Probuzení Těchobuze

Projekt Probouzení Těchobuze byl realizován v roce 2006 za podpory Společného regionálního operařního programu EU a Kraje Vysočina.

zámecké špýchary zrekonstruovány na Galerii Bernarda Bolzana

V rámci projektu byly bývalé zámecké špýchary zrekonstruovány na Galerii Bernarda Bolzana, v budově bývalé školy bylo zřízeno Turistické informační centrum a rekreační ubytování s osmi lůžky.

Příprava projektu byla zahájeno v roce 2004, kdy se podařilo vyjasnit vlastnické vztaky k budovám bývalého velkostatku a tyto v havarijním stavu získala do svého vlastnictví Obec Těchobuz. Po zvážení potenciálu obce Těchobuz k rozvoji turistického ruchu a po konzultaci s orgány státní správy, zejména pak orgány památkové péče a požární ochrany, bylo jako jediné možné a účelné budoucí využití části tohoto památkově chráněného objektu zvolena právě galerie. V srpnu 2004 byla podána žádost o podporu z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj na vypracování projektové dokumentace do programu SROP. Tato žádost byla koncem roku 2004 schválena.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze