Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2011

Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Pacov, IČO 00584061, podle § 17, odst.6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zpracovala tento závěrečný účet obce za rok 2011.

Zde je k dispozici ke stažení originální znění návrhu závěrečného účtu včetně jeho přílohy - výkazu FIN 2-12.

1. Všeobecné údaje

Obec Těchobuz je dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Od 1.6.2009 se stala plátcem daně z přidané hodnoty.

2. Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách

Obec Těchobuz vlastnila k 31.12.2011 dva běžné bankovní účty a jeden úvěrový účet vedené u České spořitelny a.s. Zůstatky na všech i v minulosti vedených bankovních účtech k 31.12. příslušného roku za posledních 6 let jsou následující

Číslo účtu31.12.200831.12.200931.12.201031.12.2011
622174339/0800 277 687,71 Kč 76 154,07 Kč 82 386,32 Kč 849 944,91 Kč
35-622174339/0800 11 839,87 Kč 1 027,45 Kč 23 036,49 Kč 24 858,12Kč
709194359/0800 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1000,- Kč -
097230469/0800< -110 000,- Kč - - -
235149459/0800 -1 800 000,-Kč - - -
330497419/0800     -2 300 000,-Kč -2 146 664,-Kč
330499449/0800     -900 000,- Kč -
330498489/0800     -30 354 000Kč -

Obec Těchobuz vede v rámci rozpočtového hospodaření hlavní pokladnu. V této pokladně byl k 31.12.2011 zůstatek nulový, finanční prostředky byly převedeny do pokladny hospodářské činnosti.

V rámci hospodářské činnosti obce je vedena samostatná pokladna a její zůstatek k 31.12.2011 byl 79 378,- Kč.

 

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze