.

Oslava pak proběhla za účasti vědců a zástupců UNESCA, universit v Boloni, Oxfordu aWaršavy. Samozřejmě byli přítomni občané, zástupci města Pacova a Okresního národního výboru v Pelhřimově.

Český rybářský svaz Těchobuz.

Tato organizace čítající 25 členů při svém založení v r. 1965 má v užívání rybníky v katastru zdejší obce: Polský, Kněžský, Nový, Tallemberský, Daniel, Loudal a Smíchov. Rybník Stará paní již úplně zarostl, takže svému účelu přestal sloužit. Dokonce i nedostatečně zásobuje vodou rybník Smíchov, kam v r. 1982 vydláždili rybáři stoku. Prameny ve Staré paní jsou již natolik zarostlé, že stoka vodu nepřivádí.

V r. 1978 byl u rybníka Daniela nově vybetonován splav a přepad vody. Vodní hladina tohoto rybníka je však již také mnohem menší, než byla původně.

U silnice do Pacova na č.k. 777/2 a 777/3 byl v letech 1975 – 76 vybudován nový rybník o vodní hladině 0,50 ha. Jeho vybudování prováděli rybáři na základě povolení odboru vodního hospodářství ONV ( okresní národní výbor) Pelhřimov ze dne 1.4.1974.

Náklad činil 175 000 Kč.

V r. 1987 byl odbahněn a vyčištěn rybník Tallemberský.rybníky Daniel a Loudal slouží ke sportovnímu rybaření, v ostatních rybnících jsou chováni kapři z násady a pak převáženi do lovných rybníků.

Prvním předsedou rybářského svazu byl Stanislav Mrázek č.p.4.

V současnosti má organizace rybářů v Těchobuzi asi 100 členů. Jejím předsedou je Josef Kratochvíl z Pacova, který do listopadových událostí r. 1989 zastával funkci předsedy Městského národního výboru v Pacově a tudíž i obce Těchobuz, která pod správu Pacova tehdy patřila.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze