Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2012

Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Pacov, IČO 00584061, podle § 17, odst.6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zpracovala tento závěrečný účet obce za rok 2012.

Zde je k dispozici ke stažení originální znění návrhu závěrečného účtu včetně jeho přílohy - výkazu FIN 2-12.

1. Všeobecné údaje

Obec Těchobuz je dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Od 1.6.2009 se stala plátcem daně z přidané hodnoty.

2. Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách

Obec Těchobuz vlastnila k 31.12.2012 dva běžné bankovní účty a jeden úvěrový účet vedené u České spořitelny a.s. Zůstatky na všech i v minulosti vedených bankovních účtech k 31.12. příslušného roku za posledních 6 let jsou následující

Číslo účtu31.12.200931.12.201031.12.201131.12.2012
622174339/0800 76 154,07 Kč 82 386,32 Kč 849 944,91Kč 1 018 621,22 Kč
35-622174339/0800 1 027,45 Kč 23 036,49 Kč 24 858,12Kč 21 259,75 Kč
709194359/0800 1 000,- Kč 1000,- Kč - -
097230469/0800 - - - -
235149459/0800 - - - -
330497419/0800   -2 300 000,-Kč -2 146 664,-Kč -1 993 328,-Kč
330499449/0800   -900 000,- Kč - -
330498489/0800   -30 354 000Kč - -

Obec Těchobuz vede v rámci rozpočtového hospodaření hlavní pokladnu. V této pokladně byl k 31.12.2012 zůstatek nulový, finanční prostředky byly převedeny do České spořitelny, a.s..

V rámci hospodářské činnosti obce je vedena samostatná pokladna a její zůstatek k 31.12.2012 byl 30 396 Kč.

PDF RTF
zpět na menu
KONTAKT MAPA WEBU

Kontaktní spojení

Úřední hodiny

ADRESA ÚŘADUTěchobuz 60,
395 01 Pacov
TELEFON565 443 900
FAX565 443 960
MOBILNÍ TELEFON724 192 514
E-MAILobec@techobuz.cz
STŘEDA9.00 - 11.00

Copyright 2013 Těchobuz
Webdesign Estetica s.r.o.

Webová verze