Stromořadí v Těchobuzi

Projekt „Stromořadí v Těchobuzi“ je projektem podpořeným Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky z programu Národní plán obnovy – podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Předmětem projektu je výsadba stromořadí s podsadbou keřů v obci Těchobuz.
Výsadba zahrnuje 8 stromů a 114 keřů.

Cílem tohoto smíšeného vegetačního prvku je, že bude plnit funkci především poloprodouvavého větrolamu a omezí tak prašnost z navazující orné půdy směrem k zástavbě rodinných domů. V rámci návrhu je brán zřetel na zachování vjezdů techniky na zemědělskou půdu, na ochranná pásma inženýrských sítí a na stávající zástavbu rodinných domů.

Výsledkem projektu, kromě výsadby stromořadí s podsadbou keřů bude, že se zvýší rekreační potenciál krajiny, a tím i ráz krajiny, neboť cesta bude propojovat zástavbu s hrází rybníka Loudal.

Financováno v rámci NEXT GENERATION EU.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze